Bristande utbildning kring kemikalier på arbetsplatser | EcoOnline

Den tysta faran: Bristande utbildning kring kemikalier

Published 16 april, 2024

2 minute read

 

Bristande kemikaliehantering påverkar arbetstagare över hela landet och varje år dör 600 personer av arbetsrelaterad cancer i Sverige. I EcoOnlines senaste undersökning om säkerheten på svenska arbetsplatser svarar 5 av 10 att de hanterar kemikalier på jobbet, men av dem är det endast 61 procent som anger att de får utbildning i hur man hanterar dem.
– Det är förstås väldigt oroväckande att det saknas kunskap där ute. Har man inte tillräckligt med information riskerar man att skadas allvarligt, säger Emma Holmberg, Product Specialist EcoOnline. 

Arbetsrelaterad cancer kostar Europa 119,5 miljarder euro varje år och bara i Sverige drabbas hundratals människor årligen av cancer orsakad av exponeringar i arbetsmiljön. I EcoOnlines senaste undersökning, Hur säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser?, svarar 5 av 10 svenska arbetstagare att de hanterar kemikalier på jobbet, men endast 61 procent av dem anger att de får utbildning i hur dessa ska hanteras. EcoOnlines Emma Holmberg har arbetat med kemikaliehantering sedan 2005 och menar att det fortfarande finns okunskap ute bland svenska företag kring ämnet. Enligt henne läggs det för lite tid på riskbedömningar och på att fasa ut farliga kemikalier. 

EcoOnline Emma Holmberg Produktspecialist

Emma Holmberg, en av EcoOnlines produktspecialister på kemikaliehantering


      – Det är naturligtvis många verksamheter som gör ett utmärkt arbete, men sedan finns det en hel del som inte har börjat och som brister i sin kemikaliehantering. Att inte ta detta på allvar kan komma med oerhörda konsekvenser, inte minst för den enskilda arbetstagaren som ska hantera kemikalierna. Det handlar inte bara om uppenbara risker, som exempelvis olyckor med frätande kemikalier, utan också det som vi kallar för “den tysta faran” – exponering för farliga kemikalier under lång tid som utvecklas till sjukdomar senare i livet, säger Emma Holmberg innan hon fortsätter:
      – Många kanske har koll på vilka kemiska produkter de har på arbetsplatsen, men inte gjort riskbedömning av dem. Eller så genomförs riskbedömningar utan att resultatet kommuniceras till resten av organisationen. Att ha utarbetade processer för kemikaliehantering  är en viktig del i en säkerhetskultur på företaget där alla anställda är involverade och tar ett ansvar för att upprätthålla en säker arbetsplats. 

SE Image Blog Survey Kemikalieutbildning_Undersökning 2024_4 av 10

I EcoOnlines senaste undersökning om säkerheten på svenska arbetsplatser svarar 5 av 10 att de hanterar kemikalier på jobbet, men av dem är det endast 61 procent som anger att de får utbildning i hur man hanterar dem. 4 av 10 saknar kunskap i säker kemikaliehantering!
(1000 personer deltog i undersökningen första veckorna i januari 2024 genom marknadsundersökningsföretaget Origo Group).

Digitala systemstöd underlättar

Bristande kemikaliehantering på arbetsplatsen kan leda till olyckor, långtidssjukskrivningar och, i värsta fall, dödsfall. För att minska riskerna är Emma Holmbergs rekommendation att göra det som krävs för att ha en säker kemikaliehantering. Företag behöver bland annat lista alla kemikalier som hanteras på arbetsplatsen och utbilda sina anställda i hur de ska hanteras. 
   – Vi vet att det finns många, framför allt mindre bolag, som vill göra en förändring, men som saknar tid och resurser för arbetet som krävs. De flesta arbetstagare vill ju veta hur de ska bete sig för att göra rätt, men ibland går det snabbt och då kanske det där munskyddet eller de där handskarna glöms bort. Ett enkelt sätt att underlätta är att ge anställda tillgång till en QR-kod som de enkelt scannar för att ta del av säkerhetsdatablad och riskbedömningar direkt i sin mobil, säger Emma Holmberg innan hon avslutar:
   – Kemikaliehantering ska vara en stående punkt på de interna mötena, inget som sker lite vid sidan av. Personalen måste involveras, förstå och utbildas i kemikaliehantering för att inse vilka risker de utsätts för både på kort och lång sikt. Har man inte börjat än och man hanterar kemikalier, är min rekommendation att fokusera på det farligaste först och sätta in åtgärder där det gör störst nytta. 

Läs mer här om kemikaliehantering

Läs mer om EcoOnlines digitala kemikaliehanteringssystem

Undersökning Hur säkra är Sveriges arbetsplatser Tysta faran 1


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.