Digitalisointi helpottaa työturvallisuuden johtamista

Digitalisointi helpottaa työturvallisuuden johtamista

Julkaistu maaliskuuta 4, 2019

Lukuaika 2 min

Onneksi pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan! Eikä lakia kirjoittaa. Turvallisuustyön tueksi on laadittu standardeja.

Maksuton opas: 8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikalla -  lataa opas täältä >

Edelläkävijäorganisaatiot ovat viitoittaneet tietämme erinomaisilla yksittäisillä oivalluksilla ja valtavalla määrällä työtä. Sen myötä tarjolla on konkreettisia menettelyjä, joilla säädökset, ISO 45001, organisaation omat tavoitteet sekä asiakkaan ja kumppanin edellyttämä työturvallisuustaso saavutetaan. Menettelyt on parhaimmillaan digitalisoitu. Lomakkeet ja ohjeet saa QR-koodilla pilvestä kännykkään.

 

Poikkeamista ilmoittamisen on oltava vaivatonta

 

Yksi vaikuttavimmista turvallisuusmenettelyistä on poikkeamien ilmoittaminen. Mitä enemmän vaaroja ja läheltä piti -tilanteita saadaan esille ja mitä nopeammin ne saadaan käsitellyiksi, sitä harvemmin onnettomuuksia sattuu. Poikkeamien havaitsemiseen tarvitaan kaikkien silmäpareja työpaikalla. Myös vierailijoiden palaute kannattaa hyödyntää.

Jotta ilmoitus tulee tehdyksi, ilmoittamisen on oltava helppoa ja ilmoittajan on saatava palaute, että asiaa lähdetään viemään eteenpäin.

Talteen on hyvä saada ainakin valokuva tai lyhyt kuvaus tilanteesta, jotta tapausta päästään käsittelemään. Lippusten ja lappusten käsittely on turhan hidasta ja hankalaa. Parhaimmillaan työntekijä sanelee ilmoituksen kännykän lomakkeelle, minkä jälkeen se kilahtaa välittömästi vastuuhenkilön laitteeseen.

New call-to-action

 

Systemaattinen havainnointi tukee turvallisuuden ylläpitoa 

 

Toinen tärkeä työkalu on työpaikan johdonmukainen tarkastelu vakioitua asialistaa, kuten Elmeriä, hyväksi käyttäen. Kun ympäristölle (esim. järjestys), tekniikalle (esim. työvälineiden kunto) ja käytökselle (esim. henkilönsuojainten käyttö) on määritelty tavoitetila ja tilan toteutumista seurataan kierroksilla kunnossa / ei-kunnossa -merkintöjen avulla, turvallisuustaso nousee.

Tieteellisesti on todistettu: mitä parempi havainnoitavan tilan taso on (0-100%), sitä sujuvampaa siellä työskentely on ja sitä vähemmän onnettomuuksia sattuu. Elmeröinnit kannattaa tehdä älylaitteella suoraan pilvipalveluun, jolloin ne ovat heti nähtävillä ja todennettavissa. Raportoinnissa voi hyödyntää myös visuaalista johtamista: kehityskäyrät kannattaa laittaa perinteiselle ilmoitustaululle kaikkien nähtäviksi. Positiivinen tulos on tunnustus turvallisuuden ylläpidosta työntekijöille.

 

Kuinka toteuttaa työläät riskiarvioinnit?

 

Digitalisointi ja prosessin pilkkominen selkeästi eteneviin vaiheisiin, auttaa lakimääreisessä vaarojen selvittämisessä ja riskinarvioinnissa sekä arviontien pohjalta toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa. Työlästä puuhaa exceleillä, sillä arvioitavia asioita on paljon ja työpaikoilla on monia eri tehtäviä, joista on tehtävä arvio.

Johto haluaa usein seurata, miten prosessit on yksiköittäin hoidettu ja kuinka homogeeninen toiminnan taso eri yksiköissä on. Siksi datan käsittelyn ja raporttien tuottamisen on hyvä olla toteutettavissa koska tahansa, vaivatta.

 

Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat A&O kemikaaliriskien hallinnassa

 

Kemikaalien turvallinen hallinta on pakollinen, mutta aikaa vievä ja vahvaa asiantuntemusta edellyttävä turvallisuuden osa-alue.  Miten olla varma, että kaikkia työpaikan käytössä olevia aineita koskevat käyttöturvallisuustiedotteet ovat asianmukaiset? Entä kuinka osata tehdä vaaditut ainekohtaiset riskiarvioinnit?

Käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämisen ulkoistaminen ammattitaholle ja pilvestä lataaminen takaavat, että käytössä on juuri oikea käyttöturvallisuustiedote.  Mahdollisessa onnettomuustilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että ohje ovat välittömästi saatavilla. Silloin ei ole aikaa alkaa etsiä sitä exceleistä eikä kansioista.

Kannattaa myös tukeutua asiantuntijoiden tuottamiin palveluihin, joiden avulla voi toteuttaa validisti ainekohtaiset riskiarvioinnit.

New call-to-action

 

Kaikki mukaan turvallisuuden tuottoon!

 

Menettelyt eivät kuitenkaan tee itsestään kaikkea, vaikka ne ovatkin keskeinen johtamisen välineistö. Tarvitaan lisäksi motivaatiota ja osaamista. Onneksi osa lakimääreisestä työturvallisuusperehdytyksestäkin on digitalisoitu. Vuosien varrella viisaus on tiivistynyt innostaviksi paketeiksi, e-kursseiksi, jotka ovat kaikkien ulottuvilla 24/7.

 

Tervetuloa ottamaan digiloikka EHS-johtamisessa!

 

Kun päätätte lähteä digitielle, kannattaa ratkaisua miettiä kaikkien työpaikan toimijoiden näkökulmasta – ei pelkästään työsuojeluorganisaation raportointivelvoitteiden kautta.

Palveluun on päästävä kirjautumatta ja ilmoittamisen on oltava helppoa ja nopeaa. Tehtävien tulee edetä loogisesti ja automaattisesti oikeille henkilöille, samoin palaute ilmoittajalle.

EcoOnline EHS on kokonaisvaltainen ohjelmisto, joka tarjoaa kattavat työkalut työturvallisuuden ja -terveyden hallintaan. Ohjelmisto mukautuu tarpeisiinne ja käyttöönotto on kanssamme mutkatonta. Haluatko kuulla ja nähdä lisää?

 

Tutustu ohjelmistoomme työturvallisuuden johtamiseen - katso maksuton demo


Kirjoittaja Marko Vuorinen

Principal Business Analyst | EcoOnline

Marko, DI, on toiminut EcoOnlinen digitaalisten työturvallisuusratkaisujen kehittämisen ja liiketoiminnan johtotehtävissä vuodesta 2018, sitä ennen hän oli työturvallisuusratkaisuja tarjoavan 3T Ratkaisut Oy:n osakas ja toimitusjohtaja. Marko on tehnyt erityisesti pohjoismaissa pioneerityötä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi digitaalisten johtamistyökalujen ja e-oppimisen avulla. Aihealueen parissa työskentelyn hän aloitti Työterveyslaitoksessa vuonna 1994 ja on urallaan osallistunut kymmenien työpaikkojen kehittämis- ja koulutushankkeisiin.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...