5 måter å få medarbeiderne dine involvert i HMS arbeidet

5 måter å få medarbeiderne dine involvert i HMS arbeidet

Published 3 desember, 2019

3 minute read

 

Det å etablere en sterk HMS kultur blant alle ansatte er en stor utfordring for mange arbeidsplasser. Det finnes imidlertid et stort antall bedrifter som har svært god sikkerhetskultur, og som har opplevd at dette har resultert i både tryggere, men også mer effektive og produktive enheter.

Det som kanskje er enda mer utfordrende er å opprettholde høy grad av sikkerhet over lang tid. Det er svært mange retningslinjer, statistikker og meninger der ute og dette kan gjøre det vanskelig å beslutte den beste løsningen for en gitt arbeidsplass. I de fleste tilfeller finnes det ikke én løsning som passer for alle.


Hvordan sikre at kollegaene dine engasjerer seg
i helse, miljø og sikkerhetForskning har vist at de tryggeste arbeidsplassene har en kultur for medarbeidere som engasjerer seg aktivt i HMS arbeidet. Disse medarbeiderne har innsett at sikkerhet er alles ansvar og er opptatt av både sitt eget arbeid og arbeidsplassens suksess. De jobber for at oppgaver utføres på riktig måte og sier fra når de ser problemer.

Ikke alle arbeidstakere har denne innstillingen til sikkerhet og mange blir demotivert hvis de opplever at denne typen holdninger og tilbakemeldinger ikke verdsettes eller tas på alvor. Dette har en negativ effekt på sikkerheten på en arbeidsplass, både på kort- og lang sikt.

Hva er en HMS plan?

Spørsmålet blir derfor; hvordan kan vi forbedre prosessen for å engasjere de ansatte i helse, miljø og sikkerhet? Følgende 5 grunnleggende punkter burde være et utgangspunkt for bedrifters arbeid for å bedre sikkerheten:

guide - sikkerhetsengasjement

1) Forankring i ledelsen

Sikkerhetsledelse er noe det snakkes mye om og er et uttrykk som ofte dukker opp i etterkant av større sikkerhetsmessige hendelser og ulykker. Skyld fordeles og som hovedårsak kan mangel på sikkerhetsledelse nevnes. Sikkerhetsledelse favner vidt og dypt, og handler om trygghet på arbeidsplassen i bred forstand.

Bedrifter kan jobbe med dette ved å forplikte seg til en aktsomhetsplikt hos alle ansatte, og spesielt fra de på toppen i organisasjonen. Ledere og mellomledere må vise viktigheten av HMS arbeidet gjennom deltagelse i for eksempel møter, revisjoner og vernerunder, samt at de har HMS arbeidet høyt prioritert og verdsetter det.

HMS guide CTA

2) Etabler sikkerhetsutvalg arbeidsplassen

Dette er en fantastisk måte å oppmuntre de ansatte til å delta når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Ikke bare vil forankringen blant de ansatt forbedres, men de ansatte vil også bidra til å forme sikkerhetskulturen ved å sikre at det som gjøres er tilpasset behovene og arbeidssituasjonen til de det faktisk gjelder.

I tillegg til at det er et effektivt virkemiddel for å gjøre de ansatte mer bevisste på viktigheten av godt HMS arbeid,
er det også en del av den nye ISO 45001 standarden og alle bedrifter som ønsker å være ISO 45001 sertifiserte må ha sikkerhetsutvalg.

Utvalget gir arbeiderne muligheten til å identifisere risiko på egen arbeidsplass, fatte beslutninger knyttet til disse og kommunisere løsninger direkte til ledelsen.

I tillegg til å øke eierskap og sikre at flere av de som påvirkes direkte får sin stemme hørt, sikrer utvalget en mulighet for ansatte til å påvirke sin egen arbeidsplass i positiv forstand. Dette bidrar også til en bedre utnyttelse av HMS budsjettet slik at pengene blir brukt der de behøves mest.

Last ned: 20 tips til en sikrere kontorplass

3) Gjør sikkerheten personlig

Noen av de mest suksessfulle selskapene når det kommer til HMS arbeid lager ofte interne opplæringsprogrammer som også er designet for å motivere de ansatte til å gjøre en god jobb når det kommer til sikkerhet. I tillegg til å gi opplæring i hvordan en jobb skal gjøres på en trygg og god måte fokuserer disse på å få de ansatte til å forstå hvordan ulykker kan påvirke både dem selv, familien deres samt kollegaene. Dette gir en bedre forståelse av nødvendigheten av å jobbe nøye og systematisk for en tryggere arbeidsplass for både den enkelte ansatte, men også for kollegaene.

Opplæringen begynner ofte i form av en klasseromsworkshop like etter at man blir ansatt, og fortsetter gjennom hele karrieren i ulike former som for eksempel observasjon på arbeidsplassen, kurs, coaching og at den ansatte etter hvert selv involveres i opplæring av nye ansatte, eller i sitt eget team.

 

4) Belønn riktig oppførsel

Det er alltid viktig for en bedrift å ha et program for å belønne god HMS-oppførsel. Dette kan være både formelt og uformelt, eller i form av positive tilbakemeldinger på plass for å vise at man verdsetter ansatte som gjør en god jobb med sikkerheten.

Denne typen verdsettelse av godt arbeid er verdifull for den ansatte det gjelder, men setter også en forventing for kollegaene og påvirker hele organisasjonen til å gjøre en god jobbe med helse, miljø og sikkerhet.

New call-to-action

5) Følg opp programmer og mål resultater

Organisasjoner må alltid ha et HMS-system for å måle hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Når man har kommet frem til initiativer eller rutiner man ønsker å gjennomføre er det avgjørende å sørge for systematisk oppfølging av tiltakene og måling av forbedringer. For å gjennomføre dette er det avgjørende å ha et digitalt verktøy som hjelper deg å holde oversikten og som kan gi deg rapporteringen du behøver. Mange HMS ansvarlige bruker også dette til å dokumentere effekten av jobben de gjør. Til slutt kan denne typen dokumentasjon gjøre det lettere å argumentere for investeringer i helse, miljø og sikkerhet ovenfor ledelsen i bedriften. I tillegg hjelper det med en god HMS plan for å få full oversikt og skape en tryggere arbeidsplass.

Last ned: 8 steg til en sikker arbeidsplass  

Viktige indikatorer innenfor HMS, som antall avvik, tiden man bruker på å lukke tiltak eller obligatorisk sikkerhetsopplæring, må måles i form av både økning, minskning og kvalitet. Når punktene ovenfor er implementert kan de representere et vendepunkt når det kommer til sikkerhetskulturen for en arbeidsplass. Det er imidlertid viktig å huske på at dette er ting som ikke kan påtvinges og det er avgjørende at de ansatte blir del av prosessen og får mulighet til å påvirke underveis. Jo mer engasjerte de ansatte er, jo bedre resultater kan man forvente å se.


Få kontroll på arbeidsmiljøet med ecoonline ehs

 

 


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...