Chubb Fallstudie | EcoOnline SE

Chubb Fire and Security Logo

 

Effektivisera HMS-arbetet med programvara för hälsa och säkerhet


Med EcoOnlines molnbaserade lösning för arbetsmiljöarbete kan Chubbs kanadensiska EHS-team nu effektivisera verksamheten och samla in data i realtid, samtidigt som de sparar tid och resurser. Att ha tillgång till en mobilapplikation har stärkt medarbetarna och avsevärt förbättrat kommunikationen i en organisation med distansarbete.

Med ett globalt team som sträcker sig över fyra kontinenter har Chubb Fire and Security fokus på att omdefiniera begreppet brandsäkerhet och säkerhet. De olika teamen arbetar tillsammans för att tillhandahålla förstklassiga tjänster till en rad olika branscher och har skapat säkrare miljöer under de senaste 200 åren. Chubb är specialiserat på brandskydd och säkerhet och erbjuder installation, underhåll och övervakningstjänster. 

EHS Manager Kinan Aboujamra, som varit kund hos EcoOnline sedan 2019, förklarade hur den digitala lösningen från EcoOnline har gjort det möjligt för hans team att ta del av framtidens säkerhet: "Alla tjänsteföretag borde använda EcoOnline. Det är det bästa verktyget eftersom det är en helt integrerad lösning för hälsa och säkerhet."

Se vår korta demovideo >

 

 

56%

minskad tidsåtgång för administrativt arbete

100

Över 100 tekniker är anslutna 

1

lättillgänglig plattform

 

 

clock showing time saved with EHS software

Så här kunde Chubb göra sig av med ineffektiva manuella processer

En stor utmaning för Kinan och hans team var den tid som krävdes för att hantera manuella processer. De var tidigare beroende av ett pappers- och Excel-baserat system för de behov som fanns kring arbetsmiljöarbetet och att kontroll över nyckeltal.  

Mycket tid och resurser gick åt till denna omständliga process. Detta resulterade i ineffektivitet och oförmåga att skala upp programmet. Medarbetarna kände också en brist på motivation att logga och registrera inspektioner på "papper" på grund av den tidskrävande processen. 

En annan utmaning var att ansluta ett team med hundratals tekniker som alla arbetar på distans. Att förlita sig på "pappersdokument" gjorde det svårt att följa upp med korrekta åtgärder. Informationen var ofta inaktuell när den nådde ledningsgruppen och det var svårt att kommunicera information eller ta emot realtidsuppdateringar från fältet. 

"Det var tidskrävande, resurskrävande och inte effektivt för ett dynamiskt team som Chubb", säger Kinan. 

"Information måste flöda direkt från ledningen till alla fjärrstyrda arbetsstyrkor för att omedelbart kunna kommunicera dokument, lärdomar och utbildningsmaterial.

Chubbs arbete är baserat på fjärrteam med servicetekniker och vi behövde ett effektivt system som gör att informationen kring säkerhet och riskbedömningar kan flöda tillbaka till huvudkontoret där vi kan analysera det dagliga arbete som har utförts."

 

Kinan Aboujamra, EHS Manager, Chubb Fire and Security

Därför valde Chubb EcoOnline

Kinan visste att ett pappersbaserat system inte skulle vara hållbart på lång sikt. Han insåg att det var dags att leta efter en digital säkerhetslösning som skulle bidra till att effektivisera processerna. Hösten 2018 introducerades han till EcoOnline och har aldrig ångrat sig.

"Från den allra första demon fångade EcoOnline vår uppmärksamhet", säger Kinan.
"Det var precis vad vi letade efter."

Lär dig mer om vår EHS-lösning

technology providing clearer view of EHS data

Hur EHS-programvara hjälpte Chubb-anställda att förenkla sina dagliga arbetsuppgifter

Efter nio månader hade EcoOnline införts fullt ut. För att skapa större engagemang bland medarbetarna genomfördes månadsmöten och webbseminarier för att presentera och förklara fördelarna med detta nya digitala verktyg och hur det skulle underlätta deras jobb.

Mobilapplikationen bidrog till att stärka teamen, eftersom de kunde slutföra sitt arbete utan avbrott när de var ute på fältet. Detta skapade större ansvarstagande bland medarbetarna eftersom alla säkerhetsinstruktioner, riskbedömningar och åtgärder nu spårades och kopplades till en och samma arbetsorder.

showing time saved using EHS software

Större besparingar i tid och kostnader

Chubb har också sett större tids- och kostnadsbesparingar med allt samlat i en enda, lättillgänglig digital lösning. Kinan beräknade en 56% minskning av den administrativa tid som krävdes.

Detta hjälpte dem också att effektivisera sina team och därmed minska kostnaderna. Med allt samlat på ett ställe har Chubb fått större insyn i sitt arbetsmiljöarbete, som har fokus på säkerhet. 

 

insights with reporting analytics

Ökade insikter med realtidsdata

Med större insyn i sitt arbetsmiljöarbete kunde Chubb bygga en struktur kring arbetsorder/uppdrag som visar viktig information för verksamheten. 

Detta omfattade uppgifter om genomförandegrad och status för inspektioner, genomförandegrad för utbildningar, säkerhetsprofiler för varje medarbetare, dokument som har lästs och mycket mer.

Detta gav Kinan och hans team möjlighet att snabbt identifiera eventuella svagheter och även att arbeta proaktivt för att stärka dem.

 

 

shift from reactive to proactive safety

Mer proaktiv säkerhet, mindre krångligt pappersarbete

"EcoOnline är ett inkluderande verktyg för hälsa och säkerhet, där utbildning, inspektioner, åtgärder och mer finns på ett och samma ställe. Vi kan lita på att detta verktyg hjälper oss att hantera risker", säger Kinan. 

Med EcoOnline-lösningen hade Chubb möjlighet att nå nya höjder för att möta kraven inom sin verksamhet och bransch.

Grunden för en stark säkerhetskultur

"Våra tekniker är ryggraden i företaget", säger Kinan. "De är vår mest värdefulla tillgång tack vare den erfarenhet de har och deras passion för sitt arbete."

Chubb kan nu ansluta en arbetsstyrka med hundratals tekniker på distans över hela Kanada med hjälp av en digital lösning. Informationen flödar enkelt mellan ledningen och serviceteknikerna, så att ledningen kan hålla koll på aktiviteter i realtid och snabbt kommunicera nödvändiga uppdateringar eller förändringar.

Chubb har också fått sitt Certificate of Recognition (COR) i Alberta. EcoOnline-lösningen har bidragit till att upprätthålla Chubbs certifiering eftersom den har hjälpt teamet att uppfylla kraven i COR-programmet och genomföra korrigerande åtgärder för upptäckta COR-avvikelser. Den har också effektiviserat processen för att dela register och data med den externa revisorn.

En av de mest påtagliga effekterna är att skapa rätt förutsättning för att bidra till en starkare säkerhetskultur. Medarbetarna är nu medvetna om vilken roll de spelar för säkerheten och hur värdefullt det är för att skapa en säkrare arbetsplats.

Med EcoOnline kan Kinan och hans team känna sig trygga med att snabbt kunna minska riskerna och få hem sina medarbetare på ett säkert sätt. 

Utforska hur EcoOnline kan hjälpa din organisation

På frågan om vilket råd Kinan skulle ge sina kollegor i branschen som fortsätter att använda traditionella pappersbaserade system svarade han: "Se till att ta steget, det går snabbt. Digital programvara sparar tid, resurser och kostnader samt ger dig möjlighet att samla in data i realtid, hantera dokument och skapa ett större ansvarstagande bland de anställda." 

EcoOnline är hedrade över att arbeta med Chubb Fire and Security, som nu enklare kan fortsätta att fokusera på deras uppdrag att hålla människor säkra runt om i världen genom sina innovativa tjänster.

Är du nyfiken på hur vår programvara kan ha effektivisera din organisation? Klicka på bannern nedan!

Vill du se hur realtids-datan i vårt system ser ut? Förstklassig EHS-lösning