Flere asbesttilsyn og strengere reaksjoner

Flere asbesttilsyn og strengere reaksjoner

Published 22 januar, 2020

2 minute read

Selv om asbest har vært forbudt siden 1985 blir arbeidstakere fortsatt eksponert for svært helseskadelige asbestmaterialer. Nå varsler Arbeidstilsynet at det vil bli gjennomført flere tilsyn med strengere gebyrer til virksomheter som ikke oppfyller lovkravene til å forebygge asbestsykdom.

 

Frem til asbest ble totalforbudt i 1985 ble materialet brukt til mye man kanskje ikke er klar over, som asbestklær, tannkrem, «kunstig snø», i telefoner og knapper. På grunn av sine varmeisolerende og brannsikre egenskaper, ble asbest mest kjent som et populært bygningsmateriale. I dag finner man asbest hovedsakelig i tak, gulv og vegger og som isolasjon rundt rør og tanker. Forbudet mot bruk av asbest kom som følge av de alvorlige helsefarene som er knyttet til eksponering.

 

Frykter en tredje bølge av asbestsykdom

 

I en rapport fra Arbeidstilsynet går det frem at asbesteksponering i dag hovedsakelig er relatert til rivnings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid av asbestmateriale som ble brukt før forbudet. Bekymringen om at vi nå står overfor det som omtales som «en tredje bølge av asbestsykdom» baserer seg på forskning fra andre land som tyder på at kunnskapen om asbestens skadevirkninger går i glemmeboken. Arbeidstilsynet antar at det er tilsvarende utfordringer i Norge.

Det er viktig å være oppmerksom på at også andre yrkesgrupper kan bli eksponert som ofte ikke har opplæring eller beskyttelse, enten fordi de ikke kjenner til at det er asbest der de jobber eller fordi risikoen for eksponering ignoreres.

I en nyhetssak fra arbeidstilsynet.no sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet:

– Dessverre kan det se ut som at de alvorlige helsefarene som er knyttet til asbesteksponering, for en stor del har gått i glemmeboken. Det gjelder også kunnskapen om hvor det kan finnes asbest, og hvilket ansvar bygningseiere og arbeidsgivere har for å beskytte arbeidstakere. Mangel på kunnskap øker risikoen for at alle som i dag river, rehabiliterer eller vedlikeholder bygg med asbest, uten å ta nødvendige forholdsregler, kan bli alvorlig syke på lang sikt.

 

Disse må forberede seg på økt tilsynsaktivitet:

 

Arbeidstilsynet varsler at de vil ta i bruk tiltak som å stanse arbeidet, anmelde eller gi overtredelsesgebyr ved alvorlige lovbrudd.

Offentlige bygningseiere, som kommuner og fylkeskommuner

Private og offentlige bygge- og anleggsaktører

Yrkesgrupper som ofte ikke vet at de kan bli eksponert for asbest, som snekkere, elektrikere og rørleggere.

 

I forbindelse med økt tilsynsaktivitet har Arbeidstilsynet opprettet en oversikt over hva bygningseiere må vite og gjøre:

 • Bygningseier må kartlegge om og hvor det finnes asbest i bygget før det settes i gang arbeid på bygningen. Arbeidstilsynet anbefaler derfor å kartlegge byggene for asbest uavhengig av om det skal gjøres arbeid på byggene i nærmeste framtid. En kartlegging er et godt forebyggende tiltak.
 • Bygningseier må sikre at kartleggingen blir gjort av en intern eller ekstern aktør som har kompetanse på asbest.
 • Hvis kartleggingen avdekker asbest i bygningen:
  • Asbestmaterialer som er skadet, skal rives eller bearbeides, skal fjernes. Det skal utføres kontroll på stedet før annet arbeid starter.
  • Asbest som er uskadet og ligger i ro, frigir ikke asbeststøv og må ikke nødvendigvis fjernes med en gang. Asbesten bør imidlertid merkes både i bygningen og på plantegninger. Bygningseier skal vite hvor det finnes kartlagt asbest, slik at innebygd (og dermed skjult) asbest ikke blir et problem ved fremtidige bygge- eller vedlikeholdsarbeid.
 • Bare virksomheter med spesiell kompetanse og tillatelse fra Arbeidstilsynet, har lov til å fjerne asbest og asbestmaterialer. Virksomheter med denne tillatelsen finns i et eget register hos Arbeidstilsynet.
 • Virksomheter med tillatelse til asbestarbeid skal sende melding til Arbeidstilsynet minst en uke i god tid før de starter arbeid med asbest.
 • Brudd på arbeidsmiljøregelverket om asbest kan føre til strenge reaksjoner fra Arbeidstilsynet og overtredelsesgebyr.
 • Se krav og veiledning om asbest på arbeidstilsynet.no/asbest

Hør Anne Marie Lund Eikrem, yrkeshygieniker og seniorrådgiver i Arbeidstilsynet fortelle om hvilke utfordringer knyttet til asbest som finnes i dag.

 

FAKTA OM ASBEST
 
Asbest har blitt brukt i bygninger og installasjoner fra 1920 til 1985, og finnes blant annet i bygningsplater, tak og vegger, isolasjonsmateriale, i ventilasjonskanaler og i vann- og avløpsrør. Sykdommer forbundet med asbest er lungekreft, lungehinnekreft og asbestose. Normalt forbindes det kun risiko til asbestholdige plater hvis de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger og ikke hvis platene er uskadet. Det kreves også tillatelse fra Arbeidstilsynet for å håndtere asbest.

Forfatter Katarina Dyreskog

Relaterte innlegg

| EcoOnline
Knowit og EcoOnline inngår partnerskap innen ESG og bærekraft i Norden

Oslo, Norway, 18 juni 2024 - EcoOnline, en ledende leverandør av programvare for HMS, bærekraft og kjemikalier, inngår...

| EcoOnline
EcoOnline lanserer løsning for CSRD-rapportering

Oslo, 13 juni 2024 EcoOnline, en ledende programvareleverandør for HMS, bærekraft og kjemikaliesikkerhet, lanserer sin...

| EcoOnline
EcoOnline lanserer programvare for rapportering av bærekraft

EcoOnline, et ledende globalt SaaS-teknologiselskap, dedikert til å tilby transformativ programvare som beskytter både...