EUs nye krav til merking av hormonforstyrrende og helse- og miljøfarlige kjemikalier

EUs nye krav til merking av hormonforstyrrende og helse- og miljøfarlige kjemikalier

Published 27 januar, 2023

1 minute read

EU har foreslått å øke kravene til merking av kjemikalier som inneholder hormonforstyrrende eller andre helse- og miljøfarlige stoffer. Dette er en oppfølging av EUs kjemikaliestrategi, som har som mål å bedre beskytte mennesker og miljø mot farlige kjemikalier. Strategien er en del av Europas grønne giv for grønn vekst og skal bidra til et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa.

Kommisjonen vil innføre en minste fontstørrelse på teksten på fareetikettene og gjøre informasjonen på uttrekkbare etiketter tydeligere. I tillegg vil de innføre krav til emballering og merking av farlige kjemikalier som selges via refillstasjoner. Dette vil for eksempel gjelde maling og vaskemidler.

Kommisjonen vil også innføre nye fareklasser for hormonforstyrrende eller miljøfarlige stoffer i regelverket for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP). Hensikten med de nye fareklassene er å identifisere de farlige egenskapene og kommunisere disse gjennom ulike advarsler sammen med informasjon om sikkerhetstiltak.

Hormonforstyrrende stoffer kan finnes i en rekke forbrukerprodukter, blant annet i tekstiler, maling, rengjøringsmidler, kosmetikk, rottegift, og plast. Disse stoffene kan gi irreversible effekter som blir oppdaget mange år etter at man har blitt eksponert for dem.

EcoOnline kan hjelpe deg med å forstå og å imøtekomme de nye forslagene om EU-krav til merking av kjemikalier. Våre konsulenter har bred kunnskap om regelverk og best practices for å håndtere kjemikalier på en sikker og ansvarlig måte. Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å sikre at din virksomhet oppfyller de nye EU-kravene.

EcoOnline konsulenttjenester>

Kilde:
EUs forslag om nye fareklasser 
Kjemikalieregelverket CLP revideres


NO consultancy


Forfatter Chris Berg

Chris Berg er markedssjef for EcoOnline i Norge. Han har over 10 års erfaring innen markedsføring og kommunikasjon for internasjonale selskap og i ulike bransjer. Alle artiklene er skrevet sammen med EcoOnlines produktspesialister, med kunnskap innen arbeidsmiljøspørsmål, opplæring og kjemikaliehåndtering.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
Tom Goodmanson vår nye Direktør

Til den første av mange...

| Arbeidsmiljø
HMS for byggebransjen

En viktig del av arbeidsmiljøarbeidet innen byggsektoren handler om å utarbeide en skriftlig plan for sikkerhet, helse...

| Arbeidsmiljø
En strategisk tilnærming til krisehåndtering

Ingen organisasjon er noen gang langt unna en krise, enten det er press og eksponering for upassende festing,...