4 anledningar till varför bra ledare skapar en krishanteringsplan

4 anledningar till varför bra ledare skapar en krishanteringsplan

Published 24 januari, 2022

1 minute read

De flesta verksamheter utsätts för risker och är ofta medvetna om att de står inför omfattande utmaningar. Det råder dock stora skillnader när det kommer till i vilken utsträckning som verksamheter fastställer planer för att hantera händelser och kriser.
Här är fyra goda anledningar till varför du bör planera för nästa kris: 

1. Alla riskförebyggande åtgärder har svagheter 

Att förhindra risk från att utvecklas till händelser är god praxis, men det är även att vara redo att hantera utkomsten om de riskförebyggande åtgärderna skulle misslyckas. Även om din organisation gör allt den kan för att skydda arbetskraften från skador ges åtkomst till första hjälpen. Och även om du har rutiner och installationer på plats för att förebygga brand, har du även brandslangar eller brandsläckare tillgängliga.   

2. Skyddet av dina anställda är både en moralisk fråga och ett lagkrav

De flesta riskerna orsakar skada endast när de händer. Att tänka så gör det oundvikligt att ha åtgärder på plats för att skydda de som löper störst risk att skadas. Att planera och öva kan också bidra till att minimera eventuell påverkan på människor och miljö markant. 

”När det skrivs på kinesiska består ordet ”kris” av två tecken. Ett representerar fara och det andra representerar möjlighet.”
John F. Kennedy, USAs 35:e president. 

3. Förlorad produktion kan ha en allvarlig inverkan på ditt företags överlevnad 

Alla händelser kan direkt eller indirekt påverka en organisations möjlighet att producera. Förlust av tillgång till viktig information kommer att fördröja processen beroende på den informationen. En störning på en fysisk produktionslinje eller förlusten av en fabriksanläggning kommer att fördröja produktionen av varor. Reslutatet av en händelse kan skapa stor uppmärksamhet i media och möjligen ge ett försämrat rykte. Sådana effekter är väldigt tidsödande och kan ta lång tid att återhämta sig från. 

4. Till slut: En plan ger dig lugn och ro 

Att ha en fungerande plan på plats ger ägare och anställda lugn och ro. Det ger trygghet att veta att organisationen kommer att fungera effektivt för att minska effekten av en händelse eller kris och att åtgärder för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta genom hela processen kommer att genomföras. Dessutom visar forskning att anställda i organisationer som tar händelser och krisplanering på allvar känner sig säkrare och upplever mer välmående i sin arbetssituation, vilket gör dem mer produktiva och glada på arbetet. 

New call-to-action


Författare Harald Axelsen

Harald has over 20 years experience in sales, marketing and consultancy in emergency preparedness and crisis management. Background from companies such as Safetec, One Voice, UMS and Nordea.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....