Luvanvaraisten aineiden luetteloon lisätty 11 uutta ainetta

Luvanvaraisten aineiden luetteloon lisätty 11 uutta ainetta

Published 13 helmikuuta, 2020

1 minute read

Aineen lisääminen luvanvaraisten aineiden luetteloon aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten valmistajille, toimittajille ja käyttäjille.

Euroopan komissio on hyväksynyt REACH-asetuksen muutosasetuksen (EU) 2020/171, jolla lisätään 11 erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta luvanvaraisten aineiden luetteloon. Uudet aineet nostavat luvanvaraisten aineiden kokonaismäärän 54:än.

Aineen lisääminen luvanvaraisten aineiden luetteloon aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten valmistajille, toimittajille ja käyttäjille.

Aineita ei saa luovuttaa luvanvaraiseen käyttöön ilman maksullista lupaa. Lupahakemukset toimitetaan Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA). Myös luvanvaraista ainetta sisältävät seokset kuuluvat lupavaatimuksen piiriin. Lisäksi SVHC-aineiden käyttöön liittyy muun muassa tiedottamisvelvoitteita jo ennen kuin aineet ovat luvanvaraisia.

Aineen valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät voivat hakea lupaa yksin tai yhdessä. Yrityksen ei tarvitse hakea omaa lupaa aineen käytölle, jos toimitusketjussa ylempänä olevalla on lupa kyseiselle käytölle. Ehtona on, että yritys noudattaa lupaehtoja ja ilmoittaa käytöstä ECHA:an. Lisäksi tietyt käytöt on vapautettu lupamenettelystä. Vapautettuja käyttöjä ovat esimerkiksi välituotteet sekä tieteellinen tutkimus ja kehitys.

Nyt lisätyistä aineista kuusi on lisääntymiselle vaarallisia (kategoria 1B) ja viisi ympäristölle haitallisia PBT- tai vPvB-aineita.

Aineisiin kuuluvat mm. natriumperboraatti, triksylyylifosfaatti sekä useita UV-stabiloivia bentsotriatsolijohdannaisia. Aineiden käytön lopetuspäivät ovat vuonna 2023 ja niille tulee hakea lupaa viimeistään vuonna 2021 tai 2022 aineesta riippuen.

Asetus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 7.2.2020 ja tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen. EcoOnlinen sähköisellä Chemical Manager -kemikaalirekisterillä voitte helposti kartoittaa, sisältävätkö käyttämänne kemikaalit SVHC-aineita tai luvanvaraisia aineita.

 

Lue lisää SVHC-aineiden kanssa toimimisesta EcoOnlinen artikkelista >

 

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline and YuzeData announce Strategic Alliance to Improve Safety and Sustainability

Alliance focused on connecting and leveraging EHSQ and ESG data to drive more predictive and impactful outcomes for...

| REACH
EcoOnline nimittää Tom Goodmansonin toimitusjohtajaksi

B2B-veteraani tuo syvää osaamista nopeasti kasvavien yritysten johtamisesta.

| REACH
EcoOnline ostaa johtavan ilmastomittareiden ja ESG-ohjelmistojen toimittajan Ecometrican

LONTOO, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA – 5. heinäkuuta 2023 – EcoOnline, johtava EHS- ja ESG-ohjelmistojen toimittaja,...