Rapportering av HMS avvik, er det så viktig da?

Rapportering av HMS avvik, er det så viktig da?

Published 8 oktober, 2019

2 minute read

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Likevel er mangel på eller feil i avvikshåndteringen, de hyppigste årsakene til reaksjoner ved tilsyn. Så, hva er egentlig et avvik og hvorfor er det så viktig?


Begrepet avvik kan være vanskelig å forstå ettersom det innebærer alt fra en løs ledning på gulvet, manglende verneutstyr til alvorlige ulykker.

Se for deg følgende situasjon: en ansatt skynder seg ned en trapp og ser ikke at det er sølt kaffe i et av trinnene. Han sklir, faller og knekker et ribben.

I dette eksempelet er det lett å anta at det det er det knekte ribbenet som er avviket, men skaden er resultatet, altså selve ulykken. For å vurdere et avvik er det svaret på hvorfor det gikk galt som er avviket. I eksempelet over er det derfor «kaffesøl i trappen» som skal registreres som et avvik.

Last ned en 5-punkts guide og lær mer om avvik

New call-to-action

Tenk forebyggende – registrer avvik

Et avvik kan ofte handle om små ting i hverdagen, som en løs kabel på gulvet eller, som i eksempelet over, at det er vått i en trapp. Ved å rapportere om slike avvik er man med på å bidra til å forebygge ulykker og driftsstopp. Statistisk sett har virksomheter som registrerer flest avvik færrest ulykker. En god kultur for registrering av avvik gir færre ulykker.

Lær mer om de viktigste HMS-begrepene

Et avvikssystem – en lønnsom investering

Det kan koste mer å håndtere en ulykke eller en skade enn det koster å forebygge at det skjer en uønsket hendelse. Med god avvikshåndtering reduseres risiko for ulykker, i tillegg til:

  • Å forhindre at de samme avvikene skjer flere ganger
  • Et tryggere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø
  • Høyere produktivitet gjennom mindre sykefravær, færre stopp i produksjonsstopp, svinn og tap

Slik foretar du en risikovurdering og kartlegging.

Et levende avvikssystem er tilrettelagt for at alle ansatte, på alle nivå, kan melde fra om avvik. Sjekk ut alle mulighetene som finnes i EcoOnlines nye HMS-system. Husk at det er arbeidsgiver som har ansvar for at det opprettes et system som registrerer og håndterer avvik. Samtidig er alle medarbeidere pliktig å straks melde fra om avvik eller mangler på arbeidsplassen.

Med EcoOnline kan du forebygge ulykker og driftsstopp med noen få tastetrykk på mobilen!


Forskjellen på avvik og en uønsket hendelse

RUH betyr "rapport for uøsnket hendelse" og beskriver både avvik og uønskede hendelser som type synonymer. En uønsket hendelse er mer en generell formulering og avvik kan defineres som et regelbrudd. Det kan gi store fordeler med et avvikssystem. Det gjør det enklere å håndtere avvik på en systematisk måte og vil forenkle tyngere manuelle prosesser med penn og papir, i tillegg forbedres både lagring og kontroll av dokumentasjon i større grad med et digitalt system.

guide - sikkerhetsengasjement

EcoOnline EHS hjelper deg å skape en holdbar sikkerhetskultur

Med et brukervennlig og fleksibelt verktøy kan du effektivisere og forenkle implementering, håndtering og oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet.

Rapporter avvik, opprett tiltak, gjennomfør utredninger og se resultat for alle typer ulykker eller hendelsesforløp. Bruk en av de ferdige malene eller lag dine egne for rapportering av hendelser og tiltak.

Få kontroll på arbeidsmiljøet med ecoonline ehs

 

Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...