EcoOnline Utser Nya Ledare Till Koncernledningen | EcoOnline

EcoOnline utser nya ansvariga - nya tillskott till ledningsgruppen

Published 23 februari, 2024

EcoOnline, en globalt ledande leverantör av mjukvara inom HMS (EHS) och ESG, inklusive digitala lösningar för kemikaliehantering, har utsett:

  • Saqi Sheikh till Chief Human Resources Officer. 
  • Kris McKenzie till Chief Revenue Officer,
  • Jim Somers till Chief Marketing Officer,

De tillträdande tre ledarna som leder EcoOnlines Revenue, Marketing and People-team kommer att hjälpa till att kombinera flera insatser för att stödja kunderna i att uppnå en konkurrensfördel inom det kombinerade ESG- och EHS-området. 

Dessutom kommer det att stärka ett starkt team och bolag, som drivs av datadrivna processer, öka den globala skalbarheten med regional expertis, samtidigt som det ger en exceptionell kundupplevelse.

Läs pressreleasen här >

Saqi Sheikh, Chief Human Resources Officer

image  
Kris McKenzie, Chief Revenue Officer

Kris McKenzie 003
Jim Somers, Chief Marketing Officer

Jim Somers 003 


Författare Raphaela Mandel

Global PR and Communications Manager at EcoOnline Global. Experienced PR and Communications Manager with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. With past experiences in fashion, sports, entertainment, and non-profit PR