Erityisen riskialttiita työntekijöitä suojeltava haitallisilta kemikaaleilta

Erityisen riskialttiita työntekijöitä suojeltava haitallisilta kemikaaleilta

Published 20 elokuuta, 2020

1 minute read

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on julkaissut suomenkielisen oppaan erityisen riskialttiiden työntekijöiden suojelemisesta haitallisilta kemikaaleilta.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on julkaissut suomenkielisen oppaan erityisen riskialttiiden työntekijöiden suojelemisesta haitallisilta kemikaaleilta. Voit ladata oppaan täältä.

Erityisen riskialttiita työntekijöitä ovat esimerkiksi nuoret, kokemattomat, kemikaaleille herkistyneet tai raskaana olevat työntekijät. Myös vähemmistö- ja sukupuolinäkökulmat voivat vaikuttaa työntekijöiden mahdollisuuksiin toimia turvallisesti kemikaalien kanssa. Työntekijä ei välttämättä esimerkiksi kieliongelmien vuoksi ymmärrä työohjeita oikein. Pienikokoisilla henkilöillä voi taas olla vaikeuksia löytää sopivia henkilönsuojaimia. Jotkut terveydelle vaaralliset aineet voivat myös käyttäytyä aineenvaihdunnassa tai kerääntyä kehoon eri tavoin sukupuolesta riippuen.

Työnantajan on huomioitava erityisen riskialttiit työntekijät kemikaaliriskien arvioinnissa ja varmistettava, että työntekijät ymmärtävät työpaikalla esiintyvät vaarat ja osaavat suojautua niiltä oikein.

Lataa oppaamme kemikaalien riskinarvioinnista >

 

Työnantajan tulee myös harkita, voidaanko haitallisia kemikaaleja korvata vähemmän vaarallisilla. Erityisesti nuoria ja raskaana olevia työntekijöitä tulee suojella myrkyllisiltä ja syöpää, perimävaurioita tai sikiövaurioita aiheuttavilta kemikaaleilta. Herkistyneiden työntekijöiden lisäaltistuminen herkistävälle kemikaalille on estettävä. Korvaaminen on tällöin tehokas riskinhallintakeino ja suojelee myös muita kuin erityisen riskialttiita työntekijöitä.

Lataa oppaamme kemikaalien korvaamisesta >

 

EcoOnline Chemical Manager on työkalu kemikaalien hallintaan ja vaatimustenmukaisuuden kehittämiseen. Chemical Managerin avulla yrityksenne kemikaalirekisterissä on aina uusimmat käyttöturvallisuustiedotteet, joiden sisältämän tiedon pohjalta voit tehdä esimerkiksi lainsäädäntöhakuja, yrityksen omia rajoituslistoja, raportteja, riskinarviointia ja korvaamisharkintaa.

Haluatko tietää lisää?

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline nimittää Tom Goodmansonin toimitusjohtajaksi

B2B-veteraani tuo syvää osaamista nopeasti kasvavien yritysten johtamisesta.

| REACH
EcoOnline ostaa johtavan ilmastomittareiden ja ESG-ohjelmistojen toimittajan Ecometrican

LONTOO, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA – 5. heinäkuuta 2023 – EcoOnline, johtava EHS- ja ESG-ohjelmistojen toimittaja,...

| REACH
EcoOnline on ostanut Alcumuksen ohjelmistopuolen

EcoOnline, johtava eurooppalainen työturvallisuuden ohjelmistopalveluyritys, on ostanut Iso-Britannialaisen Alcumuksen...