Työsuojelutoimikunta: Tehtävät, vastuut ja hyödyt

Työsuojelutoimikunta: Tehtävät, vastuut ja hyödyt

Julkaistu lokakuuta 14, 2022

Lukuaika 2 min

Työsuojelutoimikuntaa pidetään monesti ”pakollisena pahana” ja byrokraattisena velvoitteena. Modernissa organisaatiossa nähdään kuitenkin edut, jotka saadaan toimivan työsuojelutoimikunnan avulla. Oikein toteutettuna työsuojelutoimikunnasta hyötyy koko organisaatio — rivityöntekijöistä omistajiin asti. Tässä artikkelissa selvitämme mitä työsuojelutoimikunnalla oikein tarkoitetaan, mitä tehtäviä siihen kuuluu, ja millä keinoin sen hyödyistä pääsee nauttimaan koko organisaatio.

 Maksuton opas: Kuinka täytät työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset?

Mitä on työsuojelutoimikunta?

Työsuojelutoimikunnassa käsitellään ja pyritään kehittämään niitä asioita, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen tai työkykyyn. Työsuojelutoimikunta pitää perustaa, kun työpaikalla on vähintään 20 työntekijää. Tämä on työnantajan vastuulla. Työsuojelutoimikunnan toimikausi on 2 vuotta (valtiolla ja kunnilla 4 vuotta.)

Vaikka työsuojelutoimikuntaa ei lain silmissä tarvitse olla pienemmissä yrityksissä, se on monen asiantuntijan mielestä kuitenkin hyvä käytäntö työntekijämäärästä riippumatta.

Kuka kuuluu työsuojelutoimikuntaan?

Työsuojelutoimikuntaan kuuluu joko 4, 8 tai 12 jäsentä, mutta työsuojelutoimikunnan kokouksiin voi pyytää enemmän kuin mitä virallisessa kokoonpanossa lukee. Pääsääntöisesti:

 • ¼ edustaa työnantajaa
 • ½ edustaa sitä työntekijä- tai toimihenkilöasemassa olevaa työntekijöiden ryhmää, joka on suurempi
 • ¼ edustaa pienempää työntekijäryhmää

Työntekijöiden puolelta työsuojeluvaltuutetut edustavat työntekijöitä ja ovat asemastaan johtuen aina mukana työsuojelutoimikunnan toiminnassa. Mikäli työsuojelutoimikuntaan kuuluu enemmän kuin 4 jäsentä, valitaan työntekijöitä edustavat henkilöt työsuojeluvaalien yhteydessä. Toimikuntajäsenyydestä ei kuitenkaan saa aiheutua kuluja jäsenille. Ajankäyttö ja mahdolliset ansionmenetykset tulee korvata samalla periaatteella kuin työsuojeluvaltuutetuille yleensäkin.

Työsuojelupäällikkö sen sijaan ei ole virallinen työsuojelutoimikunnan jäsen, vaikka hänellä onkin oikeus osallistua kokouksiin (esimerkiksi sihteerin tai puheenjohtajan roolissa.)

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan.

New call-to-action

Mitä työsuojelutoimikunnan tehtäviin kuuluu?

Yhteen lauseeseen kiteytettynä työsuojelutoimikunnan tehtävänä on edistää työsuojelun toimintaohjelman kehityslistaa.

Työsuojelutoimikunnan tehtäviin kuuluu mm.:

 • Käsitellä yhteistoiminta-asioita (mutta varsinainen päätösvalta on työnantajalla.)
 • Raportoida ilmoitetuista vaaratilanteista ja niiden vuoksi tehdyistä toimenpiteistä
 • Seurata turvallisuushavaintojen määrää
 • Tarkistaa, missä vaiheessa havaittujen puutteiden korjaukset ovat
 • Seurata korjauksien vaikutusta työturvallisuuteen
 • Kartoittaa mahdollisten työturvallisuuskoulutusten tarvetta esim. havaittujen ongelmien korjaamisessa
 • Koordinoida työsuojelutyötä (etenkin suuremmissa organisaatioissa)
 • Käsitellä laajasti eri turvallisuuden osa-alueita ja käydä läpi eri menetelmistä saatuja tunnuslukuja, esim. riskien arvioinnit, auditoinnit, viranomaistarkastukset, vakuutusyhtiön tilastot ja työterveyshuollon raportit
 • Käsitellä työntekijöiden esille tuomia asioita

Työsuojelutoimikunnan jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä toimikunnassa käsiteltäviksi asioiksi. Hänellä on myös oikeus saada työnantajalta palautetta tehdystä esityksestä.

Työsuojelutoimikunnan hyödyt

Kaiken taustalla pitää olla laajempi suunnitelma kuluvalle vuodelle. joka on vuorollaan sidottu esim. 5-vuotissuunnitelmaan. Tätä kautta tehdään työsuojelutoimikunnan ja koko työturvallisuuteen liittyvästä toiminnasta järjestelmällistä, mitattavaa ja tuottavaa.

Työsuojelutoimikunta tuo oikein hoidettuna fokusta organisaation työsuojelutoimintaan. Työsuojelutoimikunta on yksi parhaimmista foorumeista käydä läpi mitä työturvallisuuden saralla oikeasti tapahtuu ja mihin käytännössä keskitytään juuri nyt. Työsuojelutoimikunnan kautta siihen kuuluvat henkilöt (esihenkilö, toimihenkilöiden ja työntekijöiden valtuutetut, työsuojeluasiamies ja työnjohto) saavat sopivalla välillä hyvän katsauksen työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvästä asioista.

Työnantajan näkökulmasta työsuojelutoimikunnan kokoukset tarjoavat loistavan mahdollisuuden johdolle osoittaa näkyvästi oman sitoutumisen työturvallisuuteen.

Kun työsuojelutoimikunnan kokouksissa voidaan säännöllisesti tarkastaa ja todentaa suunnan olevan oikea työturvallisuuden ja koko liiketoiminnan kehittämisessä, myös toimikunnan hyötyjä on vaikea kiistää.

New call-to-action

Käytännön keinot toimivaan työsuojelutoimikuntaan

Liian moni lipsuu työsuojelutoimikunnan pyörittämisestä, kun hyötyjä on vaikea nähdä. Tämä johtaa negatiiviseen kierteeseen, jossa keskitytään yhä vähemmän työsuojelutoimikuntaan, jolloin hyödytkin häviävät.

Siksi on tärkeää katkaista kierre mahdollisimman nopeasti. Tässä muutama asiantuntijavinkki:

 • Dokumentoi aktiivisesti kaikki tekeminen työsuojelutoimikunnassa, esimerkiksi pöytäkirjoilla, mutta vielä parempi jos organisaatiossa on jokin työturvallisuusohjelma käytössä. Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa.
 • Vaikka työsuojelupäällikkö ei ole virallinen työsuojelutoimikunnan jäsen, on suositeltavaa, että hän toimii kokousten puheenjohtajana (ja ”ulkopuolisena” asiantuntijana.)
 • Parhaisiin tuloksiin päästään, kun kokouksissa on yhteisen tekemisen ja ongelmien ratkaisujen ilmapiiri. ”Työntekijät vs. pomot” -asettelu johtaa harvoin mihinkään tuottavaan lopputulokseen, ja voi pitkällä juoksulla vain tuottaa enemmän närää ja siiloutumista.

EcoOnline EHS työsuojelutoimikunnan työkaluna

EcoOnline EHS työsuojelutoimikunnan apuna

Esimerkki reaaliaikaisesta tilannenäkymästä, jonka tietoja voidaan hyödyntää myös työsuojelutoimikunnan kokouksissa ja työturvallisuuden edistämisessä.

Jotta työsuojelutoimikunnan toiminnasta olisi mahdollisimman tuottavaa, on hyvä käytäntö hyödyntää dataan pohjautuvaa työturvallisuustietoa. EcoOnline EHS -alusta tarjoaa toiminnot, mittarit ja raportit, joilla tapahtumista ilmoittaminen on mutkatonta työntekijälle kuin työntekijälle ja tapahtumien analysointi ja jälkipuinti suoraviivaista.

Yllä olevan esimerkkiraportin avulla työsuojelutoimikunta voi helposti todeta esimerkiksi millä osastoilla vaaratilanteita ilmenee normaalia enemmän ja siten keskittää yhteiset voimavarat osaston turvallisuustason parantamiseen. Ilman helppokäyttöistä työturvallisuusohjelmistoa tämä asia saattaisi jäädä huomaamatta, jolloin vaaratilanteita pahimmassa tapauksessa pääsisi sattumaan säännöllisin välein kenenkään puuttumatta asiaan.

Tutustu tarkemmin raportteihin, tilannenäkymiin ja EcoOnline EHS -ohjelmistoon jo tänään.

Tutustu ohjelmistoomme työturvallisuuden johtamiseen - katso maksuton demo

 


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...