Programvare for overvåking av leverandørkjeden | EcoOnline
Avoid risks such as deforestation with supply chain monitoring software
Programvare for overvåking av forsyningskjeden

Programvare for overvåking av leverandørkjeden gir dypere innsikt i miljørisikoer

Få en fullstendig analyse av trusler i leverandørkjeden og avdekk potensielle problemområder med robust overvåking. Vi bruker  både bakke- og satellittovervåkningstjenester, for å strømlinjeforme din tilnærming til overholdelse mot miljøregler og forskrifter.   

United-Living-logo
"Ecometrica tilbyr en dynamisk pakke med miljørisikoanalyser, utarbeidet av et fleksibelt og teknisk kyndig team, sammen med en nyttig business intelligence-plattform for å analysere risikoresultatene fra enkeltområder til globale totaler. Teknisk støtte og opplæring tilbys også til brukerne, slik at de forstår dataene på plattformen.” 

Nthabiseng Nooe ,  Project Leader: Environmental Sustainability, PMI
Illustration of sustainability monitoring done on paper

Det kan være vanskelig å takle utfordringer knyttet til bærekraftsovervåking

Det kan være utfordrende å overvåke miljø- og klimarelaterte risikoer i leverandørkjeden ved hjelp av ikke-spesialiserte verktøy og manuelle prosesser. Med flere kontaktpunkter og ulike geografiske lokasjoner kan data gå tapt, og det kan oppstå siloer som gir begrenset informasjon og inkonsistente data.  

 

Illustration of magnifying glass identifying inaccuracy of supply chain

Står virksomheten din i fare for ikke å overholde regelverket for leverandørkjeden?

Med unøyaktige data og lite innsyn i leverandørkjeden, hvordan kan du sikre at du oppfyller alle regler og forskrifter? Hvis du overser visse elementer, kan det føre til manglende overholdelse av rammeverk for rapportering og øke risikoen for at virksomheten din utsettes for risiko. 

Nå er det enklere å overvåke forsyningskjeden

EcoOnlines løsning for overvåking av leverandørkjeden vil gjøre alle de tunge løftene når det gjelder overvåking og rapportering av miljørisiko i leverandørkjeden, vi gir deg et dynamisk verktøy for å få større klarhet.

 

Illustration of forest with magnifying glass identifying a supply chain risk like deforestation
  • Bryt ned siloer i ulike deler av leverandørkjeden din.
  • Få sanntidsovervåking av trusler i forsyningskjeden og analyse av miljørisiko på global skala.
  • Skaff deg praktisk innsikt fra pålitelige datakilder for å garantere etterlevelse av lovgivning.
  • Ta informerte beslutninger for å forbedre bærekraftsprestasjonene år etter år.
🛠️ steg for steg

Slik fungerer vår programvare for samsvar i leverandørkjeden

Vår digitale løsning synliggjør alle miljørisikoer i leverandørkjeden, fra avskoging til klimarisiko, slik at du kan ta de riktige beslutningene for å gjøre virksomheten mer motstandsdyktig.  
1
Step 1 Supply Chain Monitoring Software
1
2
Step 2 Supply Chain Monitoring Software
2
3
Step 3 Supply Chain Monitoring Software
3

Samle inn dataene du trenger for å ta mer bærekraftige beslutninger.

key-features green checkmark
Profiler for miljørisiko

Forstå alle potensielle risikoer i leverandørkjeden, inkludert avskogingsrisiko, vannrisiko og status for biologisk mangfold. Med en personlig risikoprofiler kan du få innsikt i potensielle trusler.

key-features green checkmark
Due diligence av skog

Overvåk historisk avskoging, avskogingsrisiko og restaurering for hver enkelt eiendel eller hvert enkelt innkjøpsområde i leverandørkjeden for å overholde ny lovgivning knyttet til råvarer med skogrisiko.

key-features green checkmark
Risikoprofiler for vann

Få en klarere oversikt over tidligere, nåværende og fremtidig vannrisiko i leverandørkjeden. Dette vil hjelpe deg med å raskt iverksette tiltak og ta datadrevne beslutninger om potensielle leverandørers vannrisiko.

key-features green checkmark
Klimarisikoprofiler

Få innsikt i alle fysiske risikoer for leverandørkjeden din, inkludert vannmangel, stormer, oversvømmelser, skogbranner og mer, ved hjelp av våre globale klimamodellprojeksjonsdata, i henhold til spesifikke ESG-rammeverk.

John-Sisk-&-Son-logo
"Sammen skal vi identifisere måter å forbedre vår miljøprestasjon på, for å nå våre langsiktige mål for et bærekraftig, energieffektivt transportselskap med lavt karbonutslipp. National Express Group er klar over at i en tid med klimaendringer, minkende og ulikt fordelte naturressurser og ustabile energiforsyninger og -priser, er det avgjørende at vi jobber smartere og med de riktige partnerne i vår rapportering av karbonutslipp og regnskap for bærekraft. 

Ruth McKeown, Group Environment & Sustainability Manager, 
National Express 

FAQ

Hva er avskoging?

Avskoging er fjerning av et stort antall trær i et område for å skape plass til en annen struktur, for eksempel en gård eller en bygning.  

Hva er biologisk mangfold?

Biodiversity er et begrep som beskriver hvor mange arter som finnes på et bestemt sted og hvor mye økosystemet er påvirket av menneskelig aktivitet.  

Hva må du gjøre for å oppnå samsvar i leverandørkjeden?

Oppnåelse av samsvar i leverandørkjeden varierer fra rammeverk til rammeverk og påvirkes til og med av hvor bedriften befinner seg. Det erviktig å gjøre seg kjent med rammeverketsom passer til din region og ditt selskaps spesifikasjoner. 

Hva er en miljørisiko i leverandørkjeden?

Et eksempel på miljørisikos i leverandørkjeden din iinkludererstorm eller flom. Enkelte steder i leverandørkjeden kan bli påvirket, og det kan stoppe produksjonen eller til og med føre til nedleggelse av det spesifikke anlegget. Derfor er overvåking av leverandørkjeden så viktig, slik at du kan bli bevisst på alle miljørisikoer som kan finnes i din leverandørkjede, så du kan ta de nødvendige forholdsreglene for å forbli motstandsdyktig.  
Forbedre teknikken for overvåking av forsyningskjeden

Programvaren vår for samsvar i leverandørkjeden er basert på over 15 års erfaring med klimarisiko og klimamålinger.

Ved å velge vår programvare for samsvar i leverandørkjeden lar vi deg enkelt avdekke og identifisere problemområder i leverandørkjeden, slik at virksomheten din etterlever lovgivningen. Snakk med en av våre interne bærekraftseksperter i dag og finn ut hvordan vi kan bidra til å forenkle prosessene dine og samtidiggi mer klarhet og robusthet til virksomheten din. 

få svar på dine sprøsmål

Over 25 års erfaring

Tillit fra over 10 000+ kunder verden over

Med kunnskap fra 90 forskjellige bransjer har vi utviklet vår plattform for å tilpasse oss dine behov.
Ta ikke vårt ord for det, les hva kundene våre sier.

Les hva de har å si

Relevante artikler

| Health & Safety
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Health & Safety
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Health & Safety
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...