Derfor er HMS-arbeid relevant for toppledelsen

Derfor er HMS-arbeid relevant for toppledelsen

Published 10 desember, 2019

4 minute read

Det kommer ikke som sjokkerende nyheter at dårlig eller ikke-eksisterende fokus på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen kan bli kostbart. Men visste du at for hver investert krone i HMS gir en avkastning på over det dobbelte? 

 

Det viser en studie initiert av International Social Security Association (ISSA), som inkluderte 337 intervjuede selskaper i 19 land.

Å skape et trygt og risikofritt arbeidsmiljø bidrar ikke bare til høyere produktivitet og bedre psykisk og fysisk velvære for de ansatte. Virksomheter med høy sikkerhets- og helsestandard er også mer konkurransedyktige og bærekraftige. 

Arbeiderrettigheter er menneskerettigheter 


Visste du at et trygt arbeidsmiljø blir sett på som en menneskerettighet?
Å sørge for anstendige arbeidsforhold hører også til et av FNs 17 bærekraftsmål. Som en del av toppledelsen betyr dette at du har et enormt ansvar som går utover de daglige arbeidsoppgavene, der budsjett og bunnlinje ofte får mest oppmerksomhet. 

Dette blogginnlegget har ikke som mål å komme å komme med «en stor pekefinger», men det er ingen tvil om at dårlig sikkerhet og helse på arbeidsplassen koster penger. Med denne artikkelen ønsker vi å skape refleksjon og forhåpentligvis gi deg et nytt perspektiv på hvordan din virksomhet kan gjøre de overveldende og tidkrevende HMS-oppgavene om til en lønnsom investering. Vi er overbevist om, godt støttet av et stort antall rapporter og forskningsartikler, at du ved å investere i god HMS-ledelse forbedrer ytelsog lønnsomhet. 

God HMS er bra for bedriften 

Ved å identifisere kostnadene tror vi dessuten at det vil være enklere for en ledergruppe å bli mer bevisste omfanget. Målet vårt er å hjelpe deg med å sette prioriteringer og bidra til en mer effektiv tildeling av ressurser til HMS-arbeidet. 

La oss starte med den siste rapporten fra Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA): "Verdien av HMS og samfunnskostnadene for arbeidsrelaterte skader og sykdommer"I stedet for at du må lese alle 116 sidene, starter vi dette blogginnlegget med å presentere de viktigste funnene: 

 • Årlig rapporteres det ca. 2,4 millioner arbeidsulykker, som hver krever minst 4 dager fravær fra jobben 
 • 3 182 dødsulykker ble rapportert i EUs medlemsstater 
 • 7,9% av arbeidsstyrken led av helseproblemer 
 • 3,3% av det europeiske BNP brukes til å håndtere arbeidsrelaterte skader og sykdommer 
 • 476 milliarder euro: årlige samfunnskostnader for arbeidsrelaterte skader og sykdommer 

New call-to-action

Identifiser kostnadsårsakene 

Yrkesskader, sykdommer og dødsfall har flere høye økonomiske kostnader for arbeidsgivere, og det er toppledelsen som har det endelige ansvaret. Noen kostnader er mer åpenbare enn andre, som tap og fravær av dyktige ansatte. Andre negative effekter som kanskje ikke er like enkle å estimere kostnadene til kan være når ansatte går på jobb til tross for sykdom, noe som øker sannsynligheten for feil. 

Flere eksempler på direkte, indirekte og immaterielle kostnader som gjør seg gjeldende ved yrkesskadearbeidsrelatert sykdom og dødsfall er: 

  

 • Kostnader forbundet med helsetjenester 
 • Redusert produktivitet og produksjonstap 
 • Lønnskostnader forbundet med overtid
 • Vikarer 
 • Rekruttering og opplæring av en erstatter 
 • Forsikringspremier 
 • Administrasjonskostnader
   

Lønnsom HMS 

Som identifisert over, er det klart hvordan et sunt og trygt arbeidsmiljø fremmer produktivitet og økonomisk vekst. Investering i HMS øker virksomheters konkurranseevne og produktivitet ved å redusere kostnader som følge av arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer, og ved å øke arbeidernes motivasjon. 

En tydelig HMS-strategi fører til mange fordelersom for eksempel: 

 • Forbedret produktivitet gjennom mindre sykefravær 
 • Kutt i kostnader til helsetjenester 
 • Å holde eldre arbeidstakere lenger i arbeid 
 • Å stimulere til mer effektive arbeidsmetoder og teknologier 


Nye risikofaktorer
 

Europeiske arbeidsplasser utvikler seg kontinuerlig under påvirkning av endringer i økonomiske og sosiale forhold. Tradisjonelt er muskel- og skjelettsykdommer det vanligste arbeidsrelaterte problemet i Europa. Nesten 24% av arbeidstakere i EU rapporterer at de lider av ryggsmerter og 22% klager over muskelsmerter. Også farlige stoffer er et viktig sikkerhets- og helseproblem på mange arbeidsplasser i Europa: 

 • Nesten 40% av foretakene rapporterer at kjemiske eller biologiske stoffer i form av væsker, røyk eller støv er til stede (kilde) 
 • 18% av arbeidstakerne oppgir at de blir eksponert for spesielt farlige kjemikalier (kilde)

I 2014 ble det gjennomført en europeisk undersøkelse av foretak om nye og nye risikoer (ESENER-2). Totalt ble 49,320 bedrifter, fra alle bransjer og minimum fem ansatte, kartlagt i 36 land. Det vi synes er mest interessant i denne undersøkelsen, er at psykososiale risikofaktorer oppleves som mer utfordrende enn andreMed økt vekst i servicenæringen introduseres nye risikofaktorer, som det å måtte forholde seg til vanskelige kunder, elever eller pasienter (58%). 

Skjulte muligheter med trygge arbeidsplasser 

Myndighetskrav, miljøhensyn og standarder som ISO-sertifisering, har ført til et større fokus på HMS. Med FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG) kommer et økende behov for å styre helse- og miljøansvar på arbeidsplassen, proaktivt og omfattende. Sikkerhet og helse  jobben er nøkkelen til bærekraftig utvikling og investeringer i HMS er blitt et konkurransefortrinn. 

I kommunikasjon med hundrevis av kunder hver dag ser vi at HMS-arbeidet har endret praksis. Fra et tradisjonelt hierarkisk tankesett, som opererer med flere systemer, ofte manuelt og tungvint, drar HMS-ledelse i dag tydelig nytte av innovative og digitale systemer. 

Ny teknologi har gjort det mulig for oss å utvikle løsninger som er 100% skreddersydd for hvert unike behov. Å introdusere Safety Manager for markedet har vært banebrytende for måten bedrifter kan planlegge, handle og evaluere HMS i samarbeid med de ansatte. Gjennom et sentralisert og tilpasset system kan sikkerhetsstyring gjøres proaktiv og beslutninger tas basert på sanntidsinformasjon. 

Ansattengasjement


En studie av 1,8 millioner ansatte i 230 organisasjoner, fordelt på 49 bransjer og i 73 land,
 tydeliggjør sammenhengen mellom de ansattes engasjement og et tryggere og mer produktivt arbeidsmiljø. Med 70% færre ulykker og over 40% mindre fravær, økte produkttiviteten med nærmere 20% noe som igjen resulterte i forbedret lønnsomhet.  

guide - sikkerhetsengasjement

Loven er lik for alle
 

HMS er regulert av et omfattende og sammensatte regelverk. Og ettersom risiko endres med nye teknologier og nye arbeidsmiljø, er lovgivningen i kontinuerlig endring - er du oppdatert? 

Vi forstår at det kan være vanskelig og enkelt å lage snarveier for å unngå bryet som ofte er forbundet med å styre HMS-oppgavene. Men ansvaret faller på deg som leder for å sikre at du overholder loven. Det har ikke noe å si om du leder et lite, lokalt selskap eller et stort internasjonalt foretak - hvis en ulykke inntreffer, er det ditt ansvar. 

Risiko varierer både i type og grad, fra tradisjonell høy risiko involvert i bruk av maskiner og kjemikalier eller arbeid i høyden, til risiko som stress, mobbing og trakassering (psykososial risiko). Uansett kan mangel på HMS-styring  alvorlige konsekvenser. For virksomhetens rykte, økonomi og viktigst av alt, helsen til de ansatte. 

Tør du ta risikoen som er forbundet med å ikke ta et helt ansvar?  

Hvordan forbedre HMS på en kostnadseffektiv måte? 

EcoOnline har verktøyene som gir deg kontroll og hjelper deg å håndtere HMS-oppgavene effektivog i henhold til loven. Med Safety Manager er det lettere å bygge en sterk intern sikkerhetskultur. Hver oppgave, fra hendelsesrapportering og etterforskning, risikovurderinger og sikkerhetsrevisjoner er bygget med det formål å være tilpasset og intuitiv. 

En av de viktigste driverne for å bli mer kostnadseffektiv er å minimere risiko. Safety Manager gir deg tilgang til kritisk sikkerhetsinformasjon som umiddelbart hjelper deg å få en oversikt over risiko dine ansatte blir utsatt for. På den måten kan du aktivt gå inn og redusere risiko og dermed vinne tid brukt på dokumentasjon og kostnader på grunn av sykefravær og produksjonsstopp. 

Det gjør det lettere å få full oversikt over alle oppgavene de forskjellige ansatte har ansvar for, og statusen. Og hvis du trenger hjelp - vårt supportteam er klare til å hjelpe deg gratis. 

Økonomi er ikke lenger en unnskyldning for ikke å investere i et digitalt HMS-system. Med det mest omfattende og skreddersydde HMS-systemet i markedet får du enkelt kontroll og det verktøyet du trenger for å skape et trygt arbeidsmiljø for deg og dine kolleger.  

 


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...