EcoOnline työturvallisuuden yhteistyökumppanikysely
EHS

EcoOnline työturvallisuuden yhteistyökumppanikysely

Published 3 lokakuuta, 2019

1 minute read

Turvallisuuskulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi ovat tärkeimmät syyt panostaa työturvallisuuteen – digitaaliset ratkaisut kiinnostavat.

Kysyimme syyskuussa 2019 asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme työturvallisuuden nykytilanteesta heidän organisaatioissaan sekä työturvallisuuden tulevaisuuden panostuksista asiakastarpeiden ymmärtämiseksi. Lämmin kiitoksemme kaikille kyselyyn vastanneille!

 

Mitä kyselyssä selvisi?

 

Vastauksista voimme päätellä, että työturvallisuus on murtautunut monessa organisaatiossa työsuojelutoimikunnan toiminnasta koko organisaation ja aina johtoryhmätason toiminnaksi, sillä peräti 70% vastaajaorganisaatioista työturvallisuus on johdon agendalla. Työturvallisuuden merkitys on noussut myös monessa organisaatiossa viimeisen 5 vuoden aikana paljon, sillä 65% vastaajista oli tätä mieltä.

Lakisääteisyys on edelleen vahva draiveri monessa yrityksessä 55% ilmoittaessa sen keskeisimmäksi syyksi panostaa työturvallisuuteen, mutta tärkeimpinä syinä korostuvat henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuuskulttuuri.  Jopa 80% vastaajista ilmoitti turvallisuuskulttuurin tärkeimmäksi syyksi panostaa työturvallisuuteen, mikä on erittäin merkittävää.

 

Digitaaliset ratkaisut

 

Etenkin työturvallisuuden osaamisen kehittäminen ja digitaaliset ratkaisut nähdään keskeisinä työkaluina, sillä lähes puolet vastaajista oli panostanut aktiivisesti viimeisen 5 vuoden aikana molempiin ja peräti 100% vastaajista pelkästään työturvallisuuden koulutukseen. Digitaaliset ratkaisut kiinnostavat myös tulevina vuosina, sillä yli puolet ilmoitti kyselyssä aikovansa investoida erilaisiin työturvallisuuden digitaalisiin ratkaisuihin sekä asiantuntijapalveluihin.

Kysyimme myös, mihin muihin asioihin organisaatiot aikovat panostaa lähiaikoina. Vastauksissa korostui muutama teema: yhteistyö eri tahojen kesken, turvallisuuskulttuuri, ISO 45001 -sertifiointi sekä kouluttaminen. Lisäksi johdon rooli koko työturvallisuusteeman edistämisessä ja esimerkin näyttämisessä nähtiin keskeisenä.

Samat teemat toistuivat, kun kysyimme, miten onnistua työturvallisuudessa: yhteistyö ja osallistaminen, johdon esimerkki, riittävät resurssit, positiivinen ilmapiiri sekä jokaisen oma motivaatio. Perustyökaluiksi onnistumiselle nostettiin muun muassa jatkuvat riskinarvioinnit sekä toimiva perehdytys ja koulutus.

 

EcoOnline on apunasi

 

Näihin asiakkaiden esittämiin tarpeisiin EcoOnline pyrkii edelleen tarjoamaan digitaalisia, helppoja ratkaisuja. On myös helppo olla samaa mieltä asiakkaidemme kanssa, että työturvallisuuden merkitys kasvaa edelleen – ja että yhdessä tekemällä luomme turvallisempia työpaikkoja ja parempaa turvallisuuskulttuuria.

 

Työ- ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntijat ovat apunasi


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline and YuzeData announce Strategic Alliance to Improve Safety and Sustainability

Alliance focused on connecting and leveraging EHSQ and ESG data to drive more predictive and impactful outcomes for...

| REACH
EcoOnline nimittää Tom Goodmansonin toimitusjohtajaksi

B2B-veteraani tuo syvää osaamista nopeasti kasvavien yritysten johtamisesta.

| REACH
EcoOnline ostaa johtavan ilmastomittareiden ja ESG-ohjelmistojen toimittajan Ecometrican

LONTOO, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA – 5. heinäkuuta 2023 – EcoOnline, johtava EHS- ja ESG-ohjelmistojen toimittaja,...