Knowits & EcoOnlines partnerskap ska underlätta CSRD-rapportering

Knowit & EcoOnline ingår partnerskap för att effektivisera ESG-efterlevnad i Norden

Published 18 juni, 2024

2 minute read

Göteborg, Sverige, 18 juni 2024 – EcoOnline, en ledande leverantör av mjukvara för ESG, EHS och kemikaliesäkerhet, och Knowit, ett konsultbolag inom digitalisering med spetskompetens inom ESG, ingår ett strategiskt partnerskap för att hjälpa företag i hela Norden att digitalisera sina hållbarhetsresor.

Detta samarbete kommer att stärka nordiska verksamheters hållbarhetsinitiativ i hela värdekedjan och lösningen som erbjuds uppfyller EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Lösningen är skräddarsydd för att möta behoven hos både medelstora och stora företag samt är utformad för att underlätta den omfattande ESG-hanteringen: datainsamlingen och rapporteringen.

Genom att integrera de bästa digitala lösningarna med ledande konsulttjänster levererar EcoOnline och Knowit verkligt affärsvärde för våra nordiska kunder. Våra kunder kan arbeta mer effektivt, uppfylla sina skyldigheter när det gäller lagefterlevnad och uppnå sina hållbarhetsmål", kommenterar Gareth Palmer, SVP Channel Partnerships & Alliances, EcoOnline. "Vårt partnerskap skapar nya möjligheter för samarbete och ger oss ökad marknadsnärvaro inom alla branscher i Norden."

Stärkt systemstöd med funktionalitet i fokus kombinerat med expertkunskap

EcoOnlines ESG-plattform uppskattas för sin användarvänlighet, transparenta beräkningar, omfattande data av emissionsfaktorer och den höga kompetensen hos sitt utvecklarteam, som anpassar plattformen till olika standarder. EcoOnline har nyligen lanserat en specifik mjukvarulösning för CSRD, och stärker sitt marknadserbjudande till verksamheter som behöver systemstöd för hållbarhetsrapportering och lagefterlevnad.

Knowits konsulttjänster kompletterar EcoOnlines mjukvarulösningar genom att erbjuda expertis inom standarder, rapporteringspraxis och digital transformation. Knowits tjänster omfattar hela hållbarhetsresan som företagen i Norden nu måste göra. Det innebär strategier kring datainsamling, CSRD-implementering och dubbel väsentlighetsanalys till fastställande av miljö- och hållbarhetsmål, utveckling av handlingsplaner för klimat- och miljöprojekt, konsekvensanalys och rådgivningstjänster om transformation och implementering.

Carl Lindesvärd, senior hållbarhetsspecialist på Knowit, tillägger: "Knowits partnerskap med EcoOnline stärker vårt digitala erbjudande och adderar viktiga verktyg till våra kunders systemstöd för att möta de ökande kraven på transparens och precision ihållbarhetsrapportering och hantering av data. Vi är glada över att samarbeta och att hjälpa våra kunder att navigera rätt i komplexiteten inom ESG-rapportering."

Kommande evenemang: 27 juni i Almedalen

Den 27 juni, under Almedalen i Visby, Gotland, bjuder Knowit in till ett panelsamtal med titeln "Varför hållbarhetsdata har blivit affärskritiskt och hur CSRD förändrar företagens affärsmodell". Det här panelsamtalet kommer att ge insikter hur företag behöver utveckla sin datahantering och sina affärsmodeller samt skapa kunskap för de utmaningar och krav på hur programvaruleverantörer kan integreras i det föränderliga landskapet kring lagkrav och standarder. EcoOnline deltar på detta panelsamtal i Almedalen.

För mer information om respektive bolag och kommande evenemang, besök EcoOnlines hemsida i Sverige här: EcoOnlines programvara för hållbarhetshantering och Knowits hemsida: Hållbarhetstjänster för en grön omställning | Knowit

Kontaktpersoner för press och media:

EcoOnline är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på att utveckla system för en säker, trygg och hållbar arbetsplats. Företaget ligger i framkant för att hjälpa verksamheter att uppfylla sina ESG-krav och önskemål i sina miljö- och hållbarhetsprojekt. Över 10 000 kunder från 90 branscher i Norden, Irland, Storbritannien, Kanada och Nya Zeeland samt delar av Europa använder EcoOnlines flexibla IT-plattform. 850+ medarbetare finns i koncernen och i Sverige har vi kontor i centrala Göteborg.

Knowit är digitaliseringskonsulter med en vision att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.

Knowit grundades 1990 och har idag cirka 4 000 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna www.knowit.se


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
EcoOnline lanserar systemstöd för CSRD-rapportering

LONDON, Storbritannien, 13 juni 2024 EcoOnline, en ledande mjukvaruleverantör för EHS, ESG och kemikaliesäkerhet,...