Bæredygtighed | EcoOnline
hero-Sustainability

1 ud af 4 medarbejdere bekymrer sig om sikkerheden og mener, at deres helbred og velbefindende er i fare på deres arbejdsplads i EU.

Ulykker og dårlig sikkerhed på arbejdspladsen er globale udfordringer, og farlige kemikalier er stadig et stort problem på trods af strenge regler.

Sustainability_in_EcoOnline
Vores ansvar

Bæredygtighed i EcoOnline

Hos EcoOnline ser vi det som vores ansvar at hjælpe og vejlede vores kunder til at skabe sundere og sikrere arbejdspladser. Vores position i skæringspunktet mellem at udvikle software og gøre det muligt for vores kunder at foretage reelle handlinger, gør vores digitale fingeraftryk lige så afgørende som vores kunders CO2-fodaftryk.

Oilstates_industries_case_study
For en mere sikker arbejdsplads

Et system, der vokser med OilStates Industries

Ifølge Matt Askham, UK HSE Manager, bidrog EcoOnline-systemets tilpasningsevne og brugervenlighed i høj grad til, at medarbejderne tog det til sig.

Efterhånden som der er blevet tilføjet flere data til systemet, har Matt og H&S-teamet fået en bedre idé om, hvor ressourcerne skal koncentreres, og sporbarheden er blevet forbedret. 

Porsgrunn_case_study
For en mere bæredygtig arbejdsplads

Porsgrunn Kommune sparer en halv million - og reducerer udledningen af drivhusgasser med 40 tons

Ved at arbejde strategisk med at reducere farlige kemikalier, risici og eksponering for kemikalier kan vi rapportere om resultater, der er knyttet til flere af FN's mål for bæredygtig udvikling. For at understøtte kommunens klimaprojekt bruges de digitale løsninger fra EcoOnline til at overvåge, rapportere og vurdere risici ved kemikalier. 

Mitie_case_study
For en mere effektiv arbejdsplads

Mitie har øget rapporteringen af hændelser og reduceret den tid, der går tabt for industrien, ved hjælp af EcoOnline

Indførelsen af en ny softwareløsning kombineret med Mitie-teamets cementering af nye processer har været med til at skabe fantastiske resultater i de første 12 måneder. De har set:

  • 140% stigning i rapportering af farer og nærved-ulykker
  • 14% fald i tid tabt på grund af skader 

Sådan hjælper vi dig med at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling (SDG)

E-WEB-Goal-03
#3 - Sundhed og trivsel

EcoOnline bidrager til et godt helbred og velbefindende ved at fremme en mere sikker arbejdsplads gennem kontrol og håndtering af kemikalier og hændelser. Gennem EcoOnlines risikostyringsprogrammer kan virksomheder af alle størrelser og markeder identificere den brede vifte af ESG-risici og sikre effektive forbedringstiltag.

E-WEB-Goal-04
#4 – Kvalitets-uddannelse

Medarbejderuddannelse er afgørende for at forblive attraktiv som arbejdsgiver, reducere antallet af ulykker og forbedre sikkerheden på arbejdspladsen. Med EcoOnlines e-learning løsning kan virksomheder i alle brancher gennemføre medarbejdertræning for at overholde reglerne, reducere antallet af ulykker og erhvervssygdomme og bidrage til mindre miljøpåvirkning.

E-WEB-Goal-08
#8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

EcoOnlines softwareplatform hjælper med at fremskynde, forbedre og fremme sikre og trygge arbejdsmiljøer for alle arbejdstagere.

E-WEB-Goal-11
# 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund

EcoOnlines CSR-modul (Corporate Social Responsibility) konsoliderer dataindsamling for at overvåge og spore kritiske parametre omkring virksomheders sociale ansvar. Den meget konfigurerbare platform kan logge flere sociale resultater for en enkelt CSR-aktivitet.

E-WEB-Goal-12
#12 – Ansvarligt forbrug og produktion

EcoOnlines moduler hjælper med at opbygge tillid og gennemsigtighed blandt interessenter. Korrekt håndtering af kemikalier reducerer også den negative miljøpåvirkning fra farlige emissioner.

Climate_action

Klimaindsats

EcoOnline har tilpasset sig SBT-rammen (Science Based Target) for at reducere sit interne CO2-fodaftryk. Som SaaS-virksomhed kommer vores CO2-fodaftryk hovedsageligt fra indirekte emissioner, og vi evaluerer løbende værdikædens negative indvirkning og sikrer høje etiske standarder og overholdelse.

Diversity-inclusion

Mangfoldighed og inklusion

EcoOnline tror fuldt og fast på, at mangfoldighed bidrager til en bedre forretning og et stærkere samfund. Vi fremmer aktivt mangfoldighed og tilbyder en arbejdsplads med lige muligheder.

Compliance_Management_Program

Styring af compliance

For EcoOnline er politikker og kontrol mere end at opfylde juridiske, kontraktlige og lovgivningsmæssige krav. For os er det afgørende at indgyde kunder og interessenter tillid til, hvordan vi håndterer risici og beskytter vores værdifulde data og intellektuelle ejendom. 

Our-goals-2025

Vores mål for 2025

EcoOnlines 2025-bæredygtighedsplan er en vigtig retningslinje for, hvordan vi som virksomhed skal handle for at nå et sæt identificerede miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige mål baseret på en væsentlighedsanalyse.

Planen består af to søjler, hvor den første søjle fokuserer på at sikre EcoOnlines ansvarlige drift, der dækker temaer fra klimaindsats til mangfoldighed. Den anden søjle fokuserer på, hvordan vores forretningsløsninger og tjenester i høj grad påvirker skabelsen af sikre, sunde og bæredygtige arbejdspladser.