Miljö- & hållbarhetsrapportering | EcoOnline
Sustainability_Reporting-hero
DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Mjukvara för hållbarhets-rapportering

Spara tid när det gäller hållbarhetsrapportering genom att anpassa rapporteringsformaten till ramverken, exempelvis CDP eller SBTi.

En plattform med robusta och anpassningsbara rapporter, som är skalbar efter din växande behov. En plattform som gör det lättare för dig att uppfylla nuvarande och framtida krav kring hållbarhetsrapportering.  

keep-pace-with-sustainability-legislation

Se till att hålla jämna steg med utvecklingen

De flesta verksamheter, såväl privata som offentliga, har samma förutsättningar kring hållbarhetsrapportering.

Det kan vara svårt att förstå exakt vad som behöver rapporteras och när. Sedan tillkommer alla nödvändiga standarder och specifikationer. För att inte tala om den extra arbetsbördan och komplexiteteten om din organisation är verksam i olika länder.

Och mer krav är på ingång! Här kan vi göra det enklare för dig...

meet-todays-requirements-and-stay-ahead

Framtidssäkra din hållbarhetsrapportering redan idag!

Programvara för miljö- och hållbarhetsrapportering gör det möjligt för dig att enkelt beräkna dina utsläpp. Du kommer att kunna uppfylla lagstadgade krav och skydda ditt företag mot risker.

Med hjälp av en plattform för ESG-rapportering och miljörapportering kommer du dessutom att upptäcka hur din organisation kan dra nytta av beräkningar kring hållbarhet som tillfredsställer revisorer och tredje parts granskning.

Välj rätt programvara för hållbarhetsrapportering

Vår lösning för miljö- och hållbarhetsrapportering byggdes av experter som arbetade med den första IPCC-rapporten 2007  (Intergovernmental Panel on Climate Change) och ledande utvecklare av GHG-protokollet.

Med hållbarhetsspecialister som behärskar akronymer, lagstiftning och vetenskap kan du dra nytta av en plattform för hållbarhetsrapportering som är redo att uppfylla alla nuvarande och även nya rapporterings- och revisionskrav. 

 

compliance for sustainability reporting map of the world
  • Våra hållbarhetsanalytikers vägledning och expertis ser till att din data är robust och korrekt. Data som är redo att granskas och uppfyller kriterierna för rapportering.
  • Våra hållbarhetsexperter följer noga förändringar i lagstiftningen, så att du kan hålla dig uppdaterad om de senaste ramverken och informationskraven. 
  • Guldpartner till CDP sedan 2013.
  • Integrerade kartfunktioner som ser till att klimatrisken är en del av resultatet. 
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step 1 Environmental Reporting
1
2
Step 2 Environmental Reporting
2
3
Step 3 Environmental Reporting
3
4
Step 4 Environmental Reporting
4

Vanliga frågor

Vad betyder CDP?

CDP grundades som "Carbon Disclosure Project" år 2000. 2013 blev de kända som CDP. 

I årtionden har företag och alla typer av verksamheter/organisationer frivilligt redovisat sina globala utsläpp av växthusgaser till CDP. 

Med EcoOnlines mjukvara för CDP-rapportering (CDP Reporting Software) är din CDP-data redo att tas fram i det aktuella årets format. Vi gör kontroller av datakvalitet och validering av plattformen. Detta sparar tid och ansträngning samtidigt som du slipper kalkylblad och separata beräkningar. Genom mjukvaran får du både transparens i din miljödata och en bättre noggrannhet. 

Vad avses med PPN 06/21? Brittiska regler

Public Procurement Notice (PPN) offentliggjordes av den brittiska regeringen i juni 2021. Detta inledde en betydande förändring i Storbritanniens syn på offentliga kontrakt (anbud), med målet att anpassa ekonomiska aktiviteter till miljömässig hållbarhet.   

Sammanfattningsvis måste alla verksamheter som lämnar anbud på offentliga kontrakt i Storbritannien till ett värde av 5 miljoner pund eller mer vidta konkreta åtgärder för att minska sitt koldioxidavtryck och utveckla en hållbar framtid.  

Detta markerade en vändpunkt i Storbritanniens inställning till miljöansvar, eftersom det fastställdes att alla potentiella anbudsgivare var skyldiga att mäta sitt nuvarande koldioxidavtryck och att ange ett omfattande Net Zero-mål för år 2050.  

Vilka är SECR-reglerna? Brittiska regler

Börsnoterade företag i Storbritannien eller företag med fler än 250 anställda (men färre än 500) måste rapportera enligt SECR (Streamlined Energy and Carbon Reporting). 

Dessa förordningar ersatte systemet Carbon Reduction Commitment (CRC) i april 2019. Detta innebär att nästan 8 000 fler företag omfattas av Storbritanniens obligatoriska koldioxidrapportering.

För många organisationer kommer SECR-rapporteringen att vara första gången som de måste samla in och rapportera om energi och koldioxid.  

Detta inkluderar beräknade utsläpp av energi- och växthusgaser (vad som görs på innevarande år och tidigare och förteckning på metoder). Du måste också förklara vilka energieffektivitetsåtgärder du har vidtagit.

Rapporteringskravet för energi och koldioxid för alla stora organisationer i Storbritannien (med undantag för vissa undantag) är i linje med rekommendationerna från Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) (se frågan nedan för mer information). 

Vad är TCFD:s och amerikanska SEC:s ramverk?

I april 2022 blev Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) rapportering obligatorisk för brittiska företag med över 500 anställda. 

Dessutom har US Securities and Exchange Commission (USA:s finansinspektion) en regel om obligatorisk rapportering av klimatrisker. Detta innebar att rapporteringspraxis måste vara konsekvent och jämförbar för att tillgodose investerarnas efterfrågan på information som är användbar för beslut. Detta är i linje med TCFD:s rekommendationer för börsnoterade premiumbolag.

Med TCFD-programvara kan du kombinera platsspecifika data för att analysera klimatrelaterade risker. I kombination med kraftfull programvara för rapportering av GHG-utsläpp (inklusive scope 1, scope 2 och scope 3) kan du enkelt följa de obligatoriska TCFD-reglerna. 

Vad är definitionen av basår?

Vid rapportering och redovisning av växthusgaser väljs ett år som utgångspunkt för att jämföra alla framtida utsläpp med.
DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING. MED ETT SYSTEM.

Spara tid på din miljörapportering!

När du minskar tiden du lägger på att samla in och beräkna data får du mer tid att fokusera på det som verkligen betyder något och utveckla din ESG-strategi. 

Ta kontakt med oss idag för att få nya insikter om hur ett användarvänligt system kan hjälpa dig!

Get your questions answered

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Relevanta artiklar

| Health & Safety
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Health & Safety
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Health & Safety
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...