Få dit gratis APV-skema her | EcoOnline

Hvad er et APV-skema? + Gratis skema til APV

Published 19 december, 2022

3 minute read

I dette indlæg vil vi ganske kort gennemgå, hvad en APV er. Derefter vil vi kigge på, hvad et APV-skema er; og hvad det bl.a. skal indeholde, hvis du ønsker at få det optimale udbytte af din APV-indsats.

Du har også mulighed for at downloade et gratis skema til APV samt 10 gode råd til APV-arbejdet, som du kan bruge i dit videre arbejdsmiljøarbejde. Det kan hjælpe dig med at øge trivslen på arbejdspladsen og forbedre jeres arbejdsmiljø.

Download gratis APV-skema til inspiration her >

Ifølge Arbejdstilsynet bliver der i Danmark i gennemsnit anmeldt 40.000 arbejdsulykker om året – ulykker, hvor mange kunne være undgået og opdaget med en veltilrettelagt APV.

Som en del af din arbejdsplads’ lovpligtige arbejdsmiljøorganisation er det din pligt at forsøge at mindske antallet af hændelser – uanset hvilken branche, du befinder dig i.

Hvad siger arbejdsmiljøloven om APV?

Ifølge arbejdsmiljøloven er det arbejdsgiverens opgave at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige for de ansatte. Dette skal gøres under hensyntagen til arbejdets art, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser.

Om APV’en siger loven, at:

 • Den skal være skriftlig tilgængelig for alle medarbejdere
 • Den skal revurderes ved ændringer i arbejdet, arbejdsgange, processer mv.
 • Den skal udføres minimum hvert 3. år, men hos EcoOnline anbefaler vi, at I udfører den så ofte, det giver mening for jeres arbejdsplads
 • Den skal tage stilling til virksomhedens problematikker og en prioriteret handlingsplan, der kommer med løsningsforslag
 • Den skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderne i alle aspekter af processen.

Hvad er et APV-skema?

APV står for “arbejdspladsvurdering” og er, som ordet selv antyder, en vurdering af arbejdspladsen. Mere præcist er APV’en et værktøj til at lokalisere, hvor en virksomhed – i medarbejdernes øjne – klarer det godt og knap så godt, og hvor der er brug for forbedring.

Med en APV har du mulighed for at forbedre arbejdsmiljøet, så trivslen og effektiviteten hos medarbejderne bliver bedre og større. Du kan samtidig bruge den til at skabe en sundere og mere sikker arbejdsplads. Det kan du bl.a. ved at identificere mistrivsel og udfordringer og herefter arbejde på at komme disse til livs.

En APV udføres af arbejdspladsens arbejdsmiljøgruppe(r). Der er mange aspekter i en APV, der skal adresseres og belyses, hvilket kan virke overvældende. Men ved at bruge et generisk APV-skema som fundament, kan du gøre opgaven mere overskuelig.

Et APV-skema er et hyppigt brugt værktøj til udarbejdelsen af en APV, og det giver også medarbejderne gode muligheder for at komme med deres inputs. Du har metodefrihed til at udføre APV’en, så den kan både udformes som et spørgeskema, en tjekliste et gruppeinterview osv. Mange vælger at lave den som et (anonymt) spørgeskema, og her kan vores gratis APV-skema fx bruges som en skabelon, du hiver frem, når du skal lave den obligatoriske APV.

Det er vigtigt at få belyst alle relevante aspekter af arbejdsmiljøet på en given arbejdsplads, når du forbereder og udfører en APV. Der er nogle generelle temaer, du bør komme ind på – dem kan du læse mere om nedenfor – men der er også ting, der kan være mere virksomheds- og/eller branchespecifikke.

Vil du vide mere om APV? Læs vores APV-guide, hvor du kan finde alt om arbejdspladsvurderinger >

APV-skabelon, APV-spørgeskema

 

Hvad skal dit APV-skema indeholde?

For mange arbejdspladser er et APV-skema det foretrukne værktøj at bruge. Det kan udføres som en spørgeskemaundersøgelse og fungere som en APV-tjekliste. Med vores eksempel på et APV-skema får du inspiration til spørgsmål, du kan stille i en APV inden for forskellige temaer.

Dit APV-skema skal indeholde alle relevante områder og spørgsmål inden for din branche og kontekst. Det kan være områder som:

 • fysiske forhold
 • psykiske forhold
 • trivsel
 • ergonomiske forhold
 • kemiske forhold
 • biologiske forhold
 • ulykkesrisici
 • nødberedskab
 • med mere.

Det kan inkludere spørgsmål, der er relevante for en specifik afdeling, som APV’en bliver udarbejdet i, eller for hele virksomheden. Men overvej, at en siddende administrations- og kontormedarbejder ikke bør besvare præcist det samme skema som en produktions- eller lagermedarbejder. Derfor kan du fx lave sektioner, der varierer fra afdeling til afdeling.

 

Sådan kommer du i gang med APV-processen

Allerede inden du går i gang med selve APV’en, bør du udarbejde en plan for, hvem der gør hvad, og hvordan APV’en skal udformes.

Først og fremmest skal I have fordelt rollerne mellem jer i arbejdsmiljøgruppen, så alle ved, hvad de har ansvaret for under APV-processen. Dernæst skal I gennemgå jeres udarbejdelse af APV-skemaet, så I er sikre på, at det indeholder alt det nødvendige. Her kan I også kigge på resultater fra tidligere APV’er.

Vær opmærksom på længden af spørgeskemaet. Pas på med, at skemaet ikke tager for lang tid at besvare. Ellers risikerer I, at medarbejderne ikke orker at udfylde det.

Vi anbefaler også, at medarbejderne skal kunne besvare det anonymt, så de kan føle sig trygge i at give deres svar. Du vil dermed få et mere retvisende billede af arbejdspladsens forhold.

Når APV’en er udført, skal du følge op på resultaterne og lave en handlingsplan, som I kan arbejde med fremadrettet. Det vil nemlig være demotiverende for medarbejderne at opdage, at de bare har udført en ’proforma APV’, hvor deres udtalelser ikke bliver brugt til noget.

 

Download vores gratis APV-skema

Vi har forsøgt at gøre vores APV-skema forståeligt og håndgribeligt, så du let kan hive fat i det, når du leder efter inspiration til udarbejdelsen af din virksomheds lovpligtige APV. Ud over inspiration får du også 10 gode råd til, hvordan du kommer bedst muligt igennem jeres APV-proces.

Bemærk, at vores APV-skema blot er en skabelon eller tjekliste, som du kan blive inspireret af til din arbejdspladsvurdering. Derfor skal du tilpasse spørgeskemaet, så det er relevant for din arbejdsplads.

New call-to-action

 

Udfør din APV og lav din APV-handlingsplan online

I vores software til arbejdsmiljø kan du udføre din APV online og samle handlingsplan m.m. i ét system. Så kan du nemt arbejde systematisk og effektivt med jeres APV og arbejdsmiljøindsatser.

Se en optaget demovideo af vores APV-modul her >


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er alenearbejde? 5 ting du bør vide.

Ifølge Berg Insight er antallet af alenearbejdere stigende. I dette indlæg kigger vi på, hvad alenearbejde er samt 5...

| Arbejdsmiljø / EHS
ESRS i en nøddeskal

Omkring 50.000 virksomheder og organisationer i EU står i de kommende år over for nogle betydelige ændringer, når det...