Hur felaktig hantering av utbildning kan kosta din organisation pengar

Hur felaktig hantering av utbildning kan kosta din organisation pengar

Published 8 februari, 2022

2 minute read

Misslyckad utbildning på arbetsplatsen kan ha en förödande hög mänsklig kostnad, och arbetsgivarna kan också drabbas av ekonomiska konsekvenser.

Ett fall från verkligheten:

I England, så har ett avfallshanteringsföretag (Rainbow Waste Management) betalat över 200 000 pund i böter efter att en 24-årig arbetstagare Ashley Morris dog i juni 2013. Offret hade kört en Bobcat kompaktlastare från utsidan av hytten och hade backat fordonet med skopan upphöjd. Skopan föll ner på Morris och han dog av allvarliga skador i huvudet.
 
Om du är en förare har du förmodligen haft många körlektioner, tagit ett prov och har nu ett dokument som bevisar att du kan äga och köra en bil. På arbetsplatsen finns det många andra aktiviteter, bland annat att använda komplexa maskiner, som bör vara föremål för en liknande registrerad process.

Vid undersökningstillfället hävdade chefen för Rainbow Waste Management att personalen var fullt utbildad i företagets hälso- och säkerhetsrutiner och att Morris hade genomgått ett fullständigt utbildningsprogram om hur man använder Bobcat-fordonet.
 
När det kom till domstolsprocessen kunde företaget inte visa att grundlig utbildning hade ägt rum.

Om utbildningen hade genomförts så syntes det tydligt att anställda inte hade förstått sig på rutinerna för HMS, hälsa, miljö, och säkerhet, som fanns på plats. Detta kom man fram till efter att ha tittat på övervakningskameror där man hittade över 200 exempel på osäkra arbetsmetoder under de tio dagar som ledde fram till olyckan.

Rättsliga krav på arbetsgivare

Även om fallet vi skrev om ovanför handlade om ett företag i Storbritannien så har vi tydliga regler i Sverige att förhålla oss till. Enligt arbetsmiljöverket så "ligger ansvaret på en säker arbetsmiljö hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetat kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall".  För att djupare dyka in i vad detta betyder kan du läsa om arbetsmiljölagen här: Arbetsmiljöverket och arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Yrkeskunskap i relation till kontinuerlig utbildning

Vi stöter på arbetsgivare som säger att deras personal har "yrkeskunskaper". Vilket innebär att de lärde sig sitt yrke som lärlingar för många år sedan, men inte har fått utbildning som är specifik för den utrustning de arbetar med nu. Andra förlitar sig på "sunt förnuft" och inser inte att det som är uppenbart för en person inte är uppenbart för en annan. Här gäller det också att vara extra uppmärksam när det gäller introduktion av nyanställda. Tips! Ta del av detta on demand webbinarium.

Utbildningen måste därför vara inriktad på de risker som framhävs i riskbedömningarna. Du måste kunna visa att du har gett lämplig utbildning, att personalen har förstått den och att du har övervägt en lämplig repetitionsperiod. Oavsett om deltagarna deltar i ett 15-minuters "grupp"-samtal eller i en fyradagars kurs, du behöver ett sätt att kontrollera att de förstår och registrera deltagandet.

Digital utbildning gör det lättare att utbilda

Med Learning Manager EcoOnlines digitala utbildningsplattform kan du planera och schemalägga utbildningar, ladda upp certifikat och se över resultaten. Mjukvaran ger dig en översiktlig bild av uppfyllandet av kraven och visar vem som är uppdaterad i frågor om hälsa, säkerhet och miljö- och vem som inte är det.

Du kan ladda upp kursmaterial så att du i framtiden kan se vilket innehåll som levererades till vilka personer och vilken dag. Hur kvaliteteten på utbildningen är kan inte kontrolleras av vår mjukvara men det går att göra utvärderingar för att förbättra innehåll. Om dina anställda vet hur de ska hantera de faror de har att göra, får insikt i säkerhet, miljö och hälsa och är mer aktiva i arbetsmiljöfrågor, behöver du förhoppningsvis aldrig bevisa hur bra du har undervisat dem.
 
Om du vill veta mer om hur EcoOnline kan hjälpa dig? Boka ett möte och diskutera dina utbildningsbehov för en säkrare arbetsplats.

Förenkla och förbättra dina anställdas kunskaper om säkerhet


Författare Laura Fitzgerald

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...

| Arbetsmiljö
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...