Instruktion og oplæring ved kemiske stoffer

Instruktion og oplæring ved kemiske stoffer

Published 17 august, 2022

2 minute read

Siden 1. juli 2019 har du i nogle tilfælde kunnet erstatte den tidligere lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisning (APB) med en mundtlig kemisk instruktion af dine medarbejdere.

Pr. 1. juli 2019 trådte en lovændring i kraft for virksomheder, hvis medarbejdere arbejder med farlige stoffer og materialer. Det kan fx være kemiske produkter eller processer, som danner farlige stoffer.

Den lovændring betyder, at det i nogle situationer er nok at give en mundtlig instruktion – i stedet for at lave en APB for alle kemiske stoffer og materialer.

Men…

Du skal dog stadig give skriftlig kemisk instruktion, hvis stofferne, materialerne eller processerne:

 • kan medføre forgiftning, kræft, hormonforstyrrelser og andre alvorlige helbredsskader (mutationer, fosterskader, allergi m.m.)
 • er særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold, som
  - stærkt varmeudviklende kemiske processer
  - kemiske processer, hvor der kan opstå trykstigning
  - processer med risiko for brand og eksplosion

Den skriftlige instruktion kan udarbejdes som

Vigtigst er, at den enkelte medarbejder forstår den kemiske instruktion og følger den sikkerhedsmæssige del af instruktionen.

Hent vores CLP-plakat: Få lynhurtigt overblik over de 9 farepiktogrammer

 

Din pligt til at instruere og oplære medarbejderne

Oplæring og instruktion er et krav fra Arbejdstilsynet.

Derudover er det naturligvis også en essentiel del af at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Som arbejdsgiver har du pligt til at oplære og instruere dine ansatte – den såkaldte instruktionspligt.

Ifølge Arbejdstilsynet skal arbejdsgiveren:

”... sørge for, at den ansatte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Arbejdsgiveren skal herudover sørge for at føre effektivt tilsyn med, at den ansatte rent faktisk udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og følger instruktionerne.”

Se en kort forklaring af instruktionspligten i videoen herunder:

 

Kemisk instruktion

I tråd med ovenstående…

Er der tale om kemiske stoffer, skal arbejdsgivere også sikre, at medarbejderne får effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal anvende og beskytte sig mod materialer og stoffer, så de kan udføre deres arbejde sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt (Arbejdstilsynet).

 

Hvorfor skal man give kemisk instruktion?

Først og fremmest så medarbejderne kan udføre deres arbejde sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Altså uden at udsætte sig selv for farer, skader, sygdomme osv.

Ifølge Arbejdstilsynet er formålet med instruktion og oplæring ved kemiske stoffer, at medarbejderne skal kende til

 • de farer og risici, der kan være forbundet med arbejdet,
 • de sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte dem mod disse farer og risici,
 • og, i tilfælde af uheld, hvordan der ydes førstehjælp, opsamles spild mm.

 

Hvordan gør man så det?

En stor del af den viden, der skal indgå i en kemisk instruktion, kan findes i den kemiske risikovurdering. Det gælder fx oplysninger om, hvilke kemiske stoffer, materialer, produkter, der findes på arbejdspladsen, og hvordan de bør anvendes og håndteres.

Men hvordan sikrer du så, at medarbejderne forstår og husker din instruktion?

For det er kun ca. 12% af det, vi lærer ifm. oplæring og udvikling, der rent faktisk bliver omsat til praksis.

Det viser en artikel fra Harvard Business Review. Og det er da tankevækkende.

Måske er det ikke præcist 12%. Det er ikke til at sige, hvad procenten er i din virksomhed.

Men det er i hvert fald værd at overveje, om I har et effektivt system/proces til instruktion, oplæring og udvikling af medarbejderne. Både ift. kemisk instruktion, men også generelt.

I bør tilbyde medarbejdere forskellige former for læringsmateriale. Vi lærer nemlig alle forskelligt, og skal tingene sidde fast, skal vi have dem ind på den måde, der virker bedst for os hver især – og gerne flere gange.

Det kan fx være gennem en e-læringssoftware. Her kan du samle forskellige typer af instruktions- og læringsmateriale på en digital platform, som dine medarbejdere kan tilgå, når og hvor som helst.

 

Og hvad skal instruktionen så indeholde?

Arbejdstilsynet nævner fem punkter, som instruktionen som minimum skal indeholde. Dem kan du læse her >

 


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
ESRS i en nøddeskal

Omkring 50.000 virksomheder og organisationer i EU står i de kommende år over for nogle betydelige ændringer, når det...

| Arbejdsmiljø / EHS
Sådan undgår du at miste penge på dårligt arbejdsmiljø

I dette indlæg kigger vi først på, hvor meget medarbejderes fravær på arbejdspladsen egentlig koster. Derefter dykker...

| Arbejdsmiljø / EHS
Din lille ESG-ordbog

Her finder du en lille ESG-ordbog, der giver en kort forklaring på de mest gængse forkortelser og udtryk inden for...