Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade

Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade

Published 13 januar, 2023

2 minute read

Hvis du arbejder med farlige kemikalier og stoffer eller er ansvarlig for den kemiske dokumentation på din arbejdsplads, bør du kende til eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade. I dette indlæg kigger vi på, hvad eksponeringsscenarier er, og hvordan du skal forholde dig til dem.

Gratis skabelon: Udfør den kemiske risikovurdering  – uden at skulle opfinde  din egen metode

Hvad er eksponeringsscenarier?  

Ifølge ECHA skal eksponeringsscenarier "sammenfatte de vigtigste oplysninger fra 
den kemikaliesikkerhedsvurdering, der er udarbejdet med henblik på REACH-registrering af et stof."

Du kan opleve, at eksponeringsscenarier udleveres sammen med et sikkerhedsdatablad. Det kaldes for et udvidet sikkerhedsdatablad (eSDS), og det kan komme som en vedhæftet fil eller integreret i 
sikkerhedsdatabladet.

Du kan læse mere om reglerne for sikkerhedsdatablade her >

Eksponeringsscenarier beskriver, hvordan registranten af produktet/stoffet/blandingen anbefaler, at du kontrollerer eksponeringen af arbejdstagere, forbrugere og miljøet for at garantere, at I anvender det på sikker vis. Heri beskrives, hvornår du skal forvente eksponeringsscenarier, og hvad du skal gøre ved dem.

Et eksponeringsscenarie skal indeholde praktiske råd til sikker anvendelse af et stof gennem hele dets livscyklus for at undgå skader på mennesker og miljø. Eksponeringsscenarier skal også indeholde oplysninger om arbejdsvilkår (f.eks. begrænsninger på frekvens og varighed af 
brug) og skal beskrive risikostyringsforanstaltninger (f.eks. ventilations- og luftfiltersystemer).


Hvad er formålet med eksponeringsscenarier?

Siden 2013 har enhver virksomhed, der fremstiller eller importerer kemiske stoffer eller blandinger i mængder over et ton om året, haft pligt til at registrere kemikalier hos Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA. De som har rapporteret om stoffer i mængder over 10 tons om året, skal derudover også indsende en kemikaliesikkerhedsrapport.

Dette krav til registrering er en af de vigtigste ændringer som kommer af den europæiske REACH-forordning og har betydet, at leverandører i mange tilfælde skal levere udvidede sikkerhedsdatablade for kemikalier, der er  registreret hos ECHA.

I alle år, hvor stoffer er blevet produceret, er tusindvis af stoffer blevet registreret, og flere ventes registreret. Dette betyder, at der er stor sandsynlighed for, at du allerede har modtaget, eller at du i nærmeste fremtid vil modtage, et af disse udvidede sikkerhedsdatablade med tilhørende  eksponeringsscenarie.

skabelon til kemisk apv / risikovurdering

 

Sådan håndterer du eksponeringsscenarier og eSDS'er

Gennem hele processen er det vigtigt at huske på, at formålet med at gennemgå oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og eksponeringsscenariet er at sikre, at den praktiske anvendelse af kemikalierne og og krav til sikker anvendelse stemmer overens. Husk, at hvis du bruger stoffer i produkter, du sælger videre, skal du videresende oplysningerne om sikker anvendelse.

1. Kontroller om eksponeringsscenariet, du har modtaget, inkluderer dit anvendelsesområde. ECHA har oprettet en vejledning, som du kan læse her: https://amid.dk/tilsyn/markedsovervaagning-produktsikkerhed-ogtrykbaerende-udstyr/viden-om-markedsovervaagning/produktsikkerhed/viden-om-produktsikkerhed/er-derkemi-i-produktet/

2. Sørg for at du som minimum følger det, der står i dit eksponeringsscenarie. Hvilke brugsbetingelser for mængde, koncentration og varighed finder du?

3. Hvis du skal lave tiltag for at overholde betingelserne, skal dette ske inden for 12 måneder.

 

Kan du ikke finde dit anvendelsesområde?

Det kan være, at din virksomhed bruger kemikaliet på en anden måde eller under andre forhold end 
dem, der er beskrevet i sikkerhedsdatabladet og eksponeringsscenarierne.

For eksempel kan det være, at du sælger et produkt til forbrugere, men leverandøren har ikke medtaget den type brug i eksponeringsscenarierne. Alternativt kan stoffet udgøre flere procent af indholdet af produktet, end der er angivet i eksponeringsscenariet.

Her er nogle tips til, hvad du kan gøre:

1. Kontakt din leverandør og anmod om, at de inkluderer dine anvendelser af stoffet i et eksponeringsscenarie. Bemærk venligst, at leverandøren har pligt til at behandle din formelle anmodning inden for en måned efter modtagelsen, eller mindst en måned før næste levering.

2. Tilpas hvordan du bruger stoffet, så brugen er dækket af de anvendelser, der er beskrevet i eksponeringsscenarierne.

3. Udskift stoffet med et andet eller find en anden leverandør, der kan levere et eksponeringsscenarie, der indeholder dit anvendelsesområde.

4. Opret din egen kemikaliesikkerhedsrapport, hvis det er relevant. Læs mere her. 

Chemical Manager | EcoOnline


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er ESG-nøgletal, og hvorfor er de vigtige?

Når din virksomhed skal måle og rapportere på jeres indsatser inden for bæredygtighed, kan I bruge ESG-nøgletal. I...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er emissionsfaktorer, og hvordan beregner du dem?

For mange danske virksomheder er emissionsregnskab og -rapportering ikke frivilligt, men noget, der kræves af...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er LCA?

Et af de begreber, vi ofte møder ifm. bæredygtighed, er LCA. LCA står for Life Cycle Assessment eller...