Mikä on kemikaaliluettelo ja mitä sillä tehdään?

Mikä on kemikaaliluettelo ja mitä sillä tehdään?

Julkaistu tammikuuta 16, 2023

Lukuaika 2 min

Moni on tietoinen lain vaatimasta kemikaaliluettelosta. Harvempi uskaltaa kuitenkin väittää tietävänsä tarkalleen mitä luettelon kuuluu sisältää, miksi sitä ylipäätänsä tarvitaan ja kenen vastuulla laadinta ja ylläpitäminen oikeastaan on. Tässä artikkelissa annamme vastaukset kaikkiin kemikaaliluetteloon liittyviin kysymyksiin.

Lataa maksuton kemikaaliluettelo (Excel-pohja)

Mikä on kemikaaliluettelo?

Kemikaaliluettelo on lakisääteinen luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Oikein laadittuna ja ylläpidettynä se toimii työpaikan kemikaaliturvallisuuden kulmakivenä. Kemikaaliluettelon on oltava ajan tasalla ja sen pitää kattaa kaikki kemikaalit käyttömäärästä riippumatta.

Kemikaaliluettelosta määrätään valtioneuvoston asetuksessa kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001, joka on annettu työturvallisuuslain nojalla.

Työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001 §5

Mitä kemikaaliluettelolla tehdään?


Mikäli työssä esiintyy haitallisia kemiallisia tekijöitä, niiden riskit on arvioitava ja pidettävä hallinnassa. Kemikaaliluettelossa luetellaan kaikki työpaikalla tai osastolla käytettävät kemikaalit. Ilman ajantasaista kemikaaliluetteloa on käytännössä mahdotonta suorittaa lakisääteisiä kemikaalikohtaisia riskinarviointeja, joiden avulla varmistetaan työpaikan ja ympäristön turvallisuus. Tämän lisäksi kemikaaliluettelo auttaa organisaatiota varmistamaan, että:

  • Työntekijöillä on tarpeelliset tiedot kemiallisista tekijöistä johtuvista riskeistä
  • Työntekijät osaavat käsitellä kemikaaleja turvallisella tavalla
  • Työntekijät ovat tietoisia oikeista ensiaputoimenpiteistä vaaratilanteiden sattuessa.
  • Kemikaaleja säilytetään oikein ja soveltuvissa tiloissa

Kenen vastuulla kemikaaliluettelon laadinta on?

On työnantajan vastuulla varmistaa, että työpaikalla on päivitetty kemikaaliluettelo kaikista työpaikan kemikaaleista.

Mitä jos kemikaaliluetteloa ei ole tai jos sitä ei ylläpidetä?

Ilman selkeää kemikaaliluetteloa työturvallisuuden takaaminen — joka on työnantajan vastuulla — on käytännössä mahdotonta. Käyttöturvallisuustiedotteissa on paljon tärkeää tietoa rivityöntekijöille, mutta mitä vaikeampaa tietojen löytäminen on, sitä harvempi työntekijä tulee niitä lukeneeksi.

Työsuojelutarkastajat tarkastavat kemikaaliluettelon kattavuuden ja ajantasaisuuden työsuojelutarkastusten yhteydessä. Tarkastuksissa havaitaan usein puutteita kemikaaliluetteloissa ja riskinarvioinneissa. Sen lisäksi että puutteet vaarantavat työturvallisuutta, ne voivat aiheuttaa seurauksia työnantajalle.

Tyosuojelun-tiedote-kemikaaliluettelostaTyösuojelun tiedote ”Työntekijät altistuvat tarpeettomasti kemikaaleille.”

Mitä tietoja kemikaaliluettelossa pitää olla?

Kemikaaliluettelossa täytyy olla:

Käyttöturvallisuustiedotteiden on oltava:

  • Ajantasaisia
  • Saatavilla suomeksi ja/tai ruotsiksi
  • Helposti työntekijöiden nähtävissä

Lakisääteisiä kemikaalikohtaisia riskinarviointeja varten on luetteloon hyvä lisätä myös kemikaalien käyttötarkoitukset, käyttöpaikat ja arvio käyttömääristä. On myös suositeltavaa lisätä lukulinkit käyttöturvallisuustiedotteisiin ja turvaohjeisiin.

Kemikaalin määritelmä aiheuttaa toisinaan päänvaivaa. Jos kemikaalia ei ole luokiteltu vaaralliseksi eikä sille siksi ole saatavilla käyttöturvallisuustiedotetta, turvallisen käytön ohjeet täytyy tarvittaessa laatia itse. Kannattaa myös huomata, että jotkut kemikaaleiksi mielletyt tuotteet ovat esimerkiksi kosmetiikkalainsäädännön piirissä, eikä niille välttämättä ole saatavilla käyttöturvallisuustiedotteita.

Lataa maksuton kemikaaliluettelo

Kuinka usein kemikaaliluettelo on päivitettävä?

Kemikaaliluettelon on oltava aina ajantasainen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että luetteloa pitää päivittää, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, uusia kemikaaleja otetaan käyttöön tai kemikaalin käyttöturvallisuustiedote päivittyy.

Kemikaaliluettelo Chemical Managerissa

Kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteiden sisältämät tiedot ovat lähtökohta kemikaaliturvallisuuden digitalisoinnille ja olennainen osa Chemical Manageria, EcoOnlinen digitaalista kemikaalirekisteriä. Chemical Managerin avulla organisaation kemikaaleihin liittyvien velvoitteiden noudattaminen on helpompaa ja nopeampaa kuin esim. Excel-taulukkojen kanssa.

Kemikaaliluettelo-Chemical-ManagerissaKemikaaliluettelo Chemical Managerissa.

Chemical Manageriin voi lisätä kaikki organisaation kemikaalit käyttöpaikoittain. Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja turvaohjeet ovat käytettävissä automaattisesti.

Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote ja turvaohje Chemical ManagerissaKemikaalin käyttöturvallisuustiedote ja turvaohje Chemical Managerissa.

Tutustu tarkemmin Chemical Manageriin ja sen hyötyihin ja katso esittelyvideomme:

New call-to-action


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...

| Työturvallisuus
Mikä on päästökerroin ja miten se lasketaan?

Yllättävän monelle suomalaiselle yritykselle päästölaskenta ja päästöraportointi eivät ole vapaaehtoisia, vaan niitä...

| Työturvallisuus
Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e) ja kasvihuonekaasut

Kasvihuonekaasut ovat monelle jo tuttuja käsitteitä. Harva voi kuitenkin sataprosenttisella varmuudella kertoa, kuinka...