Kundcase - McAleer & Rushe
Kundcase

McAleer & Rushe

Läs om hur McAleer & Rushe ökade de anställdas engagemang för sin arbetsmiljö med hjälp av EcoOnline.

Kundcase


Namn:
McAleer & Rushe 
Plats: Belfast, Nordirland
Anställda: 300 anställda, över 3000 underleverantörer
Antal platser: 25 i Storbritannien och Irland
Industri: Bygg- och anläggningsarbeten, teknik
Moduler från EcoOnline: Programvara för incident- och krishantering, modul inom HMS: revisionshantering, modul inom HMS: observation

Utmaning

Innan de digitaliserade sina arbetsmiljöprocesser använde upp till 200 personer på McAleer & Rushe ett pappersbaserat internt system för att rapportera risker. Förutom problem med förseningar i rapporteringen gav det gamla systemet möjlighet att "fuska" med uppgifterna när man fyllde i rapporterna.

Enligt HSEQ-chefen Declan McLogan ledde det också till flera andra problem för företaget:

  • Inga funktioner för rapportering och spårning av tillbud och faror: med ett pappersbaserat system var det svårt att följa upp incidenter och kontrollera att relaterade åtgärder hade genomförts eller slutförts.

  • Det görs få eller inga analyser av uppgifter om hälsa och säkerhet: Den pappersbaserade metoden gjorde insamlingen av faror till en slags rutin för att endast "kryssa i rutan", vilket innebar att det nästan inte fanns någon tid att fokusera på områden som behövde uppmärksammas.


Lösning

Genom att använda EcoOnlines system och moduler har Declan McLogan och hans team fått direktuppdateringar om tillbud, faror och incidenter.

Med hjälp av mobilappen har 14 000 faror rapporterats på 25 platser i Storbritannien under de senaste 12-13 månaderna. Mobilappen har gjort det möjligt att rapportera in tillbud när man är på språng, eftersom de anställda kan bifoga bilder och ange exakta platser för sina observationer.

Med appen och programvaran för incident- och krishantering kan data som samlats in under veckan nu föras in i en översiktlig månadsrapport. Ledningen kan nu fokusera på vad som har gått fel och områden som behöver uppmärksammas.

McAleer&RusheLogo

"Det finns ett direkt samband mellan antalet upptäckta risker och minskningen av antalet olyckor."

- Declan McLogan, chef för SHEQ, MCALEER & RUSHE

Resultat

Ökat engagemang hos de anställda kring arbetsmiljö

Declan McLogan arbetade nära EcoOnlines team för att identifiera den lösning som bäst uppfyllde kraven. De tog företagets behov av att fokusera på tillbud, faror samt kris- och incidentrapportering på stort allvar och strävade alltid efter att stödja Declans team så mycket som möjligt. Samarbetet mellan McAleer & Rushe och EcoOnlines team har varit en av de största fördelarna anser Declan McLogan:

"EcoOnline har också bidragit till att öka säkerheten på arbetsplatsen i företaget. De anställda deltar aktivt i den mobila inrapportering av tillbud, och genom spårningen kan de se hur risker och faror uppmärksammas och åtgärdas."

För att ytterligare uppmuntra medarbetarna att delta, ger McAleer & Rushe också varje månad ett erkännande till de tio bästa riskspanarna. Declan McLogan är övertygad om att den ökade tillbudsrapporteringen har ett direkt samband med minskningen av antalet olyckor inom företaget. Ledningen har nu sätt att ta fram exakta månadsrapporter och kan få en snabb överblick över incidenter från alla anläggningar med hjälp av EcoOnline dashboards.

ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger