Rapportering av nestenulykker: ny tilnærming til en kjent utfordring

Rapportering av nestenulykker: ny tilnærming til en kjent utfordring

Published 22 januar, 2020

4 minute read

Se for deg følgende situasjon: i egne tanker skynder du deg gjennom kontorlokalet og i det du runder et hjørne kolliderer du nesten med en kollega. For å unngå sammenstøtet tar du et raskt steg til siden og kommer borte i en hylle. På toppen av hyllen ligger en hammer som faller ned. Heldigvis treffer ikke hammeren verken deg eller kollegaen din. 

Ingen blir skadet i dette tenkelige scenariet. Imidlertid har du nettopp opplevd flere nestenulykker som kunne ført til en skade.

En nestenulykke er definert som en hendelse som kunne ha resultert i personskade, sykdom eller skade på eiendom, men av en eller annen grunn gjorde det ikke det. Ta eksempelet med hammeren, det var bare flaks at den ikke falt i hodet på deg. Neste gang kan det hende at du ikke har like flaks. Derfor er det viktig å være bevisst at ved å rapportere slike nestenulykker kan du avdekke potensiell risiko før det fører til en ulykke. For eksempel dersom noen hadde sett hammeren som lå hyllen og rapportert umiddelbart, kunne den blitt fjernet og nestenulykken vært unngått.

Finn ut hvordan du enkelt fortar en risikovurdering av ditt arbeidsmiljø.

Utfordringen er at virksomheter i dag sjelden rapporterer om slike hendelser og forskning viser at vi lærer lite av nestenulykker. Forskning viser at til forskjell fra ulykker, som fører til at vi blir mer forsiktige, lærer vi lite av nestenulykker. For at din virksomhet skal oppnå trygghet på arbeidsplassen er det en god start å rapportere nestenulykker.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med et enkelt og oversiktlig HMS-system her >

 

Risiko

Reduserte antall arbeidsskader med 70 prosent

Det er en utbredt misforståelse at antall registrerte nestenulykker i en virksomhet skal være så lavt som mulig. Lav registrering av nestenulykker betyr ikke nødvendigvis at det er få ulykker. Derimot er det positivt at så mange som mulig av virksomhetens nestenulykker blir registrert. Rapporter viser at virksomheter som har høy grad av rapportering om nestenulykker og farlige forhold kan vise til et redusert antall arbeidsskader. Et godt eksempel er Posten Norge som opplevde at antallet registrerte nestenulykker økte fra 1.000 til 31.000 på få år. I samme tidsrom har antallet arbeidsskader gått ned med 60-70 prosent.

New call-to-action

Registrer alt!

Rapportering av nestenulykker og farlige forhold er viktig i det systematiske HMS-arbeidet for å forebygge en potensiell skade eller ulykke som i verste fall kan resultere i dødsfall. Du kan også enkelt få større kontroll ved å følge en HMS plan.

Å kartlegge farer og redusere risiko er lovpålagt. Ifølge internkontrollforskriften §5 punkt 7 skal nestenulykker registreres som avvik, selv om det gikk bra. Rapportering bør med andre ord være en naturlig del av arbeidshverdagen.

Merk at det finnes forskjeller: RUH betyr "rapport for uøsnket hendelse" og beskriver både avvik og uønskede hendelser som type synonymer. En uønsket hendelse er mer en generell formulering og avvik kan defineres som et regelbrudd.

Systematikk krever gode verktøy

Med rapportering oppstår det store informasjonsmengder, og uten et godt verktøy mister man fort oversikten og prosessen blir tidkrevende og vanskelig. For å lykkes med effektiv rapportering av nestenulykker er det fire elementer som spiller inn:

  1. Det må være enkelt å registrere en hendelse der og da
  2. Det som blir registrert må arkiveres på en fornuftig måte
  3. Alle de registrerte sakene må effektivt kunne behandles
  4. Sørge for gode rutiner som gjør at man lærer av hendelsene

Nøkkelen til å lykkes er et digitalt system som gir umiddelbar tilgang til å registrere nestenulykker og andre avvik på arbeidsplassen, der de faktisk skjer. Med EcoOnlines HMS-system kan den enkelte ansatte få muligheten til å registrere hendelser direkte via en app på mobilen. Ved å involvere og gi alle ansatte tilgang til et rapporteringsverktøy oppnår virksomheten økt involvering, bevisstgjøring og ansvarsfølelse. Resultatet er et økt antall registrerte hendelser og dermed en trygger arbeidsplass gjennom redusert risiko.

guide - sikkerhetsengasjement


Fra våre HMS-eksperter har vi samlet fem praktiske tips til hvordan du kan forbedre rapporteringen av nestenulykker i din virksomhet:

1. Belønne atferd og ikke resultat

I stedet for å belønne antall rapporterte nestenulykker, noe som lett kan føre til at den ansatte aktivt går rundt og søker etter nestenulykker, kan en mer proaktiv tilnærming være å identifisere utrygge forhold. På den belønner man positiv oppførsel fremfor resultat.

2. Øk begrepsforståelsen

At de ansatte forstår forskjellene mellom ulykker, nestenulykker, usikre handlinger  og usikre forhold er avgjørende for at virksomheten oppnår bedre rapportering og oversikt over risiko på arbeidsplassen. Sørg for at denne opplæringen blir en del av selskapets generelle HMS-opplæring, og at alle blir involvert.

Følgende bilde illustrerer de forskjellige definisjonene:


Definitions_NO

 

3. Lær opp HMS-avdelingen til å forstå dataene

Generelt vil en HMS-avdeling kategorisere nestenulykker i høy eller lav risiko. Høy risiko er en gruppering av situasjoner som kunne ha resultert i betydelig skade på miljø eller materielle skader, ofte undersøkt på samme måte som en faktisk ulykke. Nestenulykker med lav risiko refererer til hendelser som ikke har like store konsekvenser, og som vanligvis kun krever økt bevissthet for å forhindre fremtidige hendelser.

For å beslutte hvilke hendelser som tilhører hvilken kategori må HMS-avdelingen utvikle de riktige prosedyrene for å bestemme kriteriene for risiko, bruke riktig hendelsesanalyseteknikk og være i stand til å forhindre at problemet oppstår gjennom en rekke anbefalinger og handlinger.

HMS guide CTA


4. Utvikle systemer for å fange opp og analysere dataene

I større organisasjoner er det sannsynlig at hundrevis av rapporter om ulike hendelser blir mottatt på månedlig basis. HMS-avdelinger har vanligvis i oppgave å gå gjennom dataene for å avgjøre hva som er viktig og hva som ikke er det. Dersom virksomheten mangler digitale løsninger for å håndtere denne store mengden med data, blir denne oppgaven enormt tid- og ressurskrevende.  

Med bruk av digitale databaser kan rapporter lastes opp direkte til et felles nettverk. På den måten blir det enklere å både analysere og spore alle registrerte hendelser.

5. En god sikkerhetskultur starter med rapportering av nestenulykker

Rapportering og etterforskning av betydelige nestenulykker forhindrer alvorlige ulykker og skader. Nestenulykker er virkelig en gratis læringsmulighet, fordi det signaliserer et potensielt problem uten å resultere i skade eller tap.

Hvis ditt HMS-system ikke inkluderer et obligatorisk krav for rapportering av nestenulykker, usikre handlinger eller usikre forhold, bør du vurdere å bytte ut til et system der disse mulighetene er ivaretatt.

Livet gir oss ikke alltid advarselstegn, men når det gjør det, bør vi være oppmerksom på dem. Å ha en intern HMS-observasjons- og etterforskningsstruktur er avgjørende for den samlede innsatsen for reduksjon av ulykker. Husk at det det kan koste mer å håndtere skadene etter en uønsket hendelse enn det koster å forebygge skadene til at hendelsen oppstår!

Hva er en HMS plan?


Få kontroll på arbeidsmiljøet med ecoonline ehs


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...