Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) päivitetty 1.10.2020

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) päivitetty 1.10.2020

Julkaistu lokakuuta 16, 2020

Lukuaika 1 min

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista ja biologisten altistumisindikaattorien ohjeraja-arvoista (654/2020).

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista ja biologisten altistumisindikaattorien ohjeraja-arvoista (654/2020). Myös Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet -julkaisu on päivitetty samassa yhteydessä.

Uusi asetus tuli voimaan 1.10.2020.

Asetukseen on lisätty täysin uutena nimikkeenä HTP-arvot p-toluidiinille (CAS-numero 106-49-0). N-metyylipyrrolidonille (NMP, CAS 872-50-4) on lisätty biologisten näytteiden ohjeraja-arvot. Lisäksi useiden aineiden raja-arvoja on muutettu tai niille on lisätty yksittäisiä uusia arvoja.

Asetuksessa on huomioitu myös syöpävaaran torjuntaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (1267/2019) 22 aineelle annetut uudet sitovat raja-arvot. Muun muassa 1,3-butadieenin, vinyylikloridin ja etyleenioksidin HTP-arvot on kumottu, koska aineille on asetettu vastaavat sitovat raja-arvot.

Lue syöpävaaran torjuntaa koskevan lainsäädännön muutoksista lisää täältä >

 

Työnantajan tulee huomioida ohjeraja-arvot, sitovat raja-arvot sekä biologisten altistumisindikaattorien ohjeraja-arvot työn vaaroja, hengitysilman puhtautta ja työntekijöiden kemikaalialtistumista arvioitaessa.

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteissa HTP-arvot tuotteen sisältämille aineille ilmoitetaan kohdassa 8. Työnantajien kannattaa kuitenkin tarkistaa viimeisimmät raja-arvot myös ministeriön julkaisusta, sillä käyttöturvallisuustiedotteiden tiedoissa on usein puutteita.

EcoOnlinen kemikaalinhallintajärjestelmien HTP-ainehaku ja Publisherin aineluettelot päivitetään uutta asetusta vastaaviksi.


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline lanseeraa uuden ohjelmiston kestävyysraportointiin

LONTOO, ISO-BRITANNIA – 5. maaliskuuta 2024 – EcoOnline, johtava ihmisiä ja planeettaa suojelevien SaaS-ohjelmistojen...

| REACH
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| REACH
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...