Työsuojelupäällikön rooli, tehtävät ja vastuut

Työsuojelupäällikön rooli, tehtävät ja vastuut

Julkaistu syyskuuta 27, 2022

Lukuaika 2 min

Työsuojelupäällikön rooliin kuuluu monta tehtävää. Monelle roolin saaneelle aivan kaikki tehtävät eivät ole päivänselviä. Mikä tehtävä kuuluu työsuojelupäällikölle, mikä työsuojeluvaltuutetulle ja mikä linjaorganisaatiolle…? Tähän artikkeliin olemme koostaneet kaiken olennaisen työsuojelupäällikön tehtävistä, valinnasta ja oikeuksista.

 Maksuton opas: Kuinka täytät työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset?

Mikä on työsuojelupäällikkö?

Työsuojelupäällikkö on työpaikalla työnantajan puolella työsuojeluyhteistoimintaa hoitava henkilö. Jos työsuojelupäällikkö ei ole erikseen nimetty, tätä tehtävää hoitaa lain mukaan työnantaja itse (osakeyhtiöissä toimitusjohtaja).

Esimerkiksi osakeyhtiöissä toimitusjohtaja on samalla työsuojelupäällikkö, ellei tehtävää hoitamaan ole nimetty toista henkilöä.

Myös työsuojelupäällikön yhteystiedot pitää ilmoittaa työsuojeluhenkilörekisteriin.

Kuka voi olla työsuojelupäällikkö?

Työsuojelupäällikön pitää olla riittävän pätevä yhteistoimintatehtävään olosuhteisiin nähden (mitä isompi organisaatio, sitä enemmän vaaditaan työsuojelupäälliköltä) ja perehtynyt työturvallisuussäännöksiin. Mitään kirjallista tai virallista koulutusta ei välttämättä tarvitse olla, mutta työsuojelupäälliköille suunnattuja kursseja suositellaan käydä, etenkin jos aiempaa kokemusta ei ole.

tommi-toponen-ecoonline

Työsuojelupäälliköllä pitää olla edellytykset käsitellä yhteistoiminta-asioita ja järjestää työsuojelun yhteistoiminta käytännössä.

Isommissa organisaatioissa käytäntönä usein on, että työsuojelupäällikkö (tai työsuojelupäällikön tehtävistä vastaava) laatii yhteiset turvallisuuden menettelyohjeet (”pelisäännöt”) keskitetysti. Näihin pelisääntöihin nojaten linjaesihenkilön tehtävänä on laatia yksityiskohtaisemmat työ- ja turvallisuusohjeet yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Parhaillaan tämä on ns. hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä.

New call-to-action

Työsuojelupäällikön tehtävät ja vastuut

Työsuojelupäälliköllä on monta erilaista tehtävää ja vastuuta, jotka vaihtelevat alasta ja yrityksestä riippuen. Tässä yleinen listaus työsuojelupäällikön tehtävistä ja vastuista:

 • Auttaa työnantajaa ja esimiehiä varmistamaan ja ylläpitämään tarvittavan työsuojeluosaamisen työpaikalla
 • Käynnistää ja ylläpitää työsuojelun yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden välillä
 • Osallistua työtapaturmien tutkintaan ja tapahtumien juurisyiden selvittämiseen
 • Osallistua työsuojelutoimikunnan toimintaan
 • Osallistua työsuojelutarkastuksiin ja -tutkimuksiin
 • Osallistua työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun
 • Tehdä yhteistyötä työsuojeluviranomaisen ja työterveyshuollon kanssa
 • Varmistaa, että kaikki osapuolet organisaatiossa saavat tarpeelliset tiedot työsuojelusäännöksistä, määräyksistä ja ohjeista
 • Informoida esimiehiä koneiden lakisääteisistä tarkastusvaatimuksista
 • Ehdottaa tutkimuksen järjestämistä havaitusta/sattuneesta tapaturmasta/tapaturmavaarasta/mahdollisesta ammattitaudista
 • Tehdä ehdotuksia työsuojeluun liittyvästä työnopastuksesta, koulutuksesta tai tiedotuksesta
 • Tukea linjaorganisaatiota havaittujen epäkohtien poistamisessa
 • Seurata työolojen kehittämistä
 • Yhteistyö lakisääteisen tapaturmavakuuttajan sekä työeläkeyhtiön kanssa

Työsuojelupäälliköllä on myös oikeus (ja on erittäin suositeltavaa) osallistua työsuojelutoimikunnan kokouksiin, vaikka hän ei olisi työsuojelutoimikunnan jäsen.

Käytännössä hän yleensä järjestää ja kutsuu kokoukset koolle, kerää esitettävän materiaalin ja dokumentoi pöytäkirjat. Työsuojelupäälliköllä ei ole äänivaltaa, mutta tärkeää on olla paikalla.

ville-sankari-ecoonline

Työnantaja on vastuussa työsuojelupäällikön pätevyydestä, toiminnasta ja perehdytyksestä tehtävään.

Milloin työsuojelupäällikkö valitaan?

Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa ja on myös työnantajan nimeämä henkilö (vertaa työsuojeluvaltuutettuun, joka valitaan vaaleissa). Työsuojelupäällikön toimikauden pituus ei ole laissa määritelty. Työnantaja on vastuussa työsuojelupäällikön nimeämisestä.

Voiko työsuojelupäällikön irtisanoa?

Työsuojelupäälliköllä ei ole työsuojeluvaltuutetun kaltaista irtisanomissuojaa, joten käytännössä työsuojelupäälliköllä on yleinen irtisanomissuoja, niin kuin muillakin työntekijöillä. Yleisellä irtisanomissuojalla tarkoitetaan, että irtisanomiseen vaaditaan asiallista ja painavaa syytä (lisää tästä sopimuslaissa.)

Onko työsuojelupäällikkö pakollinen?

Työsuojelupäällikön tehtävistä on aina vastuussa joku, vaikka itse työsuojelupäällikön titteliä ei olisi kenellekään nimitetty. Näissä tapauksissa toimitusjohtaja tai työnantaja tekee työsuojelupäällikön tehtäviä.

Onko työsuojelupäällikkö juridisessa vastuussa työolosuhteista?

Pääsääntöisesti juridisessa vastuussa on linjaorganisaatio, joka käyttää määräys- ja toimeenpanovaltaa. Työsuojelupäällikön rooliin kuuluu kuitenkin tehtäviä, joiden laiminlyönti saattaa johtaa syytteeseen (esim. tiedon välittämisen laiminlyönti tai väärien neuvojen antaminen.)

New call-to-action

Onko työsuojelupäälliköllä salassapitovelvollisuus?

Sekä työsuojelupäälliköllä että työsuojeluvaltuutetulla koskee salassapitovelvollisuus seuraavista asioista:

 • Työnantajan taloudellinen asema
 • Liike- tai ammattisalaisuus
 • Yritysturvallisuutta koskevat tiedot
 • Yksityisen henkilön taloudellinen asema, terveydentila tai muu henkilökohtainen asia

Näin helpotat työsuojelupäällikön tehtäviä

Ote webinaarista "Näin saat työturvallisuuden johtamisesta yhtä aikaa helppoa ja tuloksellista." Tilaa webinaarin jälkitallenne sähköpostiisi täältä.

Monessa organisaatiossa työsuojelupäällikkö osallistuu aktiivisesti turvallisuuskävelyihin. Kävelyjen tehokkuuden maksimointi ja työntekijöiden osallistaminen niihin on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.

EcoOnline EHS -alustan moduuli Havainnointikierrokset on luotu auttamaan ja helpottamaan mm. työsuojelupäällikön työtä. Yksi monesta hyödyistä on turvallisuuskävelyjen tarkistuslista.

turvallisuushavainnot-EcoOnlineEcoOnline EHS -alustaan rekisteröidyistä havainnointikierroksista saa yksityiskohtaisia ja reaaliaikaisia raportteja, mittareita ja tilannenäkymiä.

Moduulissa on monta lomakepohjaa valmiina, esimerkiksi:

 • Keskijohdon turvallisuuskävely
 • Kemikaaliturvallisuuden tarkistuslista
 • Paloturvallisuuden tarkistuslista
 • Työtapojen tarkistuslista

tarkistuslista-ecoonlineOte kemikaaliturvallisuuden tarkistuslistasta, yksi havainnointikierrokset -moduulin monesta lomakepohjasta.

Jos ratkaisumme kiinnostaa, suosittelemme lämpimästi katsomaan ytimekkään esittelyvideon EcoOnline EHS -alustasta.

Tutustu ohjelmistoomme työturvallisuuden johtamiseen - katso maksuton demo


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...