Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Julkaistu kesäkuuta 5, 2024

Lukuaika 3 min

Yksintyöskentelyyn liittyy omat vaaransa, mutta aivan kaikille ei ole päivänselvää, miten vaarat eroavat normaalin työskentelyn vaaroista ja miten yksintyöskentely ylipäätään kuuluisi määritellä.

Tässä artikkelissa käymme läpi määritelmät, riskit ja vaarat sekä viisi tärkeää tilastoa yksintyöskentelyyn liittyen.

Maksuton opas: Turvallinen yksintyöskentely

Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Työsuojeluhallinto määrittelee yksintyöskentelyn "tilanteilla, joissa työntekijä työskentelee fyysisesti tai sosiaalisesti eristettynä ilman välitöntä kontaktia muihin työntekijöihin" (Työsuojeluhallinto). Fyysinen yksintyöskentely tarkoittaa tilanteita, joissa työntekijä ei ole fyysisessä yhteydessä työpaikan kollegoihin. Fyysinen yksintyöskentely on tavallista muun muassa seuraavilla aloilla:

  • LVI
  • Terveydenhuolto
  • Vähitäiskauppa
  • Maa- ja metsätalous
  • Rakennusala
  • Logistiikka
  • Turvallisuusala

Näiden lisäksi on pidettävä mielessä, että etätyöskentely, alasta riippumatta, on myös yksintyöskentelyä. Yksintyöskentelyyn liittyy myös erilaisia haasteita kuin ryhmä- tai toimistotyöskentelyyn.

Sosiaalisella yksintyöskentelyllä viitataan tilanteisiin, joissa työntekijä ei välttämättä saa työyhteisönsä tukea.

Yksintyöskentelyn vaarat pitää tunnistaa. Nappaa asiantuntijoiden neuvot tästä oppaasta.

Yleisimmät vaarat yksintyöskentelyssä

Yksintyöskentelyn vaarat eroavat normaalin työskentelyn vaaroista siten, että vaarat kohdataan pääsääntöisesti yksin. Alla olemme listanneet yleisimmät yksintyöskentelyn vaarat. On kuitenkin aina muistettava, että riskit ja vaarat ovat työ- ja tehtäväkohtaisia.

Liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset

Liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset ovat yksi yleisimmistä vahingoittumistavoista. Tikkaiden kiipeämisen tai korkealla työskentelyn vaarat yksin ollessa ovat ilmeisiä. Myös liukastumiset ja kaatumiset samalla tasolla voivat johtaa vakaviin vammoihin. Murtuneet luut, sisäinen verenvuoto ja tajunnan menettäminen ovat yleisiä vammoja, joita äkillinen isku voi aiheuttaa.

Kemikaalien käsittely ja sähkön kanssa työskentely

Yksin työskentelevät kohtaavat myös näkymättömiä vaaroja, kuten kemikaalihöyryjä ja sähköä. Esimerkiksi yksin laboratoriossa työskentelevä voi pahimmassa tapauksessa tukehtua höyryihin eikä silloin pysty kutsumaan apua. Samoin yksin työskentelevä LVI-teknikko voi saada sähköiskun ryömintätilassa kenenkään huomaamatta.

Nostot ja siirrot

Raskaiden esineiden käsittely ilman apua voi merkittävästi lisätä yksin työskentelevien loukkaantumisriskiä. Tämä voi olla erityisen ongelmallista tilanteissa, joissa esimerkiksi yksin toimiva terveydenhuollon työntekijä joutuu nostamaan tai siirtämään potilasta tai jakelija siirtämään liian suurta pakettia.

Liikenneonnettomuudet

Yksin työskentelevien työtehtäviin kuuluu usein liikenteessä ajaminen, mikä tekee ajoneuvojen käytöstä yleisen osan heidän päivittäistä rutiiniaan. Samoin kuin työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen työmaalla, tehtaalla tai toimistolla, työnantajien on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuudesta myös työmatkojen aikana.

Raskaat koneet

Raskaiden koneiden kanssa tapahtuvat tapaturmat voivat syntyä monin tavoin, ja koneisiin kiinni jääminen on yksi yleisimmistä työpaikkavammoista. Esimerkiksi öljynporauslautoilla tai jalostamoissa työskentelevät saattavat käyttää raskaita koneita yksin. Tapaturman sattuessa, jossa työntekijä jää kiinni tai puristuu laitteiden väliin, ei ole ketään, joka voisi puuttua tilanteeseen tai sammuttaa konetta. Tällaisen tapauksen jälkeen yksin työskentelevä ei ehkä pysty liikkumaan tai pyytämään apua.

Vaaralliset esineet

Monilla aloilla, kuten rakentamisessa, varastoinnissa tai vähittäiskaupassa, työntekijät voivat kohdata riskejä työympäristössä olevien esineiden vuoksi. Esineiden iskusta tai niihin koskettamisesta johtuvat vammat voivat aiheuttaa vakavia seurauksia, kuten haavoja, viiltoja ja aivotärähdyksiä.

Sairauskohtaukset

Yllä mainittujen työtapaturmien lisäksi yksin työskentelevä voi saada muun muassa huimaus- tai sydänkohtauksen, aivohalvauksen tai vakavan allergisen reaktion. Mikäli hätäkeskukseen ei saada välittömästi yhteyttä, tilanne voi nopeasti muuttua erittäin vaaralliseksi.

Parhaimmat neuvot yksintyöskentelyturvallisuuteen yhdessä oppaassa. Yksintyöskentelyn riskit, ohjeet ja haasteet. Lue opas.

Viisi faktaa yksintyöskentelystä

Yksintyöskentelyyn liittyy paljon tutkimustietoa — jotkut tulokset saattavat yllättää. Koostimme alle viisi tärkeintä yksintyöskentelyyn liittyvää tilastoa. 

1: Yksintyöskentely on kasvussa maailmanlaajuisesti

Arvioiden mukaan noin 20 prosenttia työvoimasta työskentelee yksin - näistä noin 29 miljoonan arvioidaan työskentelevän Euroopassa. Pandemian aiheuttama jyrkkä nousu etä- ja yksintyöskentelyssä on kuitenkin todennäköisesti nostanut näitä lukuja merkittävästi. Business Research Insightsin mukaan tämä kasvu on nähtävissä maailmanlaajuisesti, ja yhteyksissä olevien työntekijöiden markkinoiden (Connected Worker Market) odotetaan kasvavan keskimäärin 13,5 prosenttia vuodessa nyt ja vuoden 2031 välillä.

2: Yksin työskentelevä ilmoittaa harvoin, että hän on tuntenut olonsa turvattomaksi

British Crime Survey -kyselyn mukaan 150 yksin työskentelijää joutuu fyysisen tai sanallisen hyökkäyksen kohteeksi joka päivä. Tämä luku on todennäköisesti aliraportoitu. EcoOnlinen viimeisin Lone Worker Landscape Report -raportti osoitti, että vain noin kolmasosa (36 %) yksin työskentelevistä ilmoittaa työnantajalleen, kun he ovat tunteneet olonsa turvattomaksi töissä. Suurin osa organisaatioista ei ole tietoisia tästä, sillä lähes kaikki (92 %) uskovat, että heidän yksin työskentelevä henkilöstö ilmoittaa säännöllisesti kaikista tapahtumista ja huolenaiheista.

3: Useimmat organisaatiot ovat kokeneet yksintyöskentelyyn liittyvän tapauksen viimeisten kolmen vuoden aikana

Yksintyöskentelyyn liittyvät turvallisuushavainnot ja -tapaukset ovat yleisiä miltei kaikilla toimialoilla. 68 % yrityksistä on kokenut yksintyöskentelyyn liittyvän tapauksen viimeisten kolmen vuoden aikana. Viidennes näistä tapauksista kuvailtiin vakaviksi tai erittäin vakaviksi. Lähes neljännes yksin työskentelevistä työntekijöistä ilmoittaa tunteneensa olonsa turvattomaksi vähintään kerran vuodessa.

4: Monen organisaation turvallisuusviestintä ei ole niin tehokasta kuin johtoryhmässä luullaan

Yli 95 prosenttia yrityksistä on ottanut käyttöön suunnitelmia ja menettelytapoja suojellakseen yksin työskentelevää henkilöstöään. Harvemmin kaikki työntekijät ovat tietoisia niistä.

Tutkimusten mukaan jopa yksi viidestä yksin työskentelevästä ei ole tietoinen työnantajansa yksintyöskentelyohjeista. Äskettäinen tutkimus on myös osoittanut, että monella johtoryhmällä on taipumus yliarvoida organisaation turvallisuusviestinnän ja koulutuksen tehokkuus, mikä voi jättää osan yksintyöskentelijöistä alttiiksi riskeille.

5: Yksintyöskentelyyn liittyvien turvallisuusratkaisujen käyttö lisääntyy

Yksin työskentelevien suojelemiseksi suurin osa yrityksistä on luopumassa manuaalisista tilapäivityksistä puhelimitse ja yksinkertaisista paniikkinapeista. Berg Insightin uuden tutkimusraportin mukaan Euroopassa yksintyöskentelyratkaisuja käyttävien työntekijöiden määrän odotetaan kasvavan 1,4 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Turvallisuusratkaisut, kuten EcoOnlinen StaySafe-ratkaisu, hyödyntävät uusinta mobiili- ja GPS-teknologiaa tarjoten helpomman ja luotettavamman tavan pitää yksintyöskentelijät turvassa.


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Yksin työskentelevien henkilöiden tunnistaminen organisaatiossasi luulisi olevan melko helppoa ja suoraviivaista. Uusi...

| Työturvallisuus
Yleisimmät yksintyöskentelyyn liittyvät haasteet (ja ratkaisut niihin)

Yksin työskentelevien turvallisuuden takaaminen ei ole aina yksiselitteistä — miten pidetään yhteyttä liikkuvaan...

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...