Substitution - udfas og erstat farlige kemikalier | EcoOnline

Substitution: Erstat farlige kemikalier [+ 10 stoflister, du skal holde dig ajour med]

Læs med i dette blogindlæg, hvor vi har samlet alt, du skal vide om begrebet 'substitution', der dækker over at erstatte farlige kemikalier med mindre farlige alternativer.

Hent vores guide med 10 lister over farlig kemi, du skal holde dig ajour med > 

Personlige-værnemidler-guide_web

Hvad er substitution?

Substitution er en lovpligtig proces for din arbejdsplads. Men hvad betyder det, at noget substitueres?

Substitution betyder erstatning. Med andre ord er substitution af kemikalier en proces, der handler om at udskifte stoffer og produkter, der er skadelige for mennesker og miljø med mindre skadelige alternativer. Og det er en proces, du skal gennemføre og kunne dokumentere ifølge loven. Så hvis du har et kemisk produkt eller materiale, skal du undersøge, om det kan substitueres/erstattes med et andet. Når et produkt substitueres, bliver det altså skiftet ud med et alternativ, der har samme kvaliteter, men som er mindre skadeligt.

Arbejde med substitution involverer i dag en stor mængde kompliceret, manuelt arbejde, som kræver betydelige ressourcer. Jo mere kompleks en substitutions-vurdering er, desto større er risikoen for uheldige beslutninger.

Den gode nyhed er, at du ved at læse denne vejledning lærer alt, hvad du har brug for at vide om substitution.

Se også vores guide med 10 stoflister over farlig kemi,  som du skal holde dig  ajour med >

Kapitel 1

Hvorfor er substitution vigtigt?

 

Kemikalier er en vigtig del af vores daglige liv, og vi kan ikke leve uden dem. Men samtidig udgør farlige kemikalier og kemisk affald en alvorlig trussel mod sundhed, sikkerhed og miljø. En rapport fra FNs Global Chemicals Outlook viser, at megatendenser, såsom øget urbanisering og økonomisk vækst, fører til øget anvendelse af kemikalier. I 2017 blev den kemiske industri prissat til 5 billioner dollars. I 2030 anslås det, at produktionen af ​​kemikalier vil fordobles.

På trods af strenge regler forurener store mængder farlige kemikalier fortsat fødevarekæden. Der er tale om en "cocktaileffekt" af miljøgifte, der forårsager store skader på naturen, mennesker og dyr. Antallet af tilfælde af kræft, astma, allergier, samt hormonforstyrrende stoffer stiger overalt i den industrielle del af verden, og toksikologer er enige om, at øget eksponering for kemikalier er årsagen.

Kemikalier findes på næsten alle arbejdspladser, og tusindvis af mennesker udsættes hver dag for farlige stoffer i deres arbejdsmiljø. Ifølge Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) rapporterer 38% af de europæiske virksomheder, at der er potentielt farlige kemikalier eller biologiske stoffer på deres arbejdsplads.

Med andre ord står virksomheder, der håndterer kemikalier, over for betydelige bæredygtigheds-udfordringer.

Har du nogensinde overvejet, at din virksomhed kan spille en vigtig rolle i at mindske de negative virkninger af kemikalier, og at du er i en unik situation, der giver dig mulighed for ved en relativt lille indsats at have en stor indvirkning på de kommende generationer?

 

Kapitel 2

Video: substitution på et glasværk


Se hvordan virksomheden Ardagh Glass arbejder med substitution og hør hvorfor, de mener, det er vigtigt at substituere skadelige kemikalier.

 

 

Ved at bruge EcoOnlines substitutionsværktøj kan du overholde lovgivningen.

Værktøjet hjælper dig med løbende at foretage substitutionsvurdering ved at gøre det lettere at finde ud af, om du har et farligt kemisk produkt, som bør erstattes.

Se hvordan substitutionsværktøjet fungerer >

 

 

Kapitel 3

Om substitution

Substitution bidrager til de overordnede EU-mål for et ikke-giftigt miljø og en cirkulær økonomi, hvor innovation, bæredygtig produktion og forbrug er nøgleelementer. Den gradvise substitution af særligt farlige stoffer (SVCH), med passende alternativer, er også et af målene med REACH-godkendelsen.

REACH er EUs forordning om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier. Målet med REACH er at begrænse brugen af ​​kemikalier og sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers- og miljøets sundhed og at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. Producenter, importører, distributører og brugere af blandinger af kemiske stoffer eller produkter, der indeholder kemikalier, er alle berørt af REACH.

I henhold til REACH skal enhver virksomhed, der håndterer kemikalier, identificere dets farlige kemikalier og overveje risikoen for skade på sundhed og miljøet. Virksomheden skal derefter overveje, hvordan produkterne, der indeholder farlige kemikalier, kan erstattes af mindre skadelige alternativer.

Vi har oprettet en guide med det formål at hjælpe dig gennem denne substitutionsproces. Husk at dokumentere hvert trin undervejs!

Kom i gang med at få udskiftet dine mest farlige kemikalier - det vil betale sig på lang sigt.

 

New call-to-action

 

 

Kapitel 4

Fem fordele ved substitution

Substitution har mange fordele ud over at reducere risikoen for personskade og miljøet. Du kan for eksempel spare penge, på grund af et reduceret behov for sikkerhedsforanstaltninger og specielle rutiner i forbindelse med både produktion, brug, affaldshåndtering og transport!

 

  1. Nedsat risiko for skade på mennesker og miljøet
  2. Reduceret behov for sikkerhedsforanstaltninger og særlige procedurer i forbindelse med produktion, brug, affaldshåndtering og transport
  3. Reduceret mængde farligt affald
  4. Reducerede omkostninger til affaldshåndtering
  5. Kan bruges i markedsføringen af et produkt eller af selve virksomheden

 

 

Kapitel 5

Fem fakta om substitution

 

1. Der er flere måder at udføre substitution på
Substitution er ofte forbundet med at erstatte et farligt kemikalie, men du kan også substituere ved at bruge produktet i en anden fysisk form eller at vælge en anden arbejdsmetode, som er sikrere.

2. Substitution handler om forsigtighedsprincippet
Da mange af de stoffer, der føjes til den såkaldte Kandidatliste, sandsynligvis vil blive forbudt i en nær fremtid, vil det være en stor fordel hvis du allerede har erstattet disse stoffer.

3. Nogle kemikalier er vigtigere at erstatte end andre
Prioriter at substituere kemikalier, der kan forårsage kræft, skade på det genetiske materiale, reproduktionsskader, allergi og / eller akut forgiftning. Sørg for at du altid er ajour med hvilke stoffer, der er registreret på Kandidatlisten og Godkendelseslisten (REACH bilag XIV).

4. Substitution er en investering
Vidste du, at det kan koste mellem 25.000 - 100.000 euro at ansøge om tilladelse til at bruge et kemikalie, der er reguleret af REACH? Udover reduceret risiko og et sundere arbejdsmiljø er for eksempel reducerede omkostninger til affaldshåndtering og til at beskytte redskaber også faktorer, der bør motivere dig til at overveje substitution. Endelig vil øget efterspørgsel og viden blandt forbrugerne efter produkter, der indeholder mindre skadelige kemikalier, automatisk give en konkurrencefordel til de virksomheder som er foran på dette område.

5. Substitution er en vigtig foranstaltning, som reducerer risiko
Substitution er normalt et af de første skridt, virksomheder tager for at reducere risikoen. Ved at udskifte farlige stoffer med sikrere alternativer vil der være reduceret risiko for eksponering og behov for sikkerhedsforanstaltninger.

 

 

Kapitel 6

New call-to-action

 

Krav: Hvad skal du gøre?

Du har pligt til at tilegne dig viden om, hvilke kemikalier der kan udgøre en fare og til at  vurdere risikoen for medarbejdernes og miljøets sundhed.

Du skal også overveje, om det er muligt at bruge en anden arbejdsmetode, så du kan undgå brug af farlige kemikalier.

Bemærk, at loven giver mulighed for en fritagelse, hvis du kan dokumentere, at substitution kan medføre urimelige omkostninger eller ulemper.

 

 

Kapitel 7

Hvordan kan du se, om et kemisk stof skal udskiftes?

At foretage en grundig risikovurdering giver dig et klart overblik over, hvilke stoffer der er mest farlige. Det er især vigtigt at erstatte kemikalier, der medfører risiko for kræft, skade på det genetiske materiale, reproduktionsskader og allergier.

Flere og flere kemikalier bliver føjet til lister, der gør det enten svært eller helt forbudt at bruge kemikaliet, hvilket skaber problemer i den globale forsyningskæde. Vi er midt i dannelsen af en ny standard for bæredygtig kemikaliehåndtering. I dag er mere end 900 giftige kemikalier, der bør undgås i den globale forsyningskæde, opført på SIN-listen.

Derudover er det et godt tip nøje at overvåge, hvilke stoffer der er på Miljøstyrelsens prioriteringslister og kandidatlisten i REACH.

Kandidatlisten indeholder stoffer, der giver anledning til bekymring for helbredet og / eller miljøet (SVHC). Stoffer på denne liste er kandidater til yderligere regulering under REACH. Du har pligt til at give information videre, når du handler eller bruger et stof på kandidatlisten. Kandidatlisten er vigtig at holde øje med. Hvis der er stoffer på denne liste, der bruges til fremstilling af dine varer, skal du overveje substitution så hurtigt som muligt.

Stoffer på kandidatlisten er kandidater til eventuel optagelse på Godkendelseslisten. Når de først er på Godkendelseslisten, skal industrien ansøge om tilladelse til at fortsætte med at bruge stoffet efter deadlinen.

CLP
Sådan erstatter du sundhedsskadelig kemi i virksomheden

Blig klogere på lovgivningen og den nødvendige substitutionsproces.

6-pligter_jan-20
Din totale guide til kemisk risikovurdering (kemisk APV)

En guide til processen med at udføre den kemiske risikovurdering

Instruktion_v3
Farlige stoffer på arbejdspladsen - de mest udsatte brancher

Et overblik over udsatte brancher og de kemiske farer på arbejdspladserne