5 syytä valita EcoOnlinen ratkaisut työturvallisuuteen

5 syytä valita EcoOnlinen ratkaisut työturvallisuuteen

Julkaistu tammikuuta 30, 2020

Lukuaika 4 min

Kun työturvallisuudesta huolehtiminen on helppoa, siitä tulee luonnollinen tapa, joka kasvaa jatkuvasti.

Tavoitteemme on kehittää käyttäjäystävällisiä, digitaalisia ohjelmistoja, jotka parantavat työturvallisuutta ja auttavat asiakkaitamme luomaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

Maksuton opas: 8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikalla - lataa opas täältä >

Yli 6 500 asiakastamme luottaa siihen, että vastaamme heidän työturvallisuustarpeisiinsa – tähän tarvitaan jo muutakin kuin vain ideoita ja intohimoa!

Uskomme, että tieto ja teknologia ovat avainasemassa turvallisempien työympäristöjen rakentamisessa. Käyttäjäystävällisten ohjelmistojemme avulla työpaikan olosuhteisiin tai esimerkiksi tuotteisiin liittyvät riskit voidaan havaita ennen kuin tapahtuu hengenvaarallinen onnettomuus tai työntekijä sairastuu.

Mikä meidät sitten erottaa muista työturvallisuusohjelmistojen tarjoajista?


Tässä on viisi syytä valita EcoOnline ratkaisutoimittajaksi:

 

1. Tulevaisuudenkestävä yritys

EcoOnline alkoi yhden yrittäjän visiosta vuonna 2000, kun perustaja Kjell Einar Hamnes pääsi toteuttamaan pitkäaikaisen haaveensa: hän alkoi jakaa verkossa tietoa kemikaalien hallinnasta. 

Visionäärinä ja edelläkävijänä Hamnes kehitti useita innovatiivisia kemikaali- ja turvallisuushallinnan standardeja, jotka tänä päivänä helpottavat miljoonien työntekijöiden elämää. 

EcoOnline on kasvanut yrityksenä samalla, kun erilaiset määräykset ja säädökset ovat lisääntyneet ja tiukentuneet. Samalla kun lainsäädännön noudattaminen on haastavampaa, yritykset tarvitsevat yhä enemmän helppokäyttöisiä, teknisiä ratkaisuja.

EcoOnlinen menestyksen taustalla onkin sen johdon vahva visio ja yrittäjyyshenki, sekä työntekijöiden sitoutuminen työturvallisuuden parantamiseen kaikilla aloilla. 

Olipa yrityksenne sitten pieni tai suuri, ja toimipaikkoja yksi tai useampi, meillä on juuri teidän tarpeisiinne sopivat ratkaisut, jotka auttavat työntekijöitä suhtautumaan turvallisuuteen luonnollisena osana työpäivää.

Lue myös artikkelimme 5 askeleesta kohti uudenlaista turvallisuuskulttuuria >

Riittävän joustavien ja erilaisille yrityksille sopivien ratkaisujen kehittäminen vaatii paljon työtä, mutta samalla EcoOnline on myös ainutlaatuisessa asemassa saadessamme monipuolista palautetta käyttäjiltä.

Kaikki alkaa asiakkaan työn ymmärtämisestä.

Meillä on käytännön kokemusta jo 86 eri toimialalta ja hyvä käsitys asiakkaidemme prosesseista ja liiketoiminnan prioriteeteista. 

Läheisen asiakassuhteen avulla luomme palautejatkumon, jonka avulla voimme parantaa ratkaisujamme ja varmistaa, että kaikkien käyttäjien tarpeet toteutuvat. Tästä pääset tutustumaan asiakaskuntaamme ja lukemaan muutamia esimerkkejä menestystarinoista

Tietomme yhdistyy jatkuvaan innovatiiviseen ajatteluun: tämän ansiosta asiakasyritystemme työntekijät pitävät ratkaisujamme parhaiten toimivina ennakoivan turvallisuusjohtamisen työkaluina.

Käyttäjäystävällisten SaaS-ratkaisujemme avulla yli kaksi miljoonaa työntekijää pysyy paremmin turvassa työpaikallaan ja pääsee terveenä kotiin työpäivän jälkeen.

Olemme koonneet oppaan 8 askeleesta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen - lataa opas täältä >

New call-to-action

2. Minimoi riskit – luo lisäarvoa

Ympäristöön, turvallisuuteen ja terveyteen (Environment, Health and Safety, EHS) liittyvien asioiden käsittely voi olla hyvinkin mutkikasta ja aikaa vievää. Prosessien automatisoinnin avulla työtä voidaan kuitenkin helpottaa ja nopeuttaa - sen voi muuttaa luonnolliseksi osaksi työpäivää.

Tämä on tavoitteena joustavissa, kokonaisvaltaisissa ja helppokäyttöisissä ratkaisuissamme.

Me EcoOnlinella välitämme asiakkaistamme. Työturvallisuuden kehittämiseen sitoutunut lähes 500 työntekijän tiimimme auttaa eri alojen organisaatioita ympäri maailman, luomaan turvallisempaa työympäristöä.

Tutkimus- ja kehitystiimimme etsii jatkuvasti uusia teknologioita, jotka

 • vaikuttavat työturvallisuuteen ja ‑hyvinvointiin,
 • edistävät kestävää tuottavuutta
 • ja helpottavat lainsäädännön noudattamista ja läpinäkyvyyttä.

EcoOnline EHS on ohjelmisto työturvallisuusjohtamisen ja työhyvinvoinnin hallintaan ja seurantaan, joka on räätälöitävissä yrityksenne tarpeisiin sopivaksi. Ohjelmointia tai aikaa vieviä asennustöitä ei tarvita pilviphjaisessa ratkaisussa.

Ohjelmiston avulla suoritat auditoinnit tai tarkastukset, työpaikan riskien arvioinnit ja dokumentoit poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet. Voit käyttää valmiita lomakepohjia tai suunnitella tarkistuslistat tai lomakkeet alusta alkaen yrityksenne tarpeisiin sopiviksi. Tähän ei tarvita koodausta tai konsultteja – ”Drag and drop” -tyyppisen käyttöjärjestelmämme käyttö on helppoa kaikille. Voit luoda juuri omiin tarpeisiinne sopivan ratkaisun muutamassa minuutissa. 

EHS-ratkaisumme koostuu useista moduuleista, joista voit valita juuri sinulle sopivat. Joustavuuden lisäämiseksi moduuleja voi helposti lisätä tai poistaa milloin tahansa tulevaisuudessa.

 

3. Kestävyys on hyväksi liiketoiminnalle

Kukaan ei saisi menettää henkeään työtapaturman tai työperäisen sairauden vuoksi.  Kansainvälisen työjärjestön ILO:n viimeaikaisten arvioiden mukaan

 • 2,78 miljoonaa työntekijää menehtyy työtapaturmissa tai työperäisten sairauksien johdosta (2,4 miljoonaa henkilöä) vuosittain.
 • Lisäksi 374 miljoonaa työntekijää kohtaa työtapaturman, joka ei johda kuolemaan.
 • On arvioitu, että maailmanlaajuisesti menetetyt työpäivät vastaavat lähes 4 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. 

On selvää, että monet saisivat pidemmän ja terveemmän elämän, jos työturvallisuudesta olisi saatavilla enemmän tietoa. Haasteena kuitenkin on, että työntekijöiden tarvitsemat tiedot ja toimenpiteet ovat monimutkaisia ja alati muuttuvia. 

Lue myös artikkeli siitä, kuinka työnantaja hyötyy työturvallisuuden parantamisesta >

Olemme ylpeitä asiakkaistamme, jotka rakentavat kestävämpää liiketoimintaa vähentämällä työpaikan riskejä ja terveydelle vaarallisten kemikaalien käyttöä. 

Käyttäjätietomme osoittavat, että EcoOnlinen asiakkaat ovat yhdessä vähentäneet vaarallisiin kemikaaleihin liittyviä riskejä tekemällä yli 800 000 riskinarviointia järjestelmässämme (tiedot yhteensä 3 589:sta kemikaalinhallintaan rekisteröityneestä yrityksestä).

Koska työturvallisuudella ja -hyvinvoinnilla on rooli kestävän kehityksen edistämisessä, niihin panostaminen voi myös auttaa edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Myös EcoOnline on sitoutunut näihin tavoitteisiin.

shutterstock_1488321410-1

Meille tärkeimpiä tavoitteita ovat:

✔️ Tavoite 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille

Monet nykyisistä terveysongelmista liittyvät työhön. Kun työturvallisuusprosessit digitalisoidaan, yritysten on helpompi jakaa ja säilyttää lakisääteistä tietoja kemikaaleista ja suositelluista varotoimista.

EcoOnlinen kemikaaliturvallisuuden ohjelmisto, Chemical Manager, sisältää Pohjois-Euroopan suurimman käyttöturvallisuustiedotteiden tietokannan, josta löytyy aina ajantasaiset tiedot käytössä oleville kemikaaleille. Kemikaaleille voidaan suorittaa myös riskinarvioinnit ja rekisteröidä työntekijöiden altistuminen terveydelle vaarallisille kemikaaleille.

Ohjelmisto sisältää lisäksi moduulin, jonka avulla organisaatiot voivat korvata ja vähentää käytössä olevia vaarallisia kemikaaleja.  

New call-to-action


✔️ Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

EcoOnline parantaa tuottavuutta tekemällä lakisääteisten tehtävien hoitamisesta ja riskien hallinnasta helppoa asiakkailleen. Nopea kasvumme ja kehityksemme on merkki siitä, että yritykset tarvitsevat kipeästi helppokäyttöisiä digitaalisia työkaluja hoitaakseen vaativia työturvallisuustehtäviä.

Työturvallisuudesta huolehtiminen ei vain vähennä riskejä, vaan sen avulla voidaan myös luoda lisäarvoa. 

EcoOnlinen kemikaaliturvallisuuden ohjelmisto tekee kemikaaleihin liittyvästä työstä turvallisempaa. Asiakkaamme ovat yhdessä edistäneet kemikaalien käyttöön liittyvien riskien ja vaarallisten kemikaalien vähentämistä. Kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset kasvavat nopeammin ja saavat parempaa tuottoa.

✔️ Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Vastuullisuus on avainasemassa, kun halutaan edistää talouskasvua joka ei vahingoita ympäristöä. Digitalisaatio parantaa resurssienhallintaa ja hyötyjen optimointia, kun työntekijät saavat keskittyä tuottaviin ja arvoa lisääviin tehtäviin.

EcoOnlinen ratkaisut säästävät tuhansia työtunteja, kun monimutkaiset manuaaliset dokumentointiprosessit voidaan korvata koneoppimisella ja automaatiolla.

 

4. EcoOnline Platform – kaikki tarvittava yhdessä paikassa

EcoOnline Platform tarjoaa kaiken, mitä organisaatiot tarvitsevat vaatimustenmukaisten ja turvallisten työpaikkojen luomiseksi. Jotta sinun on helpompi löytää tapoja työskennellä tehokkaammin, olemme koonneet kaikki ohjelmistot ja työkalut työturvallisuuden ja -terveyden, ympäristön ja kemikaalien hallintaan sekä e-oppimiseen yhdelle ja samalle alustalle, johon pääset helposti yhdellä kirjautumisella.

EcoOnline Platformin avulla

 • Hallitset työturvallisuutta paremmin ja pääset helpommin käsiksi kaikkiin tärkeisiin EHS-tietoihin
 • Käytät älykkäämpiä analysointityökaluja riskien, poikkeamien ja muiden vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin
 • Voit korvata vanhentuneet ratkaisut koneoppimisella ja tekoälyllä tehokkuuden saavuttamiseksi
 • Koulutat ja perehdytät työntekijät verkossa, työturvallisuusasiantuntijoiden luomien valmiiden e-oppien avulla

Helppokäyttöisen alustan avulla työntekijöiden kynnys osallistua turvallisuustyöhön madaltuu - poissaolot vähenevät ja työtyytyväisyys parantuu.

Lue myös artikkelimme ja 5 vinkkiä, joilla sitouttaa henkilöstö työturvallisuuteen >

 

5. Maksuton asiakastuki

Asiakkaille maksuton asiakastukemme on saanut paljon kiitosta ja kehuja. Toimimme nopeasti ja autamme aina parhaalla mahdollisella tavalla niin asiakastuen, kuin yleisissäkin asioissa.

Vastaamme kaikkiin kysymyksiin, myös niihin kinkkisimpiin, ja teemme yhteistyötä asiakkaalle nimetyn asiakasvastaavan kanssa. Näin varmistamme, että ohjelmistosta saadaan varmasti kaikki hyöty ja asiakkaamme säilyvät turvallisena, kestävänä, tehokkaana ja houkuttelevana työpaikkana.

Olemme tavoitettavissa arkisin puhelimitse ja sähköpostitse - yhteystietomme löydät täältä >


Haluatko kuulla lisää meistä tai ratkaisuistamme?

Varaa kanssamme maksuton tapaaminen, joka ei sido sinua mihinkään - saat hyödyllisiä vinkkejä organisaatiosi turvallisuustyöhön sekä pääset tutustumaan digitaalisiin ratkaisuihimme.

Voit myös tutustua ratkaisuihimme esittelyvideoimme kautta.

Tutustu ohjelmistoomme työturvallisuuden johtamiseen - katso maksuton demo


Kirjoittaja Sari Katainen

Country Marketing Manager | EcoOnline

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Yksintyöskentelyyn liittyy omat vaaransa, mutta aivan kaikille ei ole päivänselvää, miten vaarat eroavat normaalin...

| Työturvallisuus
Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Yksin työskentelevien henkilöiden tunnistaminen organisaatiossasi luulisi olevan melko helppoa ja suoraviivaista. Uusi...

| Työturvallisuus
Yleisimmät yksintyöskentelyyn liittyvät haasteet (ja ratkaisut niihin)

Yksin työskentelevien turvallisuuden takaaminen ei ole aina yksiselitteistä — miten pidetään yhteyttä liikkuvaan...