Trygg arbetsplats genom rätt behörighet

Skapa en trygg arbetsplats genom rätt åtkomst- och behörighetskontroll

Published 27 juni, 2024

3 minute read

När du tar med anställda och entreprenörer till en arbetsplats, finns det inget viktigare än att se till att de är säkra och trygga. Den här artikeln handlar kort och gott om hur du ska tänka på när du ska skapa arbetszoner kopplat till kunskap på platsen. Läs vidare för att få nya insikter!

Att gå igenom riskbedömningar och policys innebär att du kan ha kontroller på plats för en mängd olika scenarier. I Sverige måste du som arbetsgivare ha en arbetsmiljöpolicy på plats och det är utifrån den som olika rutiner och processer tas fram.

Här är några exempel:

 • På en byggarbetsplats finns det vanligtvis både byggnadsställningar och hantering av tunga maskiner, ibland samtidigt och i trånga passager.
 • På ett fabriksgolv kommer du förmodligen att ha flera fasta skydd på alla maskiner, med lås- och lås-upp-funktion för en säker "start och stopp".
 • Kontrollåtgärder för vägarbeten skulle kunna omfatta detaljerad kartläggning och trafikledning samt kontakter med lokala myndigheter.

Här handlar det om förberedelser innan personalen ens har kommit på plats. Att göra dessa förberedelser är viktigt för att minimera tillbud och olyckor. 

Du måste exempelvis se till att dina anställda har relevanta certifieringar, utbildningar och behörigheter innan de får tillgång till potentiellt farliga eller känsliga arbetsområden eller arbetsuppgifter.

Detta kan vara svårt att hantera. Du kan ha hundratals arbetare som ska tillgång till rätt plats och med rätt behörighet, både dina egna anställda och entreprenörer. Hur kan du se till att alla uppfyller kraven och uppfyller introduktions- och orienteringskraven?

Du kan uppnå detta genom åtkomst- och behörighetskontroll.

Förenkla och förbättra dina anställdas kunskaper om säkerhet

 

Vad är åtkomst- och behörighetskontroll?

Enkelt uttryckt är åtkomstkontroll en skyddsåtgärd som kontrollerar eller begränsar åtkomsten till en viss arbetsyta eller specifikt område på arbetsplatsen. Att få rätt behörighet kan uppnås genom en mängd olika metoder.

Här är vad du vanligtvis kan tänka dig när du överväger termen "åtkomstkontroll":

 • Barriärer som lås, grindar, dörrar eller vändkors.
 • Entréer som bemannas av säkerhetspersonal.
 • Personligt kopplade enheter som t ex pinkod, tagg eller ID-kort.
 • Biometriska kännetecken som fingeravtryck eller scanning av ögon.

Den snabba tekniska utvecklingen har lett till att åtkomstkontrollen har blivit mer sofistikerad och kan tillämpas på olika sätt.

I ett stort teknikföretag är det till exempel osannolikt att vem som helst skulle få tillgång till ett serverrum. Därför skapas behörigheter som endast tillåter IT-specialister att komma in, men inga andra anställda.

Ett annat exempel är en tillverkningsanläggning. Arbetare som är involverade i distributionen/lagerhantering av produkterna kanske inte behöver ha tillgång till fabriksgolvet och de potentiellt farliga miljöerna där. Det kan även gälla tvärtom om. 

Åtkomstkontroll spelar därför en viktig roll för att minska säkerhetsriskerna för anställda, entreprenörer och allmänheten.

Åtkomstkontroll kopplat till utbildning och kunskap

 

I arbetsmiljösammanhang kan åtkomstkontroll användas för att säkerställa att endast arbetstagare med rätt behörighet och relevant utbildning/kunskap har tillträde till en specifik arbetsplats.

Säg att du är chef för en hektisk byggarbetsplats med flera olika aktörer som behöver få tillgång till olika delar av bygget. Ibland är det ett fåtal som behöver access medan vid andra tillfällen kan det komma mycket personal som behöver behörighet. Och det snabbt.

För att underlätta detta har du därför skapat ett säkerhetsutbildningsprogram och en onboarding på arbetsplatsen som måste slutföras innan de kommer till platsen. Detta utbildningsprogram eller kurspaket innebär i det här exemplet:

 • olika certifieringar och branschkrav,
 • länk till specifikt utbildning
 • checklistor,
 • film på hur arbetsplatsen ser ut,
 • arbetsmiljöpolicy,
 • information om hur man rapporterar in händelser/tillbud,
 • karta på området,
 • kontaktinformation vid olycka

Det är osannolikt att i synnerhet entreprenörer känner till hur byggarbetsplatsen som helhet ser ut. Frågan du ska ställa dig kring kunskap och rätt behörighet är: Hur kommer du att hantera mängden personer som kommer igenom och hur ska den medföljande dokumentation skötas?

Genom att använda digitalt verktyg där du kan logga aktivitet på individnivå kan du förhindra tillträde till arbetsplatsen för arbetare eller entreprenörer som inte uppfyller dina utbildningskrav eller som inte har giltig dokumentation.

Enkelt uttryckt, de arbetare och entreprenörer som uppfyller alla krav får komma in. De som inte gör det förblir utanför anläggningen tills de uppfyller kraven.

 

Pillar 4 - Learning and Training - Employee Profile


Ett system som EcoOnlines mjukvara skulle också ge dig överblick över när utbildningen löper ut, vilket innebär att du alltid kan ha en plan för att uppdatera personalutbildningen.

Implementera åtkomst- och behörighetszoner 

Om vi går tillbaka till ett exempel på en tillverkningsanläggning är detta ett fall där implementering av åtkomst- och behörighetszoner kan vara mycket fördelaktigt.

När man tänker på en läkemedelsfabrik skulle sannolikt inte bara innehålla sjävla tillverkningen, utan även forskningslaboratorier, kontor, expedition och lagerhantering. Du måste se till att alla anställda har rätt åtkomst- och behörighetsnivåer för just sin roll. 

Om vi tittar närmare på själva tillverkningen / fabriken kan detta kräva flera åtkomstzoner på grund av vilken typ av arbete / arbetsuppgifter som utförs. Du kan bestämma att alla arbetare behöver  en viss hygienutbildning för att följa branschkrav och föreskrifter. Om det finns ett område där grundforskning (t ex cellframställning) tillämpas kan utbildningskraven inkludera andra typer av kurser.

Att ställa  specifika utbildningskrav för olika arbetszoner även inom samma område minskar risken för att outbildade arbetare ägnar sig åt potentiellt farliga uppgifter.

 

Pillar 4 - Learning and Training - Blog - Zones

 

Utbildning är ett krav du har som arbetsgivare

 

Enligt arbetsmiljölagen är det du som arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö. Det innebär bl a:

 • hur ska arbetet bedrivas,
 • vilka risker finns det i arbetet,
 • kunskap om hur arbetet ska utföras säkert.

Med andra ord, den som ska utföra arbetet ska ha kunskaper i hur det ska utföras på allra bästa säkra sätt. Utbildningskravet kan inkluderas på olika sätt t ex arbetsmiljöplan för byggbranschen.

Genom att införa åtkomst- och behörighetskontroll höjer du ribban för en säkrare och tryggare arbetsplats genom att kontrollera den fysiska tillgången och relevant kunskap.

Att hantera åtkomstkontroll och utbildningskrav behöver inte vara en källa till stress. Upptäck hur EcoOnlines Access-programvara kan förenkla hela processen.

Lär dig mer om vår EHS-lösning


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....