Sosiaali- ja terveysalan työtapaturmien määrä kasvussa – mitä tehdä?
EHS

Sosiaali- ja terveysalan työtapaturmien määrä kasvussa – mitä tehdä?

Julkaistu syyskuuta 10, 2020

Lukuaika 1 min

Tapaturmavakuutuskeskuksen tuoreen analyysin (n:o 24, 2020) mukaan sosiaali- ja terveysalan (sote) ammattilaisille sattuu Suomessa vuosittain noin 13 000 työpaikkatapaturmaa.

Näistä 65 % on lieviä (enintään kolmen päivän työkyvyttömyys) ja 6 % vakavia (yli 30 päivän työkyvyttömyys). Mitä pitempi poissaolo on, sitä enemmän se haittaa organisaation toimintaa ja maksaa.

Työtapaturmat liittyvät liikkumiseen, taakan siirtoihin ja esineiden käsittelyyn

 

61 % työtapa­turmista sattui vuonna 2019 kunta- ja valtiosektorilla, 39 % yksityisellä.

Koko alalla työtapaturmia sattuu enemmän kuin aiemmin. Vuonna 2019 yksityisen puolen tapaturmataajuus (työtapaturmaa/ miljoonaa työtuntia) oli 34,7. Vuonna 2010 se oli 28,3. Toimi­alan taajuus on noussut tasaisesti. Se ylitti vuonna 2013 kaikkien toimialojen keskimääräisen tason.

Eniten tapaturmia sattuu lähi- ja sairaanhoitajille. Vuonna 2019 lähihoitajille kirjattiin 5 120 työtapaturmaa ja sairaanhoitajille 3 600. Myös sosiaalityöntekijöille sattuu usein työtapaturmia. Sairaankuljetuksen ensihoitajat joutuvat työssään niin ikään usein tapaturmiin.

Suurin osa sotealan työtapaturmista liittyy liikkumiseen (41 %), käsivoimin siirtämisen (17 %) ja esinei­den käsittelemiseen (16 %).

Useimmiten tapaturmassa henkilö on pudonnut, loukkaantunut hypätessään, liukastunut tai kaatunut (23 %) tai tapaturmaan on liittynyt äkillinen fyysinen kuormitus (nostaessa, työntäessä, vääntäessä tai horjahtaessa) (21 %). Kolmanneksi yleisimmäksi tyypiksi nousee väkivaltaan, järkyttävään tilanteeseen tai suojauksen ohitukseen liittyvät ta­paturmat (18 %).

Fyysisestä kuormittu­misesta johtuvia tapaturmia on eniten ensihoitajilla, fysioterapeuteilla, lähihoitajilla, kodinhoita­jilla ja sairaanhoitajilla.

 

Pahoinpitelyitä lähes 300 vuosittain

 

Sote-alan ammattilaisille sattuu vuosittain noin 200-300 pahoin­pitelyä, joista 2/3-osa on lieviä. Useimmiten pahoinpitelyssä vahingoittuvat uhrin kasvot tai yläraajat.

Pahoinpitelyitä sattuu eniten sosiaa­lialan ammattiryhmissä. Esimerkiksi sosiaaliohjaajien ja -neuvojien työtapaturmista 34 % liittyy väkivaltaan.

 

Luvut ovat huolestuttavia. Mitä tehdä?

 

Satasairaalan työhyvinvointipäällikkö Katri Mannermaan mukaan ”Kehityksen suunnan muuttamiseksi olennaista on, että pysähdytään toviksi pohtimaan tilanteisiin myötävaikuttavia tekijöitä ja sitä, miten niistä opitaan. Alallamme tulee muistaa potilasturvallisuuden lisäksi myös työturvallisuus.”

EcoOnlinen johtavan työturvallisuusasiantuntijan Marita Hyttisen mukaan on tärkeää vahvistaa kolmea olemassa olevaa menettelyä:

  1. työtehtävien systemaattista vaarojen tunnistusta ja riskien arviointia ja siltä pohjalta ennakkoon vahinkojen estämistä
  2. kaikkien vaarojen, poikkeamien ja uhkatilanteiden ilmoittamista ja niistä oppimista
  3. aktivoivaa ja osallistavaa koko henkilöstön työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin perehdyttämistä ja kertauskoulutusta.

Hyttisen mukaan vastuiden ja riskienhallintaprosessien pitää olla selvät ja prosessin virrata tehokkaasti vaaroista toimenpiteisiin, joilla vahingot pystytään torjumaan. Pelkällä sattuneiden työtapaturmien käsittelyllä ei hänen mukaansa nolla tapaturmaa -tavoitteeseen päästä, vaikka tutkintatyö onkin tärkeää. ”Johdon, esimiesten ja koko henkilöstön on lähdettävä mukaan turvallisuuskulttuurin kehittämistyöhön”, painottaa hän.

 

EcoOnlinen ratkaisu

 

EcoOnlinella on tarjota sote-alalle tapaturmien torjuntatyöhön digitaalinen EHS-ratkaisu, jossa on tärkeimmät riskienhallintamenettelyt.

Ohjelmistomme sopii myös pieniin organisaatioihin; se sisältää asiantuntijapalveluita kulttuurin mittaamiseen ja kehittämiseen, ja tuore perehdytyspaketti verkkokursseina. Sote-Turva -koulutuspaketti sisältää niin liikkumiseen fyysiseen kuormitukseen kuin työväkivaltaankin liittyvät osiot.

Tutustu maksutta EcoOnline EHS -ohjelmistoon


Kirjoittaja Marita Hyttinen

Chief OSH Specialist and C&R Team Leader | EcoOnline

Marita on FT, YTM ja psykologi, joka toimii EcoOnlinessa johtavana asiantuntijana ja asiantuntijatiimin vetäjänä. Hän on kokenut ja monipuolinen työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin ammattilainen, joka valmentaa ja konsultoi niin johtoa kuin työntekijöitä ja toimihenkilöitä työturvallisuuteen. Marita on erikoistunut inhimilliseen tekijään eli työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden psykologisiin ja sosiaalipsykologisiin kysymyksiin. Hänelle on myönnetty vuonna 2017 Turvallisuusalan elämäntyöpalkinto.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline lanseeraa uuden ohjelmiston kestävyysraportointiin

LONTOO, ISO-BRITANNIA – 5. maaliskuuta 2024 – EcoOnline, johtava ihmisiä ja planeettaa suojelevien SaaS-ohjelmistojen...

| REACH
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| REACH
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...