Kundcase - Future Industrial

Future-Industrial_logo

 

Skalbar HMS-lösning gör det effektivt för hela företaget


En digital EHS-lösning har gjort det möjligt för Future Industrial Services att standardisera rutiner och processer på alla sina sju anläggningar i Storbritannien, få större insyn i att mäta och följa upp för att minimera risker snabbare. Detta har gjort det möjligt för dem att skapa ett mer proaktivt förhållningssätt till säkerhet på arbetsplatsen, vilket bidrar till att skydda deras anställda och kunder på ett effektivt sätt. 

Future Industrial Services tjänster är att optimalt hantera farligt avfall och rengöringstjänster till industrin från sju anläggningar i Storbritannien. Tjänster som nyttjas inom många olika sektorer: från olje- och gassektorn till allmännyttiga företag erbjuder denna organisation flera tjänster för att hjälpa företag att upprätthålla en säker och hållbar arbetsmiljö.  

Matthew Blake, Technical and Compliance Director på Future Industrial Services, förklarar hur en lösning kring HMS (EHS) har gjort det möjligt för organisationen att standardisera rutiner och processer på alla de sju anläggningar, få större insyn i hur de ska mäta och följa upp för att minska riskerna snabbare. Detta har gjort det möjligt för dem att skapa ett mer förebyggande arbetssätt och kunna skapa en säkerhetskultur, gynnsamt för både anställda och kunder.  

"Du kan inte hantera det du inte kan se", berättar Matthew."Den största fördelen med att använda det här systemet är att vi kan se vad folk rapporterar i realtid, vilket ger oss möjlighet att ingripa vid behov och minska frekvensen av negativa händelser."  

Augean Ltd., Storbritanniens ledande avfallshanteringsföretag, slutförde nyligen förvärvet av Future Industrial Services Limited, som nu ingår i Augean-koncernen. Augean-koncernen, med huvudkontor i Wetherby, kommer nu att bedriva verksamhet från över 21 anläggningar i Storbritannien. Detta utökade fotavtryck kommer att göra det möjligt för företaget att arbeta närmare kunderna för att bidra till att når sina miljömål kring avfall. 

Efter förvärvet av Future Industrial Services kommer sammanslagningen erbjuda ett bredare utbud av tjänster för återvinning, återanvändning, behandling och bortskaffande av svårhanterligt avfall med stöd av ett nätverk av strategiskt placerade anläggningar.  

Future Industrial Services erfarenhet av att använda denna digitala programvara från EcoOnline kommer att underlätta resan för Augeans strävan och nuvarande användning av robusta HSEQ-system; de inser dock värdet av ett harmoniserat system inom hela koncernen. En del av integreringen av verksamheten kommer att innebära att EHS-programvaran delas över hela koncernen, vilket kommer att innebära en ny uppsättning utmaningar och möjliggöra ett konsekvent sätt att rapportera. 

 

 

0

Skador som lett till förlorad arbetstid under de senaste femton  månaderna

62%

Minskning av frekvensen för alla olyckor (AAFr) 

61%

Ökad rapportering till följd av ökat engagemang bland medarbetarna

 
Case-study_The-challenge

Utmaningen

En av de största utmaningarna som teamet på Future Industrial Services stod inför var bristen på standardisering i samband med hanteringen av riskerna inom hälsa, miljö och säkerhet.

Över hela organisationen fanns många dokument och rutiner på plats på lokal nivå,, men dessa var inte standardiserade över hela gruppen för hanteringen av saker som COSHH, personlig skyddsutrustning, utvärderingar av tillbud och incidenter och metoder kring riskbedömningar.  

Dessutom var synligheten i dessa system endast på lokal nivå, vilket gjorde det svårare att fatta välgrundade beslut och att skala upp rutiner och processer till alla anläggningar.

Innan företaget implementerade en digital lösning gjorde cheferna på olika platser allt på sitt eget unika sätt. Samma processer och förfaranden behövde tillämpas på alla platser för att skapa en enda källa till sanning och en enda arbetsmetod. Detta skulle bidra till att skapa konsekvens, där alla använder samma steg för att slutföra arbetsuppgifter för att effektivt utveckla verksamheten.

The-challenge-2

Att förlita sig på enskilda personer, Excel-kalkylblad och Word-dokument gjorde det också svårt att få insyn på alla nivåer. Det gjorde det svårt att spåra tillbud, medarbetarnas engagemang, trender, riskbedömningar och mycket mer. "Det var mycket mer manuellt tidigare och vi kunde inte se hela bilden", förklarar Matthew. "Vi brukade lägga 40-50 timmar i veckan på att underhålla systemet." Att behöva bära denna administrativa börda gjorde det mycket svårt för teamet att vara proaktivt.  

Att spåra trender och mäta för att effektivt minska antalet incidenter var också en utmaning med den här metoden. Att reagera på information i realtid var omöjligt eftersom varje lokalt team gjorde insatser och uppföljningar på olika sätt. Detta gjorde det svårare att minska riskerna eller risken för tillbud eller skador, eftersom informationen inte var lättillgänglig för den högsta ledningen.  

"Standardisering var den viktigaste drivkraften för denna förändring. Risken för fragmentering när människor arbetar på olika system beror på det faktum att du inte kan se dem. Vi arbetar inom en bransch där det finns högre risker som måste hanteras med robusta kontrollåtgärder och många saker spåras."

 

Matthew Blake, Technical and Compliance Director, Future Industrial Services

Matthew arbetar inom en högriskbransch och visste att det här sättet att hantera arbetsmiljöfrågor inte var hållbart. Efter att ha tittat på olika typer av programvara visste han att han behövde ett system som var mycket mer än bara en förvaringsplats för dokument, vilket många HMS-lösningar erbjuder.

Han behövde ett system som kunde hjälpa till att rapportera in, tilldela och spåra åtgärder, ge full insyn och möjliggöra automatisering för att skapa enhetlighet kring HMS-arbetet, för hela företaget. EcoOnlines HMS-lösning uppfyllde de krav Matthew hade.

Därför valde Future Industrial Services EcoOnlines HMS/EHS-lösning

"Genom att införa ett enhetligt system kunde vi lägga in allt i det," förklarade Matthew. "Det gör att vi kan ta itu med något innan det blir ett problem, medan om lokala chefer lägger i information lokalt går det inte att spåra,  med andra ord du ser det helt enkelt inte på en övergripande nivå."

Case-study_The-solution

Lösningen

Data och information (granulär data) på varje nivå kan nu samlas in med hjälp av den digitala lösningen. Varje chef kan nu se om deras team har några utestående eller försenade åtgärder, med en rapport som genereras varje månad för försenade säkerhetsåtaganden. De kan till och med gå ner till varje geografisk verksamhet och få insikter om hur de hanterar säkerheten."  

Med hjälp av automatisering kan Matthew och hans team också vara proaktiva eftersom allt sköts åt dem i systemet. Efter att en revision har genomförts, till exempel, planerar systemet automatiskt om en annan till en framtida tidpunkt som organisationen har fastställt. Detta gör det möjligt för dem att förstå sina prioriteringar och var de bör fokusera för att skapa en säkrare arbetsmiljö.  

"Det är ett effektivt system med åtgärdsspårning och bra KPI-data som man kan gå in och titta på", säger Matthew. "Vi behövde verkligen något som var live och som gjorde att vi kunde eskalera saker till den som behövde se det. Du måste kunna se det snabbt för att kunna agera på det. Rapporteringsmöjligheterna i systemet är också viktiga för att vi ska kunna förstå exakt vad som händer. Nu kan jag gå in på vilken webbplats som helst digitalt och förstå om den hanteras på rätt sätt. Det är en stor fördel." 

FI case study

62% minskning av frekvensen för alla olyckor (AAFr)

Under de fyra år som systemet varit på plats, kan Future Industrial Services stolt säga att de har gått över ett helt år utan några skador som leder till förlorad arbetstid. De hade också minskat sin olycksfallsfrekvens (AAFr) med 62 % och ökat engagemanget med en 61 % ökning av medarbetarrapporteringen. Det här är ett bevis på styrkan i teamets säkerhetskultur, med 270 användare på sju platser som arbetar inom ett och samma digitalt system.  

Läs mer här om ett modernt sätt att hantera avvikelser och tillbud

LTIFR FIS

Data i realtid

"Den största fördelen för ledningen är att kunna se vad människor rapporterar i realtid, vilket ger oss möjlighet att ingripa vid behov," säger Matthew. "Vi har också kunnat spåra rullande 12 månaders statistik med ledande indikatorer i våra nyckeltal, som gör att vi kan analysera data för att se om vi kan hantera saker på bättre sätt." 

Läs mer här om rapporter och dashboards

FIS graph

61% ökning av antalet rapporter från anställda

För att hålla initiativet igång motiverar Future Industrial Services konsekvent sina team med flera belöningar. Till exempel, finns det fyra månatliga "Månadens Tillbud"-priser inklusive två slumpmässiga utlottningspriser och två som tilldelas till en anställd som har upptäckt en avvikelse / tillbud som tillför mest värde. De håller också regelbundna möten där återkoppling ges på varje tillbud och  hur det har åtgärdats.. Detta driver ytterligare engagemang i teamen, vilket ökar moralen och deltagandet i arbetsmiljöfrågor.  

Att ta steget från manuella och lokala lösningar till ett system

När Matthew fick frågan om vad han hade för råd till de organisationer som fortsätter att använda traditionella manuella processer svarade han: "Investera i ett bra ledningssystem så att din verksamhet kan skala upp. Välj ett sätt att göra saker på så att du inte dubbelarbetar på flera plattformar och se till att det system du väljer gör allt du vill att det ska göra." 

Från utskrivna blad och checklistor i en pärm till en omfattande HMS-programvara, Future Industrial Services resa för att skapa en säkerhetskultur har varit stor och den kommer att fortsätta, som en del av integrationen i Augean Group. Vi  på EcoOnline är hedrade att tillsammans med Matthew och hans team bidra till att skapa en säkrare arbetsmiljö för företagets anställda och kunder.  

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att få ett nytt grepp kring arbetsmiljöfrågor? Vi tar gärna ett samtal och ger dig inspiration:

Ta ett nytt grepp om ditt HMS-arbete!

Få ny inspiration på vad du kan förbättra inom arbetsmiljöarbetet med ett användarvänligt och skalbart systemstöd. Få insikter i data i realtid för att skapa en säkerhetskultur.

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Senior Business Development Manager, EcoOnline