Programvare for Rapportering av klimagasser (GHG | EcoOnline
Wind turbine - helping countries to reduce their GHG emissions.
Nøyaktighet, klarhet og samsvar

Programvare for rapportering av klimagassutslipp - Mål din påvirkning

Måle klimagassutslippene dine nøyaktig med en programvare for klimagassrapportering som bruker transparente utslippsberegninger som revisorer trenger.

Med tilgang til eksperter på bærekraft vil du enkelt kunne rapportere på det som trengs.

"Som en raskt voksende virksomhet var det utfordrende å rapportere til CDP for første gang. Med mye hardt arbeid i CR-teamet, hjelp fra hele virksomheten og uvurderlig assistanse fra Ecometrica er vi veldig glade for at vår første rapportering til CDP har blitt anerkjent som en suksess.” 

 

Suzanne Westlake, Head of Corporate Responsibility & Corporate Affairs, Ocado 

Industrial buildings release significant carbon emissions each year.

Føler du at utslippsrapportering er et puslespill som er nesten umulig å løse?

Fjern gjetting fra utslippsrapporteringen.   

Mangelen på klarhet når det gjelder retningslinjer, standarder og detaljer rundt utslippsrapportering kan være et mareritt.  

For ikke å snakke om å forsøke å navigere i labyrinten av informasjon om hele verdikjeden av scope 1-, 2- og 3-utslipp. .

Det er her programvare for rapportering av klimagassutslipp blir et viktig verktøy for alle virksomheter.

GHG emissions being released into the air via flute.

La programvare for rapportering av klimagassutslipp bryte ned informasjonssiloer

Du kjenner til utfordringene... Flere datapunkter på tvers av ulike avdelinger, selskaper og geografiske områder.

Sammen løser vi den evige hodepinen med å måle dine direkte og indirekte utslipp.

Du kan slappe av i vissheten om at vår programvare for klimagassrapportering verifiseres årlig av uavhengige revisorer for å sikre at alle faktorer og beregninger er korrekte. Databasen vår har over 120 000 utslippsfaktorer og omfatter 195 land.

Du er i ferd med å oppdage hvor stressfritt det faktisk kan være å oppnå samsvar.

Et verktøy for regulering i dag, som ligger et skritt foran morgendagen

Med over 15 års erfaring innen beregning av klimagassutslipp kan vår løsning for utslippsrapportering tilpasse seg virksomhetens skiftende behov etter hvert som dere utvikler bærekraftige rutiner. Du kan være trygg på at den er fremtidssikret for nye rapporteringskrav i horisonten.

Enten det er for å spare tid eller for å tilfredsstille investorer, er det tydelig hvorfor vår programvare for rapportering av klimagassutslipp er gullstandarden for klimamålinger.

Cogs - our GHG reporting software is designed for ease of use.
 • Spar tid med smarte beregninger og en innebygd datamotor som utfører beregninger og konverteringer umiddelbart 
 • Et brukervennlig system med et enkelt grensesnitt 
 • Enklere revisjonsprosessen og unngå feiltolkninger 
 • Effektiviser kommunikasjonen ved hjelp av sanntidsmeldinger med en bærekraftsanalytiker

Slik fungerer det

1
Step1_Environmental_EcoOnline
1
2
Step2_Environmental_EcoOnline
2
3
Step3_Environmental_EcoOnline
3
4
Step4_Environmental_EcoOnline
4
expert analyst guide you through the carbon reporting process with green icons
Ekspertanalytiker

Få tilgang til enestående rapportering

En bærekraftsanalytiker vil veilede deg gjennom systemoppsett, avgrensning, innlasting av historiske data, rapporteringssykluser ved årets slutt og innsending av protokoller.
Green images demonstrating the connections between reporting globally
FLERE SPRÅK

Øk tilgjengeligheten umiddelbart

Informasjonen kan presenteres sømløst på flere språk, noe som gir global dekning.

Gjør utslippsrapporteringen til et friskt pust når du får tilgang til enkle, transparente data 

Permissions icon in green
DIFFERENSIERTE BRUKERTILLATELSER

Du kan kontrollere hvem som kan redigere og vise data i hele organisasjonen.

Location icon in green
GEOREFERERTE UTSLIPP

Utslipp fra alle lokasjoner beregnes ved hjelp av relevante lokale utslippsfaktorer.

Integrity checklist in green
DATAINTEGRITET

Dataene kontrolleres automatisk mot forventede kriterier. Eventuelle uvanlige datapunkter eller store avvik markeres.

Trail icon in green
FULLSTENDIG REVISJONSSPOR

Dataene leveres med et revisjonsspor for alle beregningstrinnene, inkludert utslippsfaktorer, forutsetninger og kilder.

Market Reporting in green
MARKEDSBASERT RAPPORTERING

Full integrasjon med stedsbasert og markedsbasert rapportering sikrer at du kan spore, beregne og måle fremgangen din.

Reports clipboard in green
RAPPORTERINGSKLAR

Eksporterer dataene dine slik at de oppfyller kravene i CDP, TCFD/IFRS og er fleksible nok til å håndtere fremtidig lovgivning, inkludert EU-CSRD og US-SEC.

John-Sisk-&-Son-logo
"Ecometrica tilbyr en dynamisk pakke med miljørisikoanalyser som utarbeides av et fleksibelt og teknisk kyndig team, sammen med en nyttig business intelligence-plattform som gjør det mulig å analysere risikoresultatene fra enkeltområder til globale totaler. Brukerne får også teknisk støtte og opplæring, slik at de forstår dataene på plattformen."

Nthabiseng Nooe, Project Leader: Environmental Sustainability, PMI

FAQ

Hva er et klimagassutslipp?

Drivhusgasser (GHG eller GhG) er gasser i jordens atmosfære som fanger opp og avgir varme. Disse gassene bidrar direkte til global oppvarming og klimaendringer. .

Spesifikke drivhusgasser er de som omfattes av Kyotoprotokollen, disse inkluderer: .

 • carbon dioxide (CO2) 
 • methane (CH4) 
 • nitrous oxide (N2O) 
 • hydrofluorocarbons (HFCs) 
 • perfluorocarbons (PFCs) 
 • sulphur hexafluoride (SF6) 
 • nitrogen trifluoride (NF3) 

Potensialet til hver enkelt klimagass for å forårsake global oppvarming vurderes i forhold til en gitt vekt av CO2, slik at alle klimagassutslipp måles som karbondioxidekvivalenter (CO2e). .

Hva er utslipp i scope 1, 2 og 3?

Klimagassutslippene er delt inn i utslipp i scope 1, scope 2 og scope 3.

Disse tre scopene identifiserer om et utslipp er et direkte resultat av en organisasjons praksis eller om det er indirekte forbundet med organisasjonens arbeid.

Omfang 1 - Direkte utslipp fra bedriftseide anlegg, maskiner eller kjøretøyer.

Omfang 2 - Indirekte utslipp som er forbundet med daglige rutiner, inkludert produksjon av varme, elektrisitet, damp og/eller kjøling.

Scope 3 - Indirekte utslipp som skyldes alle andre aktiviteter og kilder som ikke dekkes av scope 2. Dette omfatter forretningsreiser, pendling, avfall og tredjepartsleveranser.

Hva er utslippsfaktorer?

Utslippsfaktorer er konverteringsfaktorer som brukes på aktivitetsdata for å gjøre det mulig å konvertere rådata til estimerte klimagassutslipp.

Det er viktig å være forsiktig når man beregner klimagassutslipp fra en bestemt kilde. Det er avgjørende å hente inn geografisk relevante og oppdaterte faktorer.

Hva betyr TCFD?

TCFD står for Task Force for Climate-Related Financial Disclosures.  

TCFD har utarbeidet et rammeverk som gjør det mulig for organisasjoner å dele klimarelaterte risikoer og muligheter på en nøyaktig og transparent måte gjennom sine eksisterende rapporteringsprosesser. Fra og med oktober 2023 er dette nå innlemmet i ISSBs S1- og S2-rammeverk.

Hva er ISSB S1 og S2?

Den 26. juni 2023 utga IFRS (International Financial Reporting Standards) Foundation sin første bærekraftstandard i to deler: IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information og S2 Climate-related Disclosures.

Begge standardene vil kreve at rapporterende selskaper offentliggjør informasjon om bærekraft- og klimarelaterte risikoer og muligheter.

Hvordan måler man utslipp av klimagasser?

Hver kilowatt energi som brukes, omregnes til klimagasser ved hjelp av utslippsfaktorer.

Utlippsfaktorer tar hensyn til hvor og når en kilowatt energi brukes, inkludert hvor mye energi som trengs for å drive det aktuelle arrangementet.

Utslippsfaktordatabasen vår er en av de mest avanserte i verden, med over 120 000 utslippsfaktorer som oppdateres hver time.

GJØRE DET ENKLERE Å RAPPORTERE OM KLIMAGASSUTSLIPP

Det er en grunn til at over 300 bedrifter stoler på programvare med over 15 års erfaring.

Når du går over til programvare for rapportering av klimagassutslipp, vil du oppdage hvor enkelt du kan gjøre måling og rapportering. Snakk med en av våre interne bærekraftseksperter i dag og oppdag hvordan nøyaktighet og brukervennlighet kan gå hånd i hånd og spare tid.

Få svar på dine spørsmål

Over 25 års erfaring

Tillit fra over 10 000+ kunder verden over

Med kunnskap fra 90 forskjellige bransjer har vi utviklet vår plattform for å tilpasse oss dine behov.
Ta ikke vårt ord for det, les hva kundene våre sier.

Les hva de har å si

Relevante artikler

| Health & Safety
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Health & Safety
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Health & Safety
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...