Programvare for miljøledelse | EcoOnline
Transparent
Environment
Transparent
Miljø · Samfunn · Styresett

Styrk Din ESG & Bærekraftsrapportering

Forbedre din ESG-ytelse med vår ledende programvare for miljøregnskap, ESG og bærekraftig ledelse.

Environmental_Hero

Flytt bærekraft til kjernen av din organisasjon

Med økt press for å oppfylle regulatoriske krav, produsere rapporter om karbonutslipp, forbedre yrkeshelse og -sikkerhet samt opprettholde ansvarlige praksis i hele forsyningskjedeoperasjonen, er data synlighet og ESG-prioriteringer nå i forgrunnen for bedriftsledere.

Bærekraft er ikke lenger en "fin-å-ha", men en nødvendighet, og fremtidsrettede organisasjoner anerkjenner behovet for sammenhengende bærekraftstrategier som bidrar til å bygge omdømme og tillit.

unified-platform-esg-sustainability-management

En samlet plattform for ESG & bærekraftig ledelse

Vår ESG-løsning fokuserer på flere disipliner for å støtte beste praksis og levering av langsiktige strategiske ESG-mål.

Serien med moduler samler data i én rapporterings- og analyseplattform for å skape større gjennomsiktighet, forbedre intern benchmarking og skape handlingsdyktige innsikter for å iverksette retningslinjer og prosedyrer gjennom hele virksomheten.

Confidence-in-compliance-ESG

Vær trygg på at du oppfyller kravene

Juridiske og etiske krav utvikler seg raskt over hele verden - EcoOnline lar deg automatisere overvåking av etterlevelse på tvers av organisasjonen din med grenseregler og målsettinger mot miljødata av finansiell kvalitet.

Ved å vise at du opererer transparent, gir du interessentene tillit til at du beskytter miljøet.

Alle moduler tilgjengelig i ett, brukervennlig dashboard.

carbon
Karbon

Hjelper med å registrere, kategorisere og måle dine Scope 1, 2 og 3 karbonutslippsdata ved å bruke passende konverteringsfaktorer for å bygge et omfattende bilde av aktivitetene som påvirker ditt karbonavtrykk, slik at du kan redusere utslipp og tilhørende kostnader.

waste
Avfall

Hjelper med å registrere, kategorisere og måle dine data om avfallshåndtering, gir innsikt i aktivitetene som har størst innvirkning. Registrer aktivitetene knyttet til avfallshåndtering, samle data om type, kildeaktivitet, behandling og endelig destinasjon.

Vann
Water

Leverer en enkelt visning av informasjon om vannforbruk, relaterte utslippsdata, revisjoner og status for prosjekter som reduserer forbruket. Bruk plattformen til å registrere data etter dato, sted og behandlingstype. Plattformen vil automatisk beregne karbonutslipp basert på hendelsesdata.

Luft
Luft

Gjør det mulig for deg å samle data rundt utslippskilder. Gir et grunnlag for å definere og samle data om utslippskilder, steder og for import av meteorologiske data. Muliggjør modellering og beregning, utslippsprognoser og scenarioanalyse.

social-value
Sosial Verdi

Bruk plattformen til å bygge og opprettholde en enkelt visning av alle aktivitetene organisasjonen din gjennomfører relatert til å skape sosial verdi, i kategorier som frivillig arbeid, støtte til lokale bedrifter, veiledning og veldedige donasjoner.

modern-slavery
Moderne slaveri

Hjelper til med å proaktivt håndtere din forsyningskjede, oppdage uetiske praksiser og effektivt overvåke og håndtere tredjeparter, redusere din eksponering for operative risikoer og påvirkninger av reelle eller potensielle hendelser.

diversity
Mangfold

Ved å bruke samlet data, generer en grundig profil av arbeidsstyrken din basert på de valgte egenskapene. Bruk informasjonen til å informere rekrutteringspraksis og forme lærings- og utviklingsprogrammer.

anti-bribery
Anti-korrupsjon

Håndter proaktivt din forsyningskjede, oppdag uetiske praksiser, og overvåk og håndter effektivt konsekvensene knyttet til manglende overholdelse av antikorrupsjonspolitikk og prosedyrer.

cyber-security
Cybersikkerhet

Registrer og kategoriser hendelser knyttet til cybersikkerhet, vurdere deres potensielle påvirkning og fremheve deres status. I tillegg kan det hjelpe med å overvåke resultater av IT-revisjoner og hjelpe med å forstå hvordan funnene ble håndtert.

esg-profit
ESG Profitt

Hjelper med å registrere, kategorisere og måle den økonomiske påvirkningen av ESG-prosjekter og initiativer du setter i gang. Forstå data om initiativer etter kategori, type fordel, forventede besparelser, estimert tilbakebetaling og kostnader.

net-zero

Legg en plan for Netto Nullutslipp

Bruk våre verktøy for å samle og kvantifisere en karbonutslippsbase; formulere utslippsmål og opprette reduksjonsplaner - sett en vei mot Netto Nullutslipp.

ESG-trends

Nye ESG-rapporteringsstandarder

Direktivet om rapportering om bedriftsbærekraft (CSRD) vil gjøre ESG- og bærekraftrapporter mer konsistente og sammenlignbare.

sustainability-journey

Bli med på vårt webinar

I dette webinaret kan du lære mer om hvordan du kan konvertere ESG til inntekter, besparelser og vekst.

Tillit av verdens ledende bærekraftige bedrifter

Uansett størrelse kan vi hjelpe deg på din bærekraftreise - med nyskapende arbeidsflyter, analyse og rapportering

Intel-logo-2020-New-900x0

"EcoOnline er kritisk programvare for oppdraget. Den holder ledelsen informert samtidig som den gir miljøingeniører dataen de trenger for å ta gode beslutninger raskt."

Mark Rutherford, Global EHS Manager, Intel

Canon_logo_vector

"EcoOnline er perfekt konfigurert for vårt arbeidsflyt. Den har betydelig redusert vår karbonrapporteringsprosess fra 3 uker til 3 dager, samtidig som den forbedrer datakvaliteten."
Wamda Saeid, Senior Manager: Sustainability Compliance & Certification, Canon

Begi deg ut på din bærekraftreise med EcoOnline

ESG- og bærekraftsproblemer blir raskt viktige forretningsdrivere. La EcoOnline hjelpe deg med å designe og implementere et førsteklasses bærekraftsprogram ved å bruke vårt robuste sett med verktøy for miljøregnskap, bærekraftig ledelse og ESG-rapportering.

Få svar på dine spørsmål

Over 25 års erfaring

Tillit fra over 10 000+ kunder verden over

Med kunnskap fra 90 forskjellige bransjer har vi utviklet vår plattform for å tilpasse oss dine behov.
Ta ikke vårt ord for det, les hva kundene våre sier.

Les hva de har å si