Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Published 26 oktober, 2023

1 minute read

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som andre kjemikalier i hjemmet, være farlige hvis de ikke håndteres riktig. Et nylig initiativ fra Miljødirektoratet avdekket bekymringsfulle funn rundt merking av duftoljer.

I juni ble det gjennomført en landsdekkende inspeksjon i butikker med fokus på duftoljer. Resultatene var skremmende – ca. 80% av de kontrollerte duftoljene hadde merke- eller emballasjefeil. Manglende norsk språk på etiketten og total fravær av faremerking var blant de mest alvorlige feilene.

Dette har direkte konsekvenser. For eksempel har Giftinformasjonssentralen mottatt over 250 henvendelser mellom 2021-2023 om barn som inntar duftolje. Uten korrekt merking er det en forhøyet risiko for misforståelser, spesielt blant barn.

Mathieu Veulemans, leder av varetilsynsseksjonen i Miljødirektoratet, understreker viktigheten av korrekt merking: "De som selger slike produkter må kontrollere faremerkingen før duftoljene settes på markedet, og sile ut ulovlige produkter. Forbrukere bør også være klar over risikoen."

Merethe Midtervoll fra Giftinformasjonen, FHI, legger til: "Foreldre er ikke alltid klar over faren ved disse produktene. Uten klar informasjon om produktets innhold kan enkelte uhell ende opp med et sykehusbesøk."

*Ved nettsalg skal farene oppgis på nettsiden slik at de er godt synlig for kjøperne før de bestiller. 

Fakta om CLP-merker:
- Farlige kjemikalier skal ha faremerking som følger CLP-regelverket.

- CLP sikrer at kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker eller miljø.

- Virksomheter er ansvarlige for korrekt klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier.

Vi i EcoOnline tilbyr konsulenttjenester for bedrifter som ønsker å forstå og overholde kjemikaliedirektivene. Vårt team av eksperter kan hjelpe deg med å sikre at produktene dine er i samsvar med gjeldende lovgivning og redusere risikoen for slike farer. Vær trygg, vær informert.
EcoOnline konsulenttjenester>

Kilde:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/oktober-2023/store-mangler-ved-faremerking-av-duftoljer/ 

NO consultancy


Forfatter Chris Berg

Chris Berg er markedssjef for EcoOnline i Norge. Han har over 10 års erfaring innen markedsføring og kommunikasjon for internasjonale selskap og i ulike bransjer. Alle artiklene er skrevet sammen med EcoOnlines produktspesialister, med kunnskap innen arbeidsmiljøspørsmål, opplæring og kjemikaliehåndtering.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Tom Goodmanson vår nye Direktør

Til den første av mange...