Kesä, kärpäset ja kemikaalit!

Kesä, kärpäset ja kemikaalit!

Julkaistu kesäkuuta 14, 2018

Lukuaika 1 min

Ihanaa, kesä! Vaikka lämmin vuodenaika saapui tänä vuonna monien iloksi aikaisin Suomeen, vielä ennen heinäkuun helteitä ja kesälomakautta ehtii uhrata pari ajatusta sille, mitä lisäriskejä kohoavat lämpötilat ja työntekijöiden kirmaaminen kesälaitumille mahdollisesti työpaikalla aiheuttavat.

 

Opas: 10 terveydelle vaarallista kemikaalia

Paloturvallisuuteen kiinnitetään työpaikoilla yleensä huomiota ainakin silloin, kun syttyviä tai räjähtäviä kemikaaleja käsitellään tai varastoidaan runsaasti. Helle ja auringonvalo saattavat kuitenkin arvaamatta nostaa säilytystilojen, pakkausten ja pintojen lämpötiloja ja aiheuttaa vaaratilanteita myös työpaikoilla, joilla ei mielletä olevan esimerkiksi syttyviä kemikaaleja.

Lämpö edistää nesteiden höyrystymistä ja yhdessä auringonvalon kanssa heikentää myös kemikaalien säilyvyyttä. Monilla puhtailla liuottimilla, kuten etanolilla ja asetonilla, leimahduspisteet ovat reilusti alle huoneenlämmön, mutta esimerkiksi useilla liuotinpohjaisilla tuotteilla leimahduspisteet asettuvat 20-30 asteen välille. Tällöin palavien ilmaseosten muodostuminen on mahdollista vain hieman tavallista huoneenlämpöä korkeammassa lämpötilassa.

Syttyvien nesteiden lisäksi myös kaasupullot ja aerosolipurkit tulee säilyttää hyvin tuulettuvissa tiloissa ja erillään syttymislähteistä, kuten kuumista pinnoista.

Lämmöstä johtuva kemikaalien tavanomaista runsaampi höyrystyminen voi aiheuttaa palo- ja räjähdysriskien lisäksi myös terveysvaaroja, jos kemikaalien pitoisuudet työntekijöiden hengittämässä ilmassa pääsevät nousemaan haitallisille tasoille. Pahimmillaan pakkauksissaan painetta keränneet kemikaalit voivat korkin avautuessa päästää huurut suoraan työntekijöiden kasvoille.

Kesälläkin on siis huolehdittava, että varastointi- ja työskentelytilat pysyvät viileinä esimerkiksi ilmastointiratkaisuilla, eikä auringonvalo pääse kuumentamaan säiliöitä, pintoja tai työskentelyvälineitä! Palo- ja räjähdysominaisuuksien lisäksi vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden kohdasta 7 kannattaa tarkistaa varastointiohjeet sekä suositellut säilytyslämpötilat.

Opas: Käyttöturvallisuustiedotteen 7 tärkeintä kohtaa

Lämmön lisäksi myös työntekijöiden lomista johtuva yksintyöskentely ja kokemattomat kesätyöntekijät ovat kesäkuukausien riskitekijöitä, jotka kausittaisina ilmiöinä jäävät helposti huomioimatta.

Työpaikalla tulisi olla yksiselitteiset käytännöt yksintyöskentelyyn. Toimintatavat kannattaa kerrata yhdessä vielä ennen lomia ja miettiä miten työt jaetaan ja toteutetaan, jos yksintyöskentely on vain kesäajan erikoisuus. Vaikka yksintyöskentely olisikin vaarallisimmissa työtehtävissä kielletty, pientenkin kemikaalitapaturmien seuraukset voivat olla vakavia, jos yksin toimivalla työntekijällä ei ole mahdollisuutta hälyttää apua tai saada ensiapua nopeasti.

Kesä on myös nuorille työntekijöille riskialtista aikaa. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan eniten työtapaturmia tapahtuu 20-24 -vuotiaille työntekijöille. Kesätyöntekijät on perehdytettävä huolellisesti kemikaalien kanssa toimimiseen ja sopivien henkilösuojainten käyttöön. Vastuullisesta ja turvallisesta työpaikasta jää myös kesätyöntekijälle hyvä kokemus ja työnantajamielikuva sekä tarpeellista turvallisuusosaamista tulevaisuutta varten.

EcoOnline toivottaa turvallista kesää kaikille blogin lukijoille, muistattehan toimia kemikaalien kanssa vastuullisesti myös laiturinnokassa!

 

Tiesitkö, että kemikaaliturvallisuus koskee kaikkia? Lue lisää >

 

 

Lähteet:

Tukes: ATEX-starttipaketti
Tapaturmavakuutuskeskus: Työtapaturmat – Tilastovuodet 2005-2015 -julkaisu

 

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...