5 trin til substitution af farlige kemikalier

5 trin til substitution af farlige kemikalier

Published 27 juni, 2024

3 minute read

Hvad er substitution, og hvordan kommer du i gang med at substituere farlige kemikalier og produkter på din arbejdsplads? Få svarene i dette indlæg.

Se også vores guide med 10 stoflister over farlig kemi,  som du skal holde dig  ajour med >

Hvad er substitution?

Substitution er processen, hvor du erstatter eller udfaser et farligt kemikalie eller produkt med et mindre farligt alternativ. Det er en lovpligtig proces, der har til formål at beskytte både mennesker og miljø bedst muligt mod eksponering for skadelige produkter og stoffer.

Læs mere om substitution og lovgivningen bag i indlægget ’Hvad er substitution?’ >

 

5 trin til at komme i gang med substitution

Hvert trin uddybes i afsnittene nedenfor:

  1. Kend dine stoffer og behov
  2. Søg efter alternativer
  3. Vurder, sammenlign og vælg alternativer
  4. Afprøv, gennemfør og fortag forbedringer
  5. Informér din leverandørkæde

 

Trin 1: Kend dine stoffer og dine behov

Når vi skal substituere, er det vigtigt at vide, hvilke produkter vi har, og hvordan vi bruger dem.

Ryd op

Gennemgå og ryd op i den kemi, I fysisk har i virksomheden. Her handler det om at komme ind allerbagerst i skabene og alle de usynlige steder. Er der f.eks. biler, der kører ud fra virksomheden, så skal de også gennemgås. Der kan nemt være kemi steder, hvor man ikke forventer eller ved det.

Find ud af, hvad I bruger og hvordan, og kom af med det, I ikke bruger.

Mens I gennemgår og rydder op, skal I lave en liste over al kemi på arbejdspladsen.

Få styr på sikkerhedsdatablade og kemiske risikovurderinger

Sørg for, at I har sikkerhedsdatablade på alle kemikalier, der kræver det. Og sikkerhedsdatabladet i sig selv skal selvfølgelig leve op til de krav, der er for det.

Foretag risikovurderinger af alle produkter, der udgør en risiko. Find ud af, hvordan I bruger produkterne, hvordan og hvor længe medarbejderne er eksponeret, under hvilke forhold I arbejder osv.

Prioritér

Find ud af, hvilke produkter/processer, der er farligst. Lav en plan for gradvis udskiftning af jeres produkter, hvor I starter med dem, der udgør den største risiko for medarbejdere og/eller miljø.

Hav her øje for lovgivningslisterne. Måske har I produkter, der kunne blive reguleret i nærmeste fremtid. Vær på forkant med det, så det ikke kommer til at skabe problemer for jer.

Identificér funktioner
Hvilken funktion har det skadelige stof for produktet eller processen? Det er vigtigt at vide, hvorfor vi tilsætter noget for at kunne finde ud af, hvordan vi erstatter det eller endda helt eliminerer det.

Involver interessenter

Overvej, om jeres leverandører sidder inde med brugbar viden og kan hjælpe jer i processen. Det samme kan være tilfældet med kunder, som potentielt også har krav, du skal leve op til.

Generelt er det en fordel at arbejde sammen med andre i substitutionsprocessen – inddrag bl.a. arbejdsmiljøorganisationen. De ser måske noget, du ikke ser eller kan udfordre din opfattelse af arbejdsprocesserne.

I den her proces kan I også overveje, om I bør indføre en indkøbskultur, hvis I ikke allerede har det. Det kan være en fordel at have klart definerede rammer for, hvem der må købe kemi, og hvilken kemi der må købes. Det hjælper jer med fremadrettet at holde overblik og mindske den skadelige kemi.

New call-to-action

 

Trin 2: Søg efter alternativer

Hvis I ikke allerede har skillet jer af med de produkter, I ikke længere bruger i Trin 1, så gør det nu.

Når I har lavet listen over jeres produkter og listen over jeres prioritering af, hvilke der skal substitueres først, så skal I til at søge efter alternativer.

Til det skal I have styr på jeres ressourcer og kriterier. Hvor mange ressourcer kan og vil I bruge (økonomi, tid, mennesker osv.)? Hvilke kriterier er vigtige, når I skal substituere? Kigger I på sundhedseffekterne af et produkt eller eksponeringsveje osv.?

Når I har de ting på plads, kan I søge efter alternativer. I skal kigge samlet på produktet, arbejdsprocesserne, teknikkerne og eksponeringen og selvfølgelig det færdige produkt og kvaliteten af det.

Når I har gennemført Trin 2, står I altså med en liste over alle produkter i virksomheden, en liste over prioritering i substitutionen og en liste over alternativer.

 

Trin 3: Vurder, sammenlign og vælg

Nu har du fundet alternativerne og skal i gang med at vurdere dem. Det vil sige, at du skal prioritere de alternativer, du har fundet. Her kan du kigge på deres farlighed, hvordan de skal bruges osv. Du skal kort sagt lave en risikovurdering.

Tænk på hvilke udfordringer, der kan være ved hvert produkt. Måske er produktet mindre skadeligt, men I skal lige pludselig bruge dobbelt så meget – er det så et godt alternativ? Hvordan kan I eventuelt løse de udfordringer, I forventer der vil opstå? Hvad forventer I at opnå ved substitutionen? Hvad med økonomien, bliver det dyrere eller billigere? Kommer der ekstra affald?

Når I har vurderet de spørgsmål, I mener er relevante, skal I vælge, hvilket alternativ, I ønsker at starte med.

 

Trin 4: Afprøv og gennemfør forbedringer

Nu har du fundet ud af, hvilken kemi I har, hvilke der er særligt problematiske, som I ønsker at substituere, du har fundet alternativer, vurderet og rangeret dem og nu står du med et lovende alternativ, som skal testes.

Her skal du igen væbne dig med tålmodighed. Du er nået rigtig langt, men på det her stadie kan det være nødvendigt at gentage processen flere gange for at opnå et optimalt resultat.

Du bør som regel teste alternativet i lille skala og rette til løbende, som du bliver klogere. Måske skal der bruges mere eller et ekstra produkt for, at alternativet virker optimalt, eller måske skal der ændres i arbejdsprocessen.

Når du er færdig med at teste og mener du har et godt resultat, skal det implementeres i virksomheden. Her er det vigtigt, at der er lagt en plan for, hvordan den her ændring skal finde sted, og selvfølgelig at få det kommunikeret, så ændringen kan forløbe så let som muligt. Og her må du gerne opsøge feedback fra relevante folk.

New call-to-action

 

Trin 5: Informér leverandørkæden

Sidste trin er at få informeret alle dem, det er relevant for, om den ændring I har foretaget, og hvordan den kan komme til at påvirke dem.

Se også vores optagede webinar ’Substitution af kemikalier’ her >


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er ESG-nøgletal, og hvorfor er de vigtige?

Når din virksomhed skal måle og rapportere på jeres indsatser inden for bæredygtighed, kan I bruge ESG-nøgletal. I...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er emissionsfaktorer, og hvordan beregner du dem?

For mange danske virksomheder er emissionsregnskab og -rapportering ikke frivilligt, men noget, der kræves af...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er LCA?

Et af de begreber, vi ofte møder ifm. bæredygtighed, er LCA. LCA står for Life Cycle Assessment eller...