Derfor skal du tage det kemiske arbejdsmiljø alvorligt

Derfor skal du tage det kemiske arbejdsmiljø alvorligt

Published 17 maj, 2022

3 minute read

Hvordan håndterer din virksomhed kemikaliesikkerhed? Hvor lang tid vil det tage dig at indsamle den dokumentation, du har brug for, for at vise medarbejdere, ledere og potentielle kunder, at din virksomhed gør, hvad der skal til, for at reducere menneskers eksponering for negative virkninger af kemikalier og for at beskytte miljøet?

Gratis guide: Dine 6 pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer  >

5 grunde til, at du bør bekymre dig om det kemiske arbejdsmiljø

 

1: Dårlig sikkerhed på arbejdspladsen forårsager dødsulykker og tabt livskvalitet

Vi har set enorme fremskridt med at gøre arbejdspladser mere sikre i de seneste årtier. ILO's (den Internationale Arbejdsorganisation) statistikker viser, at antallet af registrerede dødsulykker på arbejdspladser i hele verden faldt fra 37.225 i 2009 til 10.735 i 2020. I samme periode faldt antallet af registrerede arbejdsulykker uden dødelig udgang fra over fire millioner til under en million.

Dårligt helbred dræber imidlertid flere mennesker end dårlig sikkerhed, og en af årsagerne til dette er forkert håndtering af farlige stoffer. Farlige stoffer omfatter stoffer, der forekommer naturligt (såsom stenstøv og vira), samt kemiske produkter, der anvendes til fremstilling, rengøring, teknik og vedligeholdelse.

Dødeligheden inddrager heller ikke det større billede – tabet af livskvalitet, f.eks. når en person ikke længere kan spille fodbold med sine børn eller børnebørn på grund af astma eller lider under langvarige hudsygdomme. Mange arbejdstagere er nødsaget til at lade sig pensionere tidligt – et tab af en værdifuld ressource for arbejdsgiverne.

 

Fakta: Statistikker fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der arbejder sammen med den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), anslår, at 1,9 millioner personer døde i 2016 (de seneste statistikker til rådighed) af arbejdsrelaterede sygdomme og skader. Mens vi fokuserer meget på ulykker og sikkerhed, skyldtes mindre end en ud af fem af disse dødsfald arbejdsulykker. Mange flere dødsfald skyldtes eksponering for farlige stoffer på arbejdspladsen. WHO/ILO-undersøgelsen skønnede, at der mellem 2000 og 2016 var en konstant stigning i sundhedsproblemers indvirkning på menneskers livskvalitet. (Kilde: www.who.int/publications/i/item/9789240034945)

 

2: Industrielle kemikalier påvirker miljøet

Offentlighedens opfattelse af miljøkonsekvenserne fra industrielle kemikalier har øget behovet for, at virksomheder tager et grundigt kig på, hvordan de bruger og håndterer kemikalier på arbejdspladsen. En fælleseuropæisk undersøgelse offentliggjort af Europa-Kommissionen (EF) i marts 20202 viste, at mens 85 % af de adspurgte var bekymrede over kemikaliers indvirkning på deres egen sundhed, var 90 % bekymrede over indvirkningen på miljøet.

 

3: Kemikalier påvirker vores evne til at bekæmpe nye vira

COVID-19-pandemien har medført yderligere bekymring over vores afhængighed af og eksponering for kemikalier. Eksponering for kemikalier, især dem, der påvirker vores immunforsvar og åndedrætsorganer, svækker vores evne til at bekæmpe en virus som COVID-19 (kilde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1840).

 

4: Det er et lovkrav 

Det er et lovkrav, at din virksomhed vurderer og håndterer eksponering for farlige kemikalier.

Læs mere om, hvilke lovmæssige pligter du har, når det kommer til kemisk sikkerhed: 

Gratis guide: Dine 6 pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer  >

 

5: Du beskytter mennesker og miljø

Kemiske stoffer og materialer kan være skadelige for både mennesker og miljø, og derfor er det vigtigt at håndtere og anvende dem korrekt og med fornuft. 

 

New call-to-action

 

Sådan ser forskellige interessenter på kemihåndtering og kemikaliesikkerhed

Frontlinjemedarbejdere er normalt ikke interesserede i papirarbejde, og de lukker af for ord som "compliance". De vil gerne vide, at de er sikre, og at deres helbred ikke er i fare. Men det er usandsynligt, at de læser sidevis af dokumenter for at opnå dette. Det er derfor nødvendigt, at folk omkring dem er ansvarlige for at vurdere risiciene ved de stoffer, der anvendes, for at fastlægge de nødvendige kontrolforanstaltninger og for at kommunikere disse til arbejdstagerne på en måde, de forstår.

Det bringer os til dem, der er ansvarlige for at vurdere risikoen. Det må ikke tage dem dagevis at gøre dette – de har et stykke arbejde, der skal gøres, og en virksomhed at drive. Afdelings- og arbejdsmiljøledere skal kunne forsikre ledelsen om, at risiciene er under kontrol. Hvis de har brug for flere ressourcer til at gøre dette, skal de kunne lave en business case for at få disse. Det kræver brugervenlige værktøjer at samle dokumentation og en rapporteringsmetode, der er ligetil og nøjagtig.

Selvom ledelsen altid har ønsket at få sikkerhed for, at tingene bliver håndteret godt, er de i stigende grad under pres i udbudsprocesser for at dokumentere dette over for potentielle kunder.

Kunderne er under pres for at kontrollere, at deres forsyningskæder er i overensstemmelse på alle områder, når det kommer til miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse. De kan nemt gennemskue vage formuleringer som "sikkerhed, sundhed og miljø er vores førsteprioritet".

 

Tabel: Interessenternes ønsker, bekymringer og behov

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de ønsker, bekymringer og behov, som interessenterne i din virksomhed har. Hvilke genkender du?

Interessent

Ønsker

Bekymringer

Behov

Frontlinjemedarbejdere

 

At være sikre og sunde og beholde deres arbejde.

Konsekvenser for deres privatliv, såsom dårligt helbred, der forhindrer dem i at have en hobby.

For meget papirarbejde.

Enkel og nem adgang til oplysninger.

Mindre afhængighed af personlige værnemidler – komfortable personlige værnemidler, hvor det er nødvendigt.

Arbejdsmiljøledere

At vide, at der er lavet risikovurderinger, at de følges, og at kontrolforanstaltninger revideres regelmæssigt.

At de går glip af noget vigtigt.

At de forventes at foretage alle vurderinger.

Omfattende system med opdateringer.

Rapporteringsmuligheder.

Dokumentationsspor.

Afdelingsledere

 

At holde medarbejdere under og over dem glade.

At køre deres afdelinger med succes.

At miste personale.

For meget administrationsarbejde.

Deres egen mangel på kompetence på et fagområde.

Værktøjer, der gør det nemt at beskytte medarbejderne, få arbejdet gjort og bevise over for ledelsen, at de gør det rigtige.

Ledere/direktører

At have ro i sindet, vel vidende at deres virksomhed overholder reglerne.

At kunne afgive tilbud til nye kunder.

En stor ulykke, retsforfølgelse, civile søgsmål.

Besvær for dem.

Sammenfattende rapporter, der fremhæver eventuelle huller, eller beroliger, hvis der ikke er nogen.

Arbejdsmiljøpolitikker, der fungerer.

Kunder

 

At vide, at deres leverandører overholder reglerne og er pålidelige og omkostningseffektive.

Leverandørsvigt.

Forsikring om, at leverandøren arbejder sikkert, sundt og miljøvenligt.

 

New call-to-action


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...