Vikarer og sesongbasert arbeid?

Vikarer og sesongbasert arbeid?

Published 5 juli, 2019

1 minute read

Dette må du vite om HMS for sesongbasert arbeid

 

En trygg arbeidsplass med fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig. Men hvordan opprettholder du egentlig dette dersom du har flere på sesongbasert arbeid? Vi gir deg svarene.

 

Krav som stilles til deg som arbeidsgiver ved sesongbasert arbeid og vikariat:

 

Arbeidskontrakt: Alle ansettelser skal alltid skje på kontrakt, uansett lengde på arbeidsforholdet, og jobb. I arbeidskontrakter skal det stå noe om: arbeidstid, lønn og oppsigelsestid.

Arbeidsmengde: Det skal ikke være uklart for den ansatte når vedkommende skal jobbe eller hvor mye han eller hun skal jobbe. Husk at dersom arbeidstakeren er under 18 år stilles det spesifikke krav til arbeidstid. Du kan lese mer om dette her.

Overtidsbetaling: Dersom den ansatte jobber overtid, uten om avtalt arbeidsmengde, skal det alltid betales for dette i form av overtidsbetaling.

Opplæring: Ved ansettelse i vikarstilling eller sommerjobb vil ofte den ansatte ha mindre erfaring og kjennskap til jobben som skal utføres. Dette kan også bety at de mangler forståelse for risikoen knyttet til de forskjellige oppgavene. Sørg derfor for at de får en god start og en grundig opplæring som sørger for at oppgavene blir utført på en riktig og sikker måte.

Pause: Dersom den ansattes arbeidstid overstiger fem og en halv time har vedkommende krav på minst én pause.

Husk at det er din jobb som arbeidsgiver å bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø for dine ansatte, uansett arbeidskontrakt og lengde på arbeidsforholdet.

Punktene over er inspirert av Arbeidstilsynet.

 

Tenk forebyggende – registrer avvik

 

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Et avvik kan ofte handle om små ting i hverdagen, som en løs kabel på gulvet eller at noen har sølt noe i en trapp. Du kan lese mer om avvik i dette bloginnlegget.

Med god avvikshåndtering reduseres risiko for ulykker, i tillegg til:

  • Å forhindre at de samme avvikene skjer flere ganger
  • Et tryggere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø
  • Høyere produktivitet gjennom mindre sykefravær, færre produksjonsstopp, svinn og tap

Selv om det er arbeidsgivers ansvar å opprette et system som registrerer og håndterer avvik, plikter alle medarbeidere å melde fra om avvik eller mangler på arbeidsplassen – uavhengig av ansettelsesforhold. Mange opplever at det kan være utfordrende å ha gode nok systemer for varsling av avvik, og kanskje spesielt for midlertidig ansatte.

Med EcoOnlines HMS-system, får du et levende avvikssystem. Gi alle ansatte, inkludert vikarene, et system der de med noen få tastetrykk på mobilen kan melde fra om avvik.


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| EcoOnline
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| EcoOnline
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...

| EcoOnline
EcoOnline and YuzeData announce Strategic Alliance to Improve Safety and Sustainability

Alliance focused on connecting and leveraging EHSQ and ESG data to drive more predictive and impactful outcomes for...