Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Julkaistu toukokuuta 29, 2024

Lukuaika 1 min

Yksin työskentelevien henkilöiden tunnistaminen organisaatiossasi luulisi olevan melko helppoa ja suoraviivaista. Uusi tutkimus ei kuitenkaan tue tätä väittämää.

Maksuton opas: Turvallinen yksintyöskentely

Tutkimusten mukaan 64 prosenttia työntekijöistä, jotka työskentelevät säännöllisesti ilman läheistä kontaktia tai valvontaa, ei pidä itseään yksin työskentelijänä.

Yhdeksän kymmenestä Lone Worker Landscape -raporttiin vastaajasta ilmoitti työskentelevänsä kolme tai useampia päiviä viikossa erillään kollegoistaan, mutta silti yli puolet heistä ei pidä itseään "yksin työskentelevinä".

Euroopassa on noin 29 miljoonaa yksin työskentelijää

Lone Worker Landscape -raportin tulosten perusteella Euroopassa on noin 29 miljoonaa "piilossa" olevaa työntekijää, jotka pääosin työskentelevät yksin. Jo tämä tosiasia lisää merkittävästi yksintyöskentelyn haasteita sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.

Jos työntekijät eivät pidä itseään yksintyöskentelijöinä, he eivät ehkä suhtaudu turvallisuuteensa tai haavoittuvuuteensa yhtä vakavasti kuin pitäisi. Mikäli työnantaja ei tunnista heitä yksin työskenteleviksi, heille ei välttämättä anneta tarvitsemaansa suojaa työn vaaroilta.

Yksintyöskentely voi altistaa työntekijää enemmän tapaturmille ja vahingoille kuin ryhmässä työskentely. Tämä johtuu siitä, että kaikki riskit kohdataan yksin, ei ryhmässä. Yksin työskentelevien voi olla vaikea saada tarvitsemaansa apua, sillä heidän pitää aina hälyttää apua paikalle itse. Mikäli he eivät pysty siihen tapahtumathetkellä, apu voi jäädä kokonaan saamatta.

Parhaimmat neuvot yksintyöskentelyturvallisuuteen yhdessä oppaassa. Yksintyöskentelyn riskit, ohjeet ja haasteet. Lue opas.

Yksin työskentelevä voi myös joutua helpommin väkivallan tai aggression kohteeksi, erityisesti mikäli rooliin kuuluu julkisissa paikoissa työskentely tai asiakkaiden kotona vierailu.

Vaikka organisaatioilta ja liitoilta saa yleensä ohjeita siihen, miten yksintyöskentely voidaan tehdä turvallisesti ja riskit huomioiden, ensimmäinen askel on kuitenkin tunnistaa kaikki organisaation henkilöt, jotka työskentelevät yksin.

Miten tunnistaa organisaation yksin työskentelevät?

Tietyt yksin työskentelevät on helppo tunnistaa, kuten öisin työskentelevät vartijat tai syrjäisellä alueella työskentelevät insinöörit. Monissa tehtävissä yksintyöskentely ei kuitenkaan aina tarkoita täysin yksin työskentelyä.  

Yksin työskentelevä on kuka tahansa, joka työskentelee ilman läheistä tai suoraa valvontaa. Tämän määritelmän myötä yksin työskentelevien määrä useimmissa organisaatioissa kasvaa huomattavasti.

Jos kollega/työpari ei näe tai kuule työntekijää, hän on yksintyöskentelijä, olipa kyse sitten koko työpäivästä tai osasta siitä. Tämä koskee myös etänä työskenteleviä.

Kun tunnistat organisaatiossasi yksin työskenteleviä, on tärkeää ottaa huomioon "piilossa olevat" yksin työskentelevät tilanteissa, jotka saattavat jäädä huomaamatta, kuten esim:

  • samalla työmaalla työskentelevät henkilöt, jotka eivät ole kollegoidensa näkö- ja kuuloetäisyydellä.
  • työpari, joka työskentelee yksin rakennuksen eri osissa.
  • työntekijä, joka jätetään yksin joksikin aikaa, kun kollega pitää taukoa.
  • yksittäinen työntekijä, joka työskentelee myöhään sen jälkeen, kun kaikki muut ovat poistuneet työmaalta.
  • ihmisten keskellä tai asutuilla paikoilla yksin työskentelevät.
  • yksin matkustavat työntekijät työaikana.
  • etänä työskentelevät. 

Yksintyöskentelyn vaarat pitää tunnistaa. Nappaa asiantuntijoiden neuvot tästä oppaasta.


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Yksintyöskentelyyn liittyy omat vaaransa, mutta aivan kaikille ei ole päivänselvää, miten vaarat eroavat normaalin...

| Työturvallisuus
Yleisimmät yksintyöskentelyyn liittyvät haasteet (ja ratkaisut niihin)

Yksin työskentelevien turvallisuuden takaaminen ei ole aina yksiselitteistä — miten pidetään yhteyttä liikkuvaan...

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...