Ny veileder om storulykkeforskriften og avfall

Ny veileder om storulykkeforskriften og avfall

Published 17 januar, 2023

1 minute read

På Miljødirektoratets sine hjemmesider kan du nå laste ned en veileder som kan hjelpe din virksomhet med å klassifisere og beregne mengder av avfall slik at virksomheten kan vurdere om de er omfattet av forskriften.

 

Den nye veilederen er utarbeidet av koordineringsgruppen for storulykkeforskriften i samarbeid med avfallsbransjen. Veilederen skal hjelpe virksomheter med å øke forståelsen av forskriftens krav og sikre mer lik praksis for avfallsanlegg. Et regneark der virksomhetene kan legge inn sine avfallsfraksjoner er en viktig del av veilederen.

Koordineringsgruppens mål med veilederen er å øke forståelsen av storulykkeforskriftens krav og sikre en mer lik praksis i beregningen av om avfallsanleggene er omfattet av forskriften.

Formålet med storulykkeforskriften er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier, herunder inkludert avfall, inngår og å begrense konsekvensene slike ulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

Veileder om storulykkeforskriften og avfall - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Hvis du har spørsmål rundt dette temaet, kan våre konsulenter på Regulatory Affairs hjelpe deg. Kontakt oss gjerne.

Kilde: Miljødirektoratet

 

EcoOnlines kjemikaliehåndteringssystem

 

Forfatter Katarina Dyreskog

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
Tom Goodmanson vår nye Direktør

Til den første av mange...

| Arbeidsmiljø
HMS for byggebransjen

En viktig del av arbeidsmiljøarbeidet innen byggsektoren handler om å utarbeide en skriftlig plan for sikkerhet, helse...

| Arbeidsmiljø
EUs nye krav til merking av hormonforstyrrende og helse- og miljøfarlige kjemikalier

EU har foreslått å øke kravene til merking av kjemikalier som inneholder hormonforstyrrende eller andre helse- og...