Työsuojelun toimintaohjelma: tästä on kyse

Työsuojelun toimintaohjelma: tästä on kyse

Julkaistu kesäkuuta 13, 2022

Lukuaika 2 min

Työsuojelun toimintaohjelma on laissa säädetty dokumentti ja miltei jokaisella Suomessa toimivalla yrityksellä on velvollisuus luoda ja ylläpitää tätä ohjelmaa. Mutta mikä työsuojelun toimintaohjelma oikeasti on? Miksi se on laadittava? Kenen toimesta? Ja mitä hyötyä siitä saa? Vastauksia mm. näihin kysymyksiin alla.

Maksuton pohja: Lataa neuvova esimerkki työsuojelun toimintaohjelmasta täältä >


Mikä on työsuojelun toimintaohjelma?


Työsuojelun toimintaohjelma on asiakirja, joka kuvailee sitä toimintaa yrityksessä, jolla pyritään edistämään ja turvaamaan työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Ideana on kuvata, miten yrityksen työsuojelutoiminta on järjestetty. Toimintaohjelman on katettava työpaikan työolojoen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset.

Hyvin laadittu toimintaohjelma on erinomainen dokumentti esimerkiksi perehdytyksissä, tai viranomaisten tarkastuksissa. Toimintaohjelma myös toimii hyvin pohjana turvallisuuteen ja terveyteen liittyvissä töissä yhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi:

  • työterveyshuolto,
  • eläkevakuutusyhtiöt
  • ja vakuutusyhtiöt (lakisääteinen tapaturmavakuutus).

Lainsäädännössä työsuojelun toimintaohjelmasta mainitaan Työturvallisuuslain 9 §:ssä:

"Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma)."

Onko työsuojelun toimintaohjelma pakollinen?


Työsuojelun toimintaohjelmasta tulee pakollinen, kun yrityksessä on yksikin palkattu työntekijä. Työturvallisuuslain tarkoitus on suojella työntekijöitä työssä, joten lain näkökulmasta ei ole väliä, onko organisaatiossa 1, vai 10,000 palkattua työntekijää.

New call-to-action

 

Kenen vastuulla työsuojelun toimintaohjelman laatiminen on?

On työnantajan vastuu varmistaa, että työsuojelun toimintaohjelma on laadittu yrityksessä ja että sitä päivitetään säännöllisin välein. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että se on ajan tasalla.  

 

Mitä työsuojelun toimintaohjelma sisältää?

Työsuojelun toimintaohjelman sisältö vaihtelee yritystoiminnasta ja toiminnan yhteydessä esiintyvistä riskeistä riippuen. Yrityksen omat lähtökohdat, työn haittojen/vaarojen arvioinnit, tarpeet ja tavoitteet määrittävät siis yrityksen toimintaohjelman tarkan sisällön.

 Tietyt asiat on kuitenkin aina löydyttävä toimintaohjelmasta:

Näiden lisäksi on aina mainittava kaikki turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, jotka ovat riippuvaisia yritystoiminnan luonteesta. Esimerkiksi, jos tuotteen valmistamiseen käytetään vaarallisia syöpää aiheuttavia aineita ­­­­­- niistä on aina ilmoitettava ASA-rekisteriin.

Toinen esimerkki on käyttöturvallisuustiedotteet ja riskinarvioinnit - niiden on aina oltava ajantasaiset. Työsuojelun toimintaohjelman voi laatia kattamaan koko yrityksen, mutta on myös mahdollista määrittää vain toiminnan periaatteet yritystasolla ja tehdä tarkempi ohjelma työyksikkö- tai toimipistekohtaisesti. 

Toimintaohjelmasta on hyvä tehdä niin selkokielinen, helppolukuinen ja käytännönläheinen kuin mahdollista - näin varmistetaan, että ohjelmaa on helppo noudattaa.

Esimerkki työsuojelun toimintaohjelmasta


Esimerkit työsuojelun toimintaohjelmasta vaihtelevat paljon toiminnan ja alan mukaan. On siis aina pidettävä mielessä työsuojelun toimintaohjelman perusajatus - asiakirjan on kuvailtava juuri sitä toimintaa yrityksessä, jolla halutaan nostattaa yrityksen turvallisuustasoa ja työntekijöiden työturvallisuutta ja -terveyttä. Siksi ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia, joka kattaisi kaiken alasta ja toiminnasta riippumatta.

Maksuton pohja: Lataa neuvova esimerkki työsuojelun toimintaohjelmasta täältä >

 

Mitkä ovat työsuojeluohjelman tavoitteet

Työsuojelun toimintaohjelman tavoite on laatia asiakirja, josta eri sidosryhmät pääsevät näkemään yhdestä paikasta, miltä nykyinen työsuojelutoiminta näyttää ja mitä tehdään toiminnan kehittämiseksi.

Toimintaohjelman tavoitteita on vaikea saavuttaa ilman koko työpaikan henkilöstön aktiivista ja määrätietoista sitouttamista työturvallisuuteen. Ensimmäinen askel tässä on laaditun työsuojelun toimintaohjelman jakaminen ja tiedottaminen työntekijöille. Erinomaisesta toimintaohjelmasta on lainvaatimusten täyttämisen lisäksi hyötyä, vasta kun sitä ruvetaan toteuttamaan käytännössä. 

Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen

Työsuojelun toimintaohjelman päivittämiseen ei ole laissa määritelty tarkkaa aikaväliä, mutta toimintaohjelman on kuitenkin aina oltava ajan tasalla. Tämä onnistuu helpoiten seuraamalla tavoitteiden toteutumista säännöllisesti ja päivittämällä ohjelmaa heti olosuhteiden, tai toiminnan/henkilöstön muuttuessa. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että työsuojelun toimintaohjelma kannattaa päivittää, tai ainakin tarkastaa, 1-2 vuoden välein riippuen yrityksen toiminnan laajuudesta. 


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...