EcoOnline HMS Plattform | EcoOnline [ehs]
Platform_Hero
EcoOnline Plattform: SaaS-lösningen för framtiden

Hälsa, Miljö & Säkerhet samlat under samma tak

Enkelt. Flexibelt. Skalbart: för att du ska kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor med ett större engagemang hos alla anställda. 

Företag över hela världen använder sig av vår HMS-lösning:

Johnson-and-Johnson-1024-trans
Siemens Logo
Würth
AmeriGas_logo.svg
Fortum_logo_small
säkert. effektivt. uppfyll lagkraven

Arbeta förebyggande och få med personalens engagemang

Vår flexibla mjukvaruplattform för HMS ser till att alla i din organisation har tillgång till konsekvent (och korrekt) information. Du kommer att kunna få handlingskraftiga insikter snabbt och fatta välgrundade beslut i realtid med stöd av analyser. 

Återkoppling och notifiering underlättar för alla medarbetare: är inrapporteringen av en avvikelse verkligen åtgärdad? Är alla kemikalier inventerade?

Få ett 360-graders perspektiv på ditt HMS-arbete. I ett och samma system.

En positiv och trygg säkerhetskultur genom:
✔ Snygga dashboards som visualiserar data ordentligt: bäst-praxis-mallar eller skapa egna.
✔ Rapporter och dashboards kan du dela enkelt inom verksamheten: tillsammans kan ni göra analyser och göra förebyggande insatser.
✔ Förse medarbetare med rätt information när de behöver det.
✔ Smidig datainsamling via mobilappen eller QR-koder för t ex få in tillbud/avvikeler/händelser.
✔ skapa egna utbildningar eller ta del av ett stort kursbibliotek

Välj produktkategori utifrån vår plattform utifrån ditt behov

En fullt integrerad plattform som ser till att du får beslutsstöd i realtid för ditt HMS-arbete. Du får stöd kring all typ av säkerhet samtidigt som du skyddar dig själv, din personal, dina kunder och din verksamhet. 
Health & Safety

Hälsa & Säkerhet

Att hantera HMS-arbetet behöver inte vara tidskrävande. Med anpassningsbara formulär och arbetsflöden får du djupare insikter för att fatta de bästa besluten för din medarbetares välbefinnande.

Populära moduler:

Chemical Safety

Kemikaliehantering

Skapa en kultur kring kemikaliesäkerhet:
Få tillgång till en av Europas största databaser med säkerhetsdatablad och skyddsblad.

Ett system som hjälper dig att följa svensk och internationell kemikalielagstiftning, så som REACH och CLP. I systemet kan även du se när dina säkerhetsdatablad  har uppdaterats och se vad som har ändrats

Populära moduler:

Environment

Miljöhantering & ESG

Spåra och minska din organisations utsläpp med vår mjukvara för att hjälpa dig att nå din organisations sociala ansvarsmål. 

Minska miljöavtrycket genom kartläggning och smidig inrapportering.

Populära moduler:

Learning & Training

Utbildningsplattform/E-learning

Effektivisera din personalutbildning genom kvalitativa och interaktiva kurser. Spara dessutom utbildningscertifikat och dokumentation på en central plats.

Minska risker inom arbetsplatssäkerhet och hälsa (OSH) och säkerställ efterlevnad med relevant lagstiftning.

Populära moduler:

ITV-logo
"Det är ett utmärkt system som kommer att stödja vårt global initiativ kring riskhantering:  från rapporteringsverktygen för slutanvändare som kommer att driva engagemang, till flexibiliteten i översikterna/dashboards som kommer hjälpa till med ett större ägandeskap."

 

Ruth Denyer, Operational Risk Director, ITV

Core moduler

Kärnfunktioner med hög användarvänlighet

Med fyra moduler som grund ger det dig en bra start. Genom vår flexibla plattform väljer du sedan de moduler som behövs:

document-32x32px
Dokumenthantering

Att se över dokumenthantering över hela er organisation är en komplex uppgift som ofta involverar massor av papper eller stora kalkylark. Det kan vara svårt att hitta viktiga dokument som en inspektionsrapport, en revision eller en riskbedömning när ni behöver dem. Vår dokumentmodul hjälper till att öka er effektivitet, spåra ändringar och godkännanden, skicka påminnelser för att granska eller uppdatera dokument och se till att alla snabbt kan hitta den senaste versionen av alla dokument.

action-32x32px
Åtgärdsspårning

När du tilldelar åtgärder till en anställd måste du kunna vara säker på att den kommer att utföras i tid. Om det uppstår många email så kan det lätt förbises. Konversationer kan glömmas bort eller misstolkas. Det här kan leda till missade deadlines, korrigeringar som inte genomförs eller andra oönskade konsekvenser.Vår programvara för åtgärdsspårning gör det enkelt att tilldela och spåra åtgärder till medarbetare. Den ökar synligheten för uppgifter och hjälper till att etablera ansvar och den fungerar över hela EcoOnlines EHS-system.

reports-32x32px
Rapporter, analyser & dashboards

När du har samlat all er säkerhetsdata, vad gör ni då? Att tolka Excel-blad och pappersbaserade säkerhetsrapporter kan vara ett både hårt och tidskrävande arbete. För att få ut det mesta av denna data behöver ni snabbt kunna samla insikter som ni kan agera på. EcoOnlines dashboards ger dig en bättre överblick. Våra dashboards utnyttjar kraften i datan för att hjälpa dig att fatta proaktiva/förebyggande och välgrundade säkerhetsbeslut.

mobile-32-32px
Mobilapp

Få tillgång till viktig information var som helst, när som helst. Vår app för systematiskt arbetsmiljöarbete ger dig mobil åtkomst till ditt säkerhetssystem. Händelser inträffar inte bara bakom ett skrivbord. De sker i fabriker, på byggarbetsplatser och butiksgolv – där risker uppstår. Vår app för det systematiska arbetsmiljöarbetet gör händelserapportering möjligt för personal på fältet att mata in data vid tidpunkten för händelsen. Ökad rapportering och användning är bara några av fördelarna med att ha en dedikerad arbetsmiljö app för HMS.

Silgan-logo
 “Den anpassade dashboarden, diagrammen och mobilapparna i realtid är verkligen anmärkningsvärda. De nya framstegen och tekniska funktionerna som kommer snart kommer att ytterligare förbättra våra rapporteringsmöjligheter.”

 

Joel Johnson, Global Safety Specialist, Silgan

Flexibelt HMS-verktyg som underlättar vardagen.

 • offline
  Arbeta offline och synka arbetet, när en anslutning är tillgänglig igen.
 • attach
  Registrera incidenter vid källan, bifoga enkelt valfri filtyp och dokumentera utlåtanden direkt.
 • machine-learning
  Maskininlärning automatiserar processer som att skapa SDB/SDS, säkerhetsdatablad.
 • archive
  Arkivera inaktuella dokument för att förbättra användbarheten och lättare att söka samtidigt som lagkrav uppfylls.
 • templates
  Skapa dina egna mallar (eller använd en av våra beprövade mallar).
 • version-control
  Versionshantering som listar ändringar som gjorts i dokumentet.
 • add-picture-doc-note
  Lägg till bilder, dokument och anteckningar när som helst under processen.
 • data-graphs
  Skapa enkelt rapporter och visualisera data med grafer.
 • editor
  Få mer komplexa beräkningar med diagramredigeraren, dvs procentsatser och priser
 • reminders
  Ställ in påminnelser via Mina uppgifter eller Åtgärder så att du aldrig glömmer att granska och uppdatera dokument.
 • phone-system
  Genomför revisioner direkt i ditt system för att minska dubbelarbete och pappersslöseri.
 • 2-factor-authentication
  Skydda din information med tvåstegs-autentisering och enkel inloggning.
🛠️ Steg för steg

Kom igång redan idag!

Vi förbättrar kontinuerligt vår plattform så vårt bästa tips är därför att prata med en av våra experter.

Vår HMS-plattform används av 600 000+ användare. Vad är din utmaning?

1
Step1_Platform_EcoOnline
1
2
Step2_Platform_EcoOnline
2
3
Step3_Platform_EcoOnline
3

Så här ser vårt IT-system ut:

Uppfyll lagkrav och bli mer effektiv med EcoOnlines mjukvara

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra senaste artiklar

| Health & Safety
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....

| Health & Safety
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Health & Safety
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...