ECHA tilføjer fire nye stoffer til kandidatlisten

ECHA tilføjer fire nye stoffer til kandidatlisten

Published 23 januar, 2020

1 minute read

Med tilføjelsen af de fire nye stoffer indeholder kandidatlisten nu 205 SVHC-stoffer, der anses for at være særligt problematiske for miljø og menneskers sundhed.

 

Disse fire SVHC-stoffer er per 16. januar tilføjet til kandidatlisten:

Stoffets navn CAS.nr.
Diisohexyl phthalate 71850-09-4
2-benzyl-2-dimethylamino-4’-morpholinobutyrophenone 119313-12-1
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 71868-10-5
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS) og dens salte

 

 

 

 

 

 

 

 

Diisohexyl phthalate er endnu ikke registreret under REACH. Andre stoffer anvendes blandt andet til fremstilling af polymerer, og PFBS bruges også som et fluoridoverfladeaktivt middel og flammehæmmer.

Tre af stofferne er tilføjet på grund af deres reproduktionstoksicitet, hvor den fjerde er inkluderet, da man er bekymret for kombination af stoffernes egenskaber. ECHA vurderer, at det sandsynligvis kan have alvorlige konsekvenser for menneskers sundhed og miljø, og giver anledning til tilsvarende bekymring for:

  1. kræftfremkaldende, mutagene og reprotoksiske stoffer (CMR),
  2. vedvarende, bioakkumulerende og toksiske (PBT) stoffer, samt
  3. meget vedvarende og meget bioakkumulerende (vPvB) stoffer

 

Kandidatlisten – baggrund

Kandidatlisten er et overblik over stoffer, der kan have alvorlige sundheds- og miljømæssige konsekvenser. Stofferne på listen er kendt som stoffer, der potentielt udgør en stor risiko og er kandidater til at havne på listen over godkendelsespligtige stoffer.

Er stofferne på listen, har virksomheder nogle juridiske forpligtelser, der kan gælde for det nævnte stof alene, i blandinger eller i artikler. Som leverandør af artikler, der indeholder stoffer på kandidatlisten med en koncentration på mere end 0,1 vægtprocent, har man også kommunikationsforpligtelser over for kunder i forsyningskæden og overfor forbrugere.

Som producent eller importør af artikler, der indeholder stoffer på kandidatlisten, har du seks måneder fra deres optagelse på kandidatlisten (16. januar 2020) til at underrette ECHA.

På ECHA’s hjemmeside kan du finde information om dine forpligtelser og relaterede værktøjer.


Forfatter Jonas Pedersen

Jonas er Head of Digital Marketing i EcoOnline. Han har flere års erfaring med marketing og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Jonas er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| ESG
EcoOnline Launches Financial-Grade Sustainability Reporting Software

EcoOnline Launches Financial-Grade Sustainability Reporting Software LONDON, UNITED KINGDOM –March 5, 2024 – EcoOnline,...

| ESG
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| ESG
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...