EcoOnline är partner till Miljöstrategidagarna

EcoOnline är partner till Miljöstrategidagarna

Published 3 oktober, 2023

1 minute read

 

Miljöstrategidagarna 12-13 oktober på Quality Hotel Globe. Länk till eventsidan

Temat är för konferensen är  Hållbarhet i förändring

- Det är mycket som är i fokus kring miljö, hållbarhet och ESG, inte minst hur detta är kopplat till att förbättra arbetsplatsen till en sund och trygg miljö. Vi är på plats för att själva lära oss mer om området men också att förmedla att många företag redan nu kan arbeta med fler aspekter inom ESG än bara miljö, säger Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline.
Hon berättar vidare:
     - Temat på konferensen passar oss bra för vi måste få till en förändring för att få ett mer hållbart samhälle. Här spelar arbetsplatsen en stor och viktig roll. Det kan handla om att arbeta än mer proaktivt kring kemikaliesäkerhet, arbeta mer inkluderande kring skyddsronder med bättre checklistor eller att öka inrapporteringar av avvikelser eller tillbud.  Vi är på plats för att visa hur du som arbetsgivare kan få ett större helhetsgrepp kring en bättre och tryggare arbetsmiljö.

ESG- och hållbarhetsrapport

Ta gärna del av vår senaste redovisning:

Ta del av EcoOnlines ESG- och hållbarhetsrapportering

 


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
EcoOnline får förnyat miljödiplom – vill bana väg för effektivt hållbarhetsarbete när nya lagkrav träder i kraft

För elfte året i rad erhåller mjukvaruföretaget EcoOnline ett miljödiplom. Det innebär att deras miljöledningssystem...

| Kemikaliesäkerhet
Ny lag för visselblåsarsystem - kräver förändring hos många företag

Den 17 december träder en ny lagstiftning i kraft som kräver att alla företag över 50 anställda måste ha ett...

| Kemikaliesäkerhet
Sveriges arbetsplatser: Hälsorisker och arbetsmiljöproblematik

Arbetslivet har en djupgående påverkan på människors hälsa och välbefinnande. I en nyligen publicerad undersökning från...