EcoOnline & Världsmiljödagen 5 juni 2022

EcoOnline & Världsmiljödagen 5 juni 2022

Published 2 juni, 2022

1 minute read

Vi på EcoOnline är med och firar Världsmiljödagen 5 juni 2022, där årets tema är #EnEndaJord.

I samband med denna FN-dag vill vi på EcoOnline särskilt lyfta en av vår tids stora utmaningar: den ökande kemikalieanvändningen. Framför allt handlar det om de farliga kemikalierna som påverkar människor, djur och natur samt hotar den biologiska mångfalden.

- Det finns flera bra initiativ och idéer för hur industri och företag kan minska sin kemikalieanvändning. På hemsidan Sverigesmiljömål som Naturvårdsverket tagit fram för att informera om Sveriges miljömål, där Giftfri miljö är ett mål, finns bra information om vad din verksamhet kan göra för att skapa en mer giftfri arbetsmiljö. Ett konkret exempel är att veta hur man faktiskt hanterar kemikalier och farliga ämnen på sin arbetsplats, säger Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline AB.
- Vi kan alla bidra till en bättre miljö och välja hållbarare alternativ. Här kan du ta del av EcoOnlines miljöarbete för att få inspiration.

Läs gärna följande artiklar i ämnet:
Hantering av kemikalier och farliga ämnen på din arbetsplats
Norsk stad tar ledningen för att minska sin kemikalieanvändning

Tips och inspiration:
EcoOnlines miljöpolicy
Naturvårdverkets hemsida för en Giftfri Miljö
Världsmiljödagens hemsida

Världsmiljödagen 2022

 


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
Knowit & EcoOnline ingår partnerskap för att effektivisera ESG-efterlevnad i Norden

Göteborg, Sverige, 18 juni 2024 – EcoOnline, en ledande leverantör av mjukvara för ESG, EHS och kemikaliesäkerhet, och...

| Kemikaliesäkerhet
EcoOnline lanserar systemstöd för CSRD-rapportering

LONDON, Storbritannien, 13 juni 2024 EcoOnline, en ledande mjukvaruleverantör för EHS, ESG och kemikaliesäkerhet,...