Bæredygtig håndtering af kemikalier | EcoOnline

Bæredygtig håndtering af kemikalier

Published 23 januar, 2024

3 minute read

Den bæredygtige udvikling er i fuld gang, og den skal understøttes på så mange leder og kanter som muligt. Det gælder også de kemikalier og stoffer, der bruges i produktioner og i materialer og produkter.

Derfor begynder vi at snakke om ’bæredygtige’ kemikalier.

Obs! Vi skriver ’bæredygtige’, fordi kemikalier i sig selv ikke kan anses som værende bæredygtige. I stedet kan man snakke om bæredygtig brug og håndtering af kemikalier.

Kemikalier er byggeklodserne i utroligt mange varer og produkter samt i de højteknologiske materialer, der er nødvendige for en cirkulær og klimaneutral økonomi. Derudover er kemikalieproduktion en CO2-tung industri, og energibesparende kemikalier og produktionsteknologier vil derfor være med til at reducere emissioner og bidrage positivt til klimaet. (Kilde: ECHA).

I dette indlæg kigger vi på

  • EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed
  • Hvad ’bæredygtige’ kemikalier er
  • Hvorfor vi bør have mere bæredygtig håndtering af kemikalier

EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed

I oktober 2020 vedtog EU-Kommissionen en kemikaliestrategi for bæredygtighed. Denne strategi er en del af EU’s målsætning om nul forurening, som er en del af Europas Green Deal / Grønne pagt. Formålet er at beskytte borgere og miljø mod skadelige kemikalier og fremme udviklingen af brug af mere bæredygtige kemikalier.

Læs mere om kemikaliestrategien for bæredygtighed her >

Centrale punkter / handlinger i strategien:

  • De mest skadelige kemikalier i forbrugerprodukter skal forbydes –disse kemikalier må kun tillades, når brugen af dem er essentiel.
  • Vær opmærksom på cocktail-effekten af kemikalier ved vurdering af kemiske risici. ’Cocktail-effekten’ refererer til den potentielt skadelige virkning, der kan opstå, når mennesker eller miljøet udsættes for en kombination af flere kemikalier samtidigt, i stedet for kun at blive udsat for hvert kemikalie isoleret set. Når forskellige kemikalier interagerer, kan der opstå synergistiske effekter, der forstærker eller ændrer den samlede virkning. Dette fænomen gør risikovurdering af kemikalier kompleks, da de potentielle konsekvenser af kombinationen af stoffer ikke altid er let forudsigelige ud fra effekterne af de enkelte stoffer.
  • Udfas per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) i EU, medmindre deres brug er essentiel.
  • Øg investeringen og den innovative kapacitet til brug og produktion af kemikalier, der er sikre og bæredygtige fra design og gennem hele deres livscyklus.
  • Promover EU's forsyning og bæredygtighed inden for kritiske kemikalier.
  • Etabler en enklere ’ét stof, én vurdering’-proces til vurdering af risici og farer ved kemikalier.
  • Vær en ledende rolle globalt ved at støtte og fremme høje standarder for kemisk sikkerhed og ikke eksportere kemikalier, der er forbudt i EU.

 

Hvad er bæredygtige kemikalier?

Det er svært at definere ’bæredygtige kemikalier’. Det er kemikalier, der har den ønskede effekt i en proces eller et produkt, men uden at skade klima, miljø eller mennesker. De er udviklet og anvendt på en måde, der minimerer deres negative påvirkning på miljøet, samfundet og menneskers sundhed. Men her skal man vurdere den samlede brug eller cyklus af kemikaliet, dvs. fra produktion, anvendelse til bortskaffelse / genanvendelse, da bæredygtigheden kan påvirkes af hele cyklussen og fremfor kun at se på kemikaliets farlighed i sig selv. Kemikalier kan f.eks. bruges til at fremstille grønne og bæredygtige løsninger, men er ikke i sig selv være bæredygtige.

Man kan ikke undgå alle kemikalierne, heller ikke alle de farlige, og ikke alle har et andet alternativ, som er mere bæredygtigt eller mindre farligt endnu. Derfor er man nødt til at tænke processen ind i stedet. Altså udvikle en proces, hvor håndtering, anvendelse (mindre mængder f.eks.) og bortskaffelse er bæredygtig. Og kan man udfase de problematiske stoffer; undgå at bruge dem; erstatte dem med andre alternativer, så bør man gøre det.

Læs mere om substitution af kemikalier her >

REACH og den nye EU taksonomi spiller også en stor rolle for det her emne. De skal nemlig være med til at sikre en grøn omstilling og bæredygtig udvikling indenfor brugen af kemi.

EU’s taksonomi trådte i kraft i januar 2022 og er et klassifikationssystem, der definerer, hvornår en virksomheds økonomiske aktivitet er bæredygtig (kilder: EU taksonomi | Alt du skal vide samt gode råd til at blive klar (pwc.dk) og Kemi i produkter skal sikre grøn omstilling og produktsikkerhed (danskerhverv.dk)). Og brugen af kemi skal også kunne bidrage til den grønne omstilling.

Chemist holding up beaker of green chemical in the laboratory

 

Hvorfor bør vi have mere bæredygtig håndtering af kemikalier?

Hvis vi skal udvikle nye teknologier til en grønnere fremtid, er bæredygtig brug af kemikalier et essentielt led (kilde: SDU). Vi bruger nemlig kemikalier i stort set alle produkter i dag, så vi kan altså ikke undvære de kemiske stoffer.

Men mange af de kemikalier, vi bruger, er farlige for mennesker og/eller miljø. Kemikalierne kan være farlige for dem, der arbejder med dem; de kan være farlige for slutbrugeren af et produkt, og de kan være farlige for vores klode, fordi de spredes i produktionen – nogle gange til områder, hvor de aldrig er blevet brugt, og hvor de ikke kan nedbrydes.

Kan man ikke finde et bæredygtigt alternativ til de kemikalier, man benytter, så bør man genoverveje hele processen, så man gør den mere bæredygtig. F.eks. ved at reducere mængden og eksponeringen, ved at kigge på affaldssorteringen, genbrug, bortskaffelse o.l.

Der findes allerede en række certificeringer og mærker, virksomheder kan opnå, hvis de lever op til en nogle bestemte krav til indholdet af kemikalier i deres produkter/materialer. Eksempler er DGNB (til byggeri), EU-blomsten, Svanemærket, Ecocert, Oeko-tex mfl.

 

Chemical Manager | EcoOnline


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Værd at vide om GHG-protokollen

GHG-protokollen kan være god at kende, hvis du arbejder med bæredygtighed. Men hvad er GHG-protokollen helt præcist, og...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...