Kaikki mitä sinun tulee tietää työturvallisuudesta | EcoOnline
Kaikki mitä tarvitset tietää

Työturvallisuus

Tälle sivulle olemme koostaneet suurimman osan työturvallisuuden sisällöistämme.
Kaikki sisällöt ovat EcoOnlinen asiantuntijatiimin laatimia ja tarkastamia. 

Sivua päivitetään jatkuvasti uusilla maksuttomilla asiantuntijasisällöillä. Suosittelemme lisäämään sivun kirjanmerkkeihin ja hyödyntämään materiaaleja esimerkiksi perehdytyksissä ja koulutusmateriaalin luomisessa.

Mitä on työturvallisuus?

Työturvallisuus on, että työntekijä voi tehdä työtään ilman, että siitä aiheutuu haittaa hänen fyysiselle tai henkiselle terveydelleen. Siihen tarvitaan turvallinen työympäristö ja -välineet, turvalliset työprosessit, terveyttä tukeva johtaminen ja työyhteisö sekä riittävät henkilökohtaiset edellytykset, ml. osaaminen sekä motivaatio.

Katso aiheeseen liittyvät artikkelit, oppaat ja webinaaritallenteet alta:
tyoturvallisuus-kannattaa-aina
Artikkeli

Työturvallisuus kannattaa aina - tässä syyt

Joskus työturvallisuushenkilö joutuu avaamaan eri sidosryhmille, miksi työturvallisuutta ylipäätään tarvitaan ja mitä konkreettisia hyötyjä työturvallisuuden kehittämisestä saa. Tästä artikkelista löydät faktaa ja tilastoja työturvallisuudesta, joita voit hyödyntää sisäisissä keskusteluissa. 

hyvän-työympäristön-suunnittelu-on-tärkeää-monesta-syystä
Artikkeli

Mikä on hyvä työympäristö?

Monelle on itsestäänselvyys, että hyvä työympäristö on kaikkien hyödyksi. Harvempi tietää kuitenkin, mitä tekee hyvän työympäristön ja miten sitä voi kehittää. Tästä artikkelista löydät vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin.

Turvallisuuskävely
Artikkeli

Mikä on turvallisuuskävely?

Turvallisuuskävely on loistava työkalu tuoda työturvallisuus osaksi työarkea. Turvallisuuskävelyihin liittyy kuitenkin monta sudenkuoppaa, joista on syytä olla tietoinen. Artikkeli aloittaa perusteista ja antaa hyviä asiantuntijaneuvoja turvallisuuskävelyn toteuttamiseen.

Työturvallisuutta mitataan
Artikkeli

Kuinka työnantaja hyötyy työturvallisuuden parantamisesta

Tyypillinen este suuremman työturvallisuusbudjetin saamiseksi on, ettei johtoryhmässä ymmäretä kaikkia työturvallisuuden antamia hyötyjä. Tässä artikkelissa käydään läpi, kuinka työnantaja hyötyy työturvallisuuden parantamisesta.

työntekijöiden sitouttaminen työturvallisuuteen
Artikkeli

5 vinkkiä henkilöstön sitouttamiseksi työturvallisuuteen

Henkilöstön sitouttaminen työturvallisuuteen vaatii pitkäjänteistä työtä, johon osallistuvat sekä työsuojeluorganisaation jäsenet ja linjaorganisaatio. Tässä artikkelissa annetaan neuvoja, kuinka henkilöstö voidaan sitouttaa työturvallisuuteen.

nolla tapaturmaa ja matka nollaan
Artikkeli

Nolla tapaturmaa ja matka nollaan

Nolla tapaturmaa on työturvallisuuden ajattelumalli, jonka mukaan jokainen työtapaturma on estettävissä. Lue lisää ajattelumallista ja matkasta nollaan tästä artikkelista.

7 askelta kohti turvallista kulttuuria
Opas

7 askelta kohti turvallista kulttuuria

Kevyt opas siitä, miten turvallisuuskulttuuria voidaan käytännössä nostattaa organisaatiossa.

FI_Book-Covers_20_vinkkia_toimistotyohon
Opas

20 vinkkiä turvalliseen toimistotyöhön

Tässä oppaassa käydään läpi yleisimmät toimistotyössä esiintyvät työturvallisuusriskit sekä vinkit niiden vähentämiseen.

FI_Book-Covers_Psykososiaalinen
Opas

Psykososiaalinen työturvallisuus

Opas, joka sisältää esimerkit mm. psykkisistä häiriöistä työelämässä ja psykososiaalisen turvallisuuden hallintakeinot.

FI_Book-Covers_Inhimillnen
Opas

Inhimillinen turvallisuustekijä

Opas keinoista, kuinka ottaa ihminen huomioon työturvallisuuden johtamisessa ja kuinka herättää turvallisuustietoisuutta yrityksessä.

FI_Book-Covers_8-Askelta
Opas

8 askelta turvallisuus-kulttuurin kehittämiseen

Opas 8 askeleesta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikoilla ja ryhmän mukaan saamiseksi.

Työsuojeluorganisaation tehtävät ja vastuut

Työsuojeluorganisaatio (TS-organisaatio) ei ole juridisessa vastuussa työturvallisuudesta. Esihenkilöt ovat vastuussa alaisiensa turvallisuudesta. TS-organisaation tärkeimpiä tehtäviä on:

  • Työsuojeluyhteistyön organisointi ja toteutus työnantajan ja työntekijöiden kesken. TS-päällikkö edustaa siinä yritystä ja TS-valtuutettu työntekijöitä.
  • Toimia sisäisinä asiantuntijoina työturvallisuusasioissa.
  • Olla yhteyshenkilöinä työsuojeluviranomaisten suuntaan.
Katso aiheeseen liittyvät artikkelit, oppaat ja webinaaritallenteet alta:
työsuojelutoimikunta
Artikkeli

Työsuojelutoimikunta: Tehtävät, vastuut ja hyödyt

Tässä artikkelissa selvitämme mitä työsuojelutoimikunnalla oikein tarkoitetaan, mitä tehtäviä siihen kuuluu, ja millä keinoin sen hyödyistä pääsee nauttimaan koko organisaatio.

työsuojelutarkastus EcoOnline
Artikkeli

Työsuojelutarkastus: Mistä on kyse ja miten siihen valmistaudutaan?

Työsuojelutarkastukset ovat Suomessa viranomaisten pääasiallinen työolosuhteiden valvontamuoto. Tarkastuksia tehdään käymällä työpaikalla ja tarkastamalla työturvallisuuteen liittyviä asiakirjoja. Lue lisää tästä artkkelista.

ecoonline - työsuojelupäällikkö
Artikkeli

Työsuojelupäällikön rooli, tehtävät ja vastuut

Työsuojelupäälliköllä on monta tehtävää ja vastuuta. Tässä artikkelissa vastaamme niihin kysymyksiin, joita uudet työsuojelupäälliköt usein esittävät.

työsuojeluvaltuutettu
Artikkeli

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät, vastuut ja oikeudet

Tähän artikkeliin olemme koonneet kaiken olennaisen työsuojeluvaltuutetun tehtävistä, valinnasta ja oikeuksista.

FI_Book-Covers_Tyosuojelupaallikon-ABC
Maksuton opas

Työsuojelupäällikön ABC

Opas uudelle työsuojelupäällikölle, jonka avulla pääset alkuun työsuojelun ja työturvallisuuden parissa.

Mitä vaatimuksia liittyy työturvallisuuteen?

Laki asettaa monta erilaista työturvallisuuteen liittyvää velvoitetta työnantajalle. Tässä osiossa voit lukea niistä ja miten yleensäkin voidaan parantaa työturvallisuutta organisaatiossa. 

Katso aiheeseen liittyvät artikkelit, oppaat ja webinaaritallenteet alta:
Mikä on turvallisuushavainto
Artikkeli

Kaikki mitä sinun pitää tietää turvallisuushavainnoista

Turvallisuushavainnoilla pyritään viime kädessä vähentämään tapaturmia ja vaaratilanteita kaikenkokoisissa organisaatioissa. Lue lisää niistä tästä artikkelista.

henkilönsuojain
Artikkeli

Henkilönsuojaimet: monesti välttämätön paha tapaturmien ja ammattitautien torjumisessa

Työtä ei saada aina riittävän turvalliseksi ympäristöön tai tekniikkaan liittyvillä toimilla. Siksi turvallisuuden varmistus on toteutettava henkilönsuojaimilla.

Työergonomia ja sairauspoissaolot
Artikkeli

Miten vähentää sairauspoissaoloja

Sairauspoissaolot ovat väistämättömiä, koska ihmisinä voimme sairastua. Mitä useamman poissaolon torjumme, sitä parempi meille itsellemme, läheisillemme, työpaikallemme ja yhteiskunnalle.

läheltä piti tilanteiden raportointi
Artikkeli

Läheltä piti -tilanteiden raportointi - uusi näkökulma tuttuun haasteeseen

Läheltä piti ‑tilanteiden ilmoittaminen on erittäin tärkeää. Se on olennainen osa vahvaa turvallisuuskulttuuria ja se tarjoaa organisaatioille hyödyllistä tietoa liiketoiminnan ongelma-alueista.

hyvässä perehdytyksessä mukana inhimillinen tekijä
Artikkeli

Hyvässä perehdytyksessä mukana inhimillinen tekijä

Perehdytys on yksi tärkeimmistä turvallisuusjohtamisen lakimääreistä velvoitteista. Jos se epäonnistuu, tuloksena on tapaturmia, onnettomuuksia ja epäviihtyvyyttä – työnantajalle myös juridisia seurauksia.

FI_Book-Covers_Kuinka-Taytat-
Opas

Kuinka täytät työturvallisuuslain-
säädännön vaatimukset?

Opas siitä, kuinka täytät työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset organisaatiossasi ja noudatat lakeja ja säädöksiä.

FI_Book-Covers_PPE
Opas

Henkilönsuojaimet

Opas työntekijän henkilönsuojaimista - välineistä ja varusteista, jotka suojaavat työntekijää tapaturmilta ja sairastumisen vaaralta työssä.

FI_Book Covers_työsuojelu-smaller
Opas

Työsuojelun toimintaohjelma askel askeleelta

Esimerkki työsuojelun toimintaohjelmasta - asiakirja, joka on oltava lähes jokaisessa työpaikassa Suomessa.

Mikä on työn riskien arviointi ja miten se tehdään?

Työnantajan pitää tunnistaa työstä aiheutuvat vaaratekijät ja mahdollisuuksien mukaan poistaa vaarat tai alentaa riskitasoa (Työturvallisuuslaki 2002/738 § 10). Yleisessä puhekielessä puhutaan riskinarvioinnista.

Katso aiheeseen liittyvät artikkelit, oppaat ja webinaaritallenteet alta:
onnistunut riskikartoitus
Artikkeli

Kuinka toteutat onnistuneen riskien arvioinnin työpaikalla?

Jokaisella työnantajaorganisaatiolla on lakisääteinen velvollisuus toteuttaa työn vaarojen selvitys ja arviointi riittävän järjestelmällisesti.

FI_Book Covers - Työn riskien arviointi-1
Maksuton opas

Työn riskien arvioinnin perusteet

Tästä oppaasta saat käytännön neuvoja onnistuneen riskien arvioinnin tekemiseen.

FI_Book-Covers_Fyysinen
Maksuton opas

Fyysinen kuormitus riskitekijänä

Opas tyypillisimmistä fyysisistä kuormitustekijöistä ja työnantajan keinoista kuormituksen välttämiseksi.

Miten työturvallisuutta mitataan ja miksi?

Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa. Nykyteknologian myötä työturvallisuusala on kokenut mullistuksen, jonka ansiosta datan keruusta on tullut tärkeämpää kuin koskaan ennen.

Jotta data olisi hyödyllistä, on luotava erilaisia mittareita, joilla seurata työturvallisuuden kehittymistä organisaatiossa. Mittareita on monenlaisia eikä yhtä parasta mittaria, joka sopisi jokaiseen tilanteeseen, ole olemassa. 

Katso aiheeseen liittyvät artikkelit, oppaat ja webinaaritallenteet alta:
Työturvallisuuden mittaaminen
Artikkeli

Työturvallisuuden mittaaminen

Miksi ja mitä työturvallisuudessa tulisi mitata? Millaisia mittareita on olemassa? Jos mitataan vääriä asioita, ajaudutaan harhapoluille. Lue artikkelimme!

tapaturmataajuus-ecoonline
Artikkeli

Tapaturmataajuus - mitä se kertoo ja miten sitä mitataan?

Tapaturmataajuus on myös yksi käytetyimmistä työturvallisuuden tunnusluvuista yrityksissä Suomessa ja globaalisti. Lue lisää mittarista täästä artikkelista.

TR-mittari
Artikkeli

Mikä on TR-mittari?

Suomessa kehitetyn TR-mittarin avulla saadaan parempaa ja selkeämpää infoa työmaan työturvallisuudesta, helpommin.

Työturvallisuuden mittaaminen
Webinaaritallenne

Työturvallisuuden mittaaminen

Mittaamisella on tärkeä rooli liiketoiminnan harjoittamisessa. Työturvallisuudessa mittaamista tarvitaan monista eri tarpeista lähtien. Osa mittaamisesta on pakollista, osa on vain järkevää tehdä.

Mihin työntekijöitä pitää perehdyttää ja milloin?

Työturvallisuuslain 2002/738 § 14 mukaan työntekijöitä pitää perehdyttää työn turvalliseen tekemiseen. Työntekijä pitää saada riittävät tiedot työn vaara- ja haittatekijöistä sekä ohjausta niiden estämiseksi.

Annettua opetusta ja ohjausta pitää myös täydentää tarvittaessa.

Katso aiheeseen liittyvät artikkelit, oppaat ja webinaaritallenteet alta:
FI_Book-Covers_E-oppimista
Opas

Miksi ja miten hyödyntää e-oppimista työturvallisuuden kehittämisessä

Opas siitä, kuinka hyödyntää verkkokoulutusta ja e-oppimateriaaleja työturvallisuuden kehittämisessä.

FI_mockup2_ensiluokkainen-koulutusohjelma
Opas

Miten laadit ensiluokkaisen koulutusohjelman työpaikallesi?

Oppaassa käsitellään neljä vaihetta, joiden avulla luot ensiluokkaisen koulutusohjelman organisaatiossasi.

webinar_18022021_header
Webinaaritallenne

Verkkokurssien hyödyntäminen työturvallisuuden perehdytyksissä ja koulutuksissa

Luokkahuonemuotoisista perehdytyksistä ja koulutuksista ollaan siirtymässä entistä enemmän verkossa toteutettaviin kursseihin ja koulutusohjelmiin. Miten verkkokurssista saadaan mahdollisimman motivoiva suorittajalle ja helppo toteuttajalle?

Miten digitalisaatio on vaikuttanut työturvallisuuteen?

Digitalisaation myötä työturvallisuusalalla on kehitteillä monta mullistavaa teknologiaa ja aloitetta, jolla pyritään tekemään työpaikoista yhä turvallisempia, muun muassa tekoälyä hyödyntävät työturvallisuusohjelmistot ja laitteet, koneoppiminen, QR-koodit ja robotiikka.

Katso aiheeseen liittyvät artikkelit, oppaat ja webinaaritallenteet alta:
digitalisaatio työturvallisuudessa
Artikkeli

Digitalisointi helpottaa työturvallisuuden johtamista

Lue artikkelimme siitä, kuinka digitalisointi helpottaa työturvallisuuden johtamista sähköisten työkalujen avulla.

FI_Book-Covers_5-Helppoa-Askelta
Opas

5 Helppoa askelta digitaalisiin turvallisuus-havaintoihin

Tiedätkö, kuinka tehdä digitaalisia turvallisuushavaintoja? Lataa maksuton opas 5 helposta askeleesta digitaalisiin turvallisuushavaintoihin.