Kundecase: Porsgrunn Kommune | EcoOnline
Porsgrunn
Kundecase

Porsgrunn Kommune

Læs hvordan den norske kommune, Porsgrunn, sparede 500.000 NOK og reducerede drivhusgasudledningen med 40 tons på bare seks måneder.

Om Porsgrunn Kommune

Porsgrunn ligger i et af Norges største industriområder og har omkring 2.700 ansatte og 37.000 indbyggere.

I forbindelse med kommunens klimaprojekt blev EcoOnlines digitale løsning implementeret til at overvåge, rapportere og vurdere risici ved kemikalier.

Den norske kommune går forrest i reduktionen af kemikalier

I begyndelsen af 2022 fremlagde Porsgrunn Kommune, en lokal myndighed i Sydnorge, sit første klimabudget, som skulle bidrage til at reducere drivhusgasserne. Resultaterne var bemærkelsesværdige.

Efter seks måneder havde regionen allerede reduceret brugen af over 1.000 kemiske produkter og opnået en betydelig økonomisk besparelse på 500.000 norske kroner (ca. 340.000 DKK). Mange lokale myndigheder i Norge har oprettet klimabudgetter for at iværksætte foranstaltninger til at reducere deres direkte og indirekte drivhusgasemissioner. Porsgrunn er den første, der har medtaget reduktionen af kemikalier som en konkret foranstaltning i deres klimabudget.

Rose-Marie Christiansen, byrådsmedlem i Porsgrunn, udtaler:

"Vi er stolte over at se, at klimabudgettet, som er en del af kommunens handlingsprogram for 2022-2025, allerede viser positive resultater. Som kommune i landets største industriregion vil vi gerne arbejde med bæredygtighed på alle niveauer og reducere vores klimaaftryk i alt, hvad vi gør."

"Ud over de økonomiske og miljømæssige gevinster ser vi også den værdi, som det her projekt har for sundheden og trivslen hos kommunens medarbejdere og borgere."

 

Sikker brug og håndtering af kemikalier

Nye tal fra den norske arbejdstilsynsmyndighed viser, at over 200 nordmænd hvert år får en kræftdiagnose som følge af udsættelse for farlige kemikalier på arbejdspladsen. Forskning fremhæver også, at 20% af alle tilfælde af lungekræft og 10-15% af alle astmatilfælde i voksenalderen skyldes arbejdsrelateret eksponering for farlige stoffer.

Medarbejderne i Porsgrunn har fået en bedre forståelse af den indvirkning, som dagligdagsprodukter kan have på sundheden. Rose-Marie Christiansen siger:

"De fleste mennesker forbinder kemikalier med reagensglas i laboratorier. Men når de lærer, at hverdagsprodukter som vaskemidler, lim og maling er kemikalier, er det lettere at forstå, at det er vigtigt for alle."

Silje Fehn Porsgrunn.

 

"I en kommune er mange erhverv repræsenteret, lige fra undervisning til rengøring. Derfor mener vi, at vores erfaring er noget, som alle virksomheder, der håndterer kemikalier, kan drage nytte af."

 

Tove Sørensen, Porsgrunn HR-konsulent

Projektet overgår forventningerne

Ved projektets start havde Porsgrunn 4.000 registrerede kemikalier fordelt på 44 virksomheder og 119 afdelinger inden for sundhedspleje, miljø og byudvikling, uddannelse og administration. Kommunens handlingsprogram havde til formål at reducere 10% af kemikalierne inden 2023. Utroligt nok havde de allerede efter blot seks måneder overskredet dette mål og var nået op på 16%.

Porsgrunns HR-konsulent Tove Sørensen, som er ansvarlig for at lede og gennemføre projektet, siger:

"Nogle mennesker troede nok, at det kun ville have en lille effekt at inddrage reduktionen af kemikalier i klimabudgettet. Men det har betydet meget for medarbejderne, at vi fik godkendt dette projekt. Når jeg taler med de forskellige virksomheder, føler de, at de er med til at gøre en forskel, der påvirker sundhed og miljø."

 

Sikrere arbejdspladser for alle grupper

Mange af regionens medarbejdere er direkte involveret i projektet gennem uddannelse og praktisk gennemførelse. Ewalina Pracon arbejder som assistent og sikkerhedsrepræsentant på en lokal planteskole, og hun understreger:

"For mig er det vigtigste ved dette projekt at kunne redde miljøet og skabe et mere sikkert miljø for de ansatte og børnene."

Større bevidsthed om de risici, der er forbundet med brugen af kemikalier, har ført til EHS-forbedringer i hele regionen. Det har fremmet sikrere alternativer og metoder, som fx at erstatte kemiske produkter med mikrofiberklude og vand. Et betydeligt antal arbejdspladser havde ubrugte kemiske produkter stående på grund af utilstrækkelige indkøbsprocedurer.

Elisabeth Bjørsrud, der er sygeplejerske i kommunens ambulante tjeneste, siger:

"Med færre produkter har der været mindre at tænke på og bekymre sig om. Det er ikke kun positivt for vores arbejdsmiljø, men også for alle dem, vi hjælper i deres hjem."

Brandmænd i regionen har også haft gavn af projektet. Brandmænd arbejder under øgede risici på for eksponering for farlige kemikalier i forbindelse med giftig røg. Men også her mener EHS-rådgiver for Grenland Fire & Rescue, Silje Fehn, at projektet har ført til positive resultater for brandmændene ud over kemikaliesikkerhed:

"Det vigtigste ved dette projekt har været at fokusere på alle besætningers sundhed og sikkerhed. Vi har også haft et betydeligt udbytte af at koordinere rutinerne for risikovurderinger og indkøb på tværs af de forskellige brandstationer i kommunen."

Porsgrunn Meeting

Måling af virkningen

Projektet skulle give konkrete resultater, og derfor samarbejdede Porsgrunn med EcoOnline for at hjælpe med at beregne virkningen.

"Set fra et globalt perspektiv er den kemiske industri en af de mest energikrævende industrier i verden. Det er vigtigt at huske, at alt hænger sammen. For os handler det om betydningen af 'mange bække små', fx at vores foranstaltninger også har positive konsekvenser ved at reducere det negative fodaftryk i hele værdikæden.

Det hjælper ikke noget, hvis vi lever et dejligt, grønt liv her, men forurener et andet sted på kloden," siger Yngvil Holt, klimakoordinator i Porsgrunn Kommune.

EcoOnlines globale chef for bæredygtighed, Helene Brodersen, tilføjer:

"For at kvantificere det reducerede antal kemikalier og forstå det økonomisk og miljømæssigt ift. kroner/ører og klimaaftryk har vi anvendt en metode udviklet af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur, EPA.

Formlen bruges i dag af mange offentlige myndigheder, virksomheder og nonprofitorganisationer til at beregne CO2-aftryk og miljøudfordringer. For at sikre troværdighed og tage højde for mulige fejlmargener bruger vi den faktor med den laveste værdi ved beregningen."


Næste skridt

Kommunen er i øjeblikket i gang med at undersøge yderligere muligheder for at skabe mere markante resultater.

"I en kommune er mange erhverv repræsenteret, lige fra undervisning til rengøringsarbejde. Derfor mener vi, at vores erfaringer er noget, som alle virksomheder, der håndterer kemikalier, kan drage nytte af," siger Tove Sørensen.

"Næste skridt er at undersøge mulighederne for at bruge principperne for cirkulær økonomi bedre til at udnytte kemikaliereserverne på tværs af virksomheder. Lidt ligesom Gumtree for kemikalier," siger Rose-Marie Christiansen.

Porsgrunn ønsker at dele sine erfaringer, så andre kommuner over hele verden kan opnå effektive resultater hurtigt og uden store omkostninger ved gennemførelsen.

Vil du se resultater som Porsgrunns?

Din rejse mod en sikker og bæredygtig arbejdsplads starter med en snak

Tag en uforpligtende snak med en vores konsulenter og find ud af, hvad dine behov er. Vi guider dig til, hvilke moduler, der vil hjælpe med at strømline din organisations nuværende kemikaliesikkerhedsprocesser.

Lads os tage en snak ✔
IMG_2018-1-1

Kristian Rohde

Sales Director, EcoOnline Danmark

25+ års erfaring

10.000+ virksomheder bruger EcoOnline i dag

Og vi er glade for hver og en. Fra den lokale dyrlæge til de internationale mastodonter. Nogle af dem har været så venlige at fortælle om deres oplevelser med EcoOnline-platformen. Læs mere om, hvad de siger.

Se hvad kunderne siger